contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 19 d’abril de 2017 | Manuel
L’Ajuntament de Badalona dedicarà el resultat positiu del 2016 a més pressupost i inversions per a polítiques socials i sostenibles en lloc de pagar deute bancari, desobeïnt la llei Montoro.


L’Ajuntament de Badalona ha presentat el tancament de l’exercici 2016, que ha presentat un superàvit de 21 milions d’euros. A més, el deute de la ciutat baixa fins els 81,9M, un 9% menys respecte el tancament del 2015, suposant només el 50% del pressupost ordinari anual (molt per sota del màxim del 75% que marca la llei).

Per això el govern de Badalona ha decidit destinar part d’aquest benefici en inversió social i sostenible per la ciutat i no destinar-ho a pagar els bancs, contradient així la Llei Montoro, que obliga a destinar-los a amortitzar el deute.

A Badalona desobeïm Montoro: anteposem els interessos de la ciutadania als dels bancs!


El resultat positiu d’aquest any es destinarà a més pressupost i inversions per a polítiques socials i sostenibles en lloc de pagar deute bancari

Aquesta voluntat del govern municipal inverteix la prioritat d’amortitzar deute bancari que marca la ’Llei Montoro’

L’Ajuntament de Badalona portarà al proper Ple Municipal la liquidació de l’exercici 2016, que es va tancar amb un superàvit (resultat pressupostari ajustat) de 21 milions d’euros. Pel que fa al romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2016 aquest arribava als 25,6 milions.

Respecte a la situació d’endeutament, l’any 2016 s’ha tancat amb un deute que arriba als 81,9 milions d’euros, xifra que suposa una reducció del 9% respecte al 2015 i que representa aproximadament el 50% dels ingressos ordinaris. Aquesta xifra queda molt per sota del 75% de límit màxim que fixa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així doncs la situació del deute municipal es podria considerar controlada i moderada.

Davant d’aquesta situació de control pressupostari, el govern municipal ha decidit destinar part del superàvit del 2016 a inversions socials i sostenibles en lloc d’amortitzar deute bancari, tal com dictamina la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (popularment coneguda com la ’Llei Montoro’, pel titular del Ministeri d’Hisenda). En aquest sentit, l’alcaldessa, Dolors Sabater, ha expressat que “les necessitats de la població de Badalona són moltes i prioritàries i la situació financera local permet apostar per més inversió que permeti desenvolupar les polítiques socials i sostenibles que espera i reclama la ciutadania de Badalona”.

Per tot això des del Govern municipal es treballa en xarxa amb altres municipis de l’Estat que també exigeixen una clara millora de l’autonomia local que prioritzi les polítiques públiques per davant dels pagaments bancaris. El tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, ha afirmat que “som molts els Ajuntaments que diem prou als dictats d’austeritat que fixa el ministre Montoro, des del municipalisme tenim molt clar que la prioritat pels bancs s’ha acabat”. El primer tinent d’alcaldia, Oriol Lladó, i el segon tinent d’alcaldia, Àlex Mañas, també han valorat molt positivament la proposta i han posat l’èmfasi en la necessitat que “aquest superàvit acabi revertint en polítiques públiques”.

Badalona, 18 d’abril de 2017

badalona

+ Info:

El pla antimunicipalista de Montoro. Iolanda Fresnillo


A la mateixa secció:


El pla antimunicipalista de Montoro


Entrevista a la batllessa de Badalona, Dolors Sabater sobre política municipal, política de país i els comuns.


¿Cómo la PAH del País Valencià logró aprobar la Ley Valenciana de Vivienda?


Por la ley de vivienda de la PAH: Alacant, Manifestacion 29 de abril


La escandalosa complicidad de la banca privada y el estado: el caso de las cláusulas suelo


Les clàusules sòl, l’última clatellada europea als abusos hipotecaris espanyols


Gamonal, tres años después


(Re)municipalizar para recuperar lo nuestro


Superem els límits institucionals: sense por


Oviedo: Éxito del encuentro municipalista contra la deuda ilegítima y la austeridad

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com