contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 18 de març de 2017 |
STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


La Conselleria d’Educació ha fet publiques les dades de l’aplicació del nou programa plurilingüe que s’aplicarà el curs que ve en l’etapa d’Educació Infantil. Segons l’administració el 54% dels centres han optat pels nivells avançats, el 30% pels intermedis i el 16% pels bàsics.

En una primera valoració, STEPV considera molt positiu que la majoria dels centres opten pels nivells avançats, ja que són els únics que garantiran que l’alumnat aconseguisca les mateixes competències en valencià i en castellà i un domini funcional de la llengua estrangera. El Sindicat va animar recentment els centres educatius a adscriure’s als nivells avançats per aquest i altres motius.

Així i tot, el Sindicat reclama més dades per a fer una valoració més completa, ja que les dades oferides per la Conselleria no distingeixen entre la xarxa pública i la concertada, no s’especifiquen les dades per comarques ni el total d’alumnat afectat. Sense aquestes dades és difícil fer una valoració completa de l’impacte que tindrà en el sistema educatiu l’aplicació del nou programa plurilingüe el curs que ve.

Recordem que els informes elaborats per STEPV sobre l’ensenyament en valencià indiquen que només el 30% de l’alumnat realitza els seus estudis en valencià, del qual en Infantil s’arriba al 36% (en les dues xarxes, pública i concertada). Sense conéixer el nombre d’alumnes que adoptarà els nivells avançats el curs que ve, és impossible fer la comparativa per valorar l’impacte.

En eixe sentit, STEPV demanarà més informació a la Conselleria d’Educació. Igualment, continuarà proposant millores al decret de plurilingüisme per tal que la immensa majoria de l’alumnat puga estudiar en els nivells avançats. I continuarà fent propostes per a millorar la formació en llengües del professorat.

16/3/2017

stepv


Escola Valenciana: «La participació democràtica de la comunitat educativa ha sigut decisiva per garantir el plurilingüisme real»

Arran de les dades publicades per la Conselleria d’Educació aquest matí sobre la introducció dels programes plurilingües el curs vinent, Escola Valenciana valora molt positivament que més de la meitat de les comunitats educatives, concretament un 54% segons l’Administració, hagen optat pels dos nivells més avançats que estipula el Decret de Plurilingüisme.

Les fonts oficials han afirmat que ha hagut un salt quantitatiu ben gran de centres que han aplicat l’Avançat 1 i 2: en 2016 hi havia un 34% d’escoles que oferien ensenyament en valencià, mentre que el curs 2017 aquest percentatge serà un 20% més elevat, cosa que situa en més de la meitat els centres educatius que opten pel valencià com a llengua vehicular. Per al president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, «és una notícia històrica: el plurilingüisme real, el que avança des de l’ensenyament en valencià, és per primera vegada majoritari al nostre país. Cal continuar treballant per generalitzar aquest model educatiu a tots els centres, tant públics com privats, independentment de la zona on estiguen radicats, perquè hem d’oferir les mateixes oportunitats a tot l’alumnat valencià i així, entre totes i tots, Construïm la Igualtat Lingüística

En aquest sentit, el portaveu d’Escola Valenciana ha volgut incidir en què aquest increment d’escoles «que possibiliten l’alumnat ser plurilingüe, és una garantia de futur en un món globalitzat i una oportunitat per consolidar un programa educatiu basat en el coneixement d’altres llengües i cultures i, és clar, des de l’estima a la nostra llengua i l’arrelament al medi.» A més, des d’Escola Valenciana «pensem que cal posar l’accent en què les comunitats educatives han adoptat aquesta decisió de forma consensuada als seus respectius àmbits de representació democràtica, per tant, aquests percentatges representen no sols un creixement significatiu, sinó una evolució en la receptivitat social del concepte de plurilingüisme que ha trencat els clissés partidaris del monolingüisme

En Escola Valenciana «ens sentim satisfets amb aquests percentatges que demostren, clarament, que les famílies, els claustres i les comunitats educatives han entés que s’havia de fer una passa endavant per superar el mapa de la LUEV i satisfer així les expectatives educatives generades per la diversitat lingüística i cultural del nostre país.»

En un primer document, malgrat no conéixer les dades de forma més exhaustiva i diferenciades per comarques, l’entitat cívica ha remarcat la necessitat «d’invertir recursos humans i econòmics per assegurar que l’alumnat de tot el País Valencià assolisca un domini equilibrat de les dues llengües cooficials i, almenys, una llengua estrangera, tal com recull la llei.»

En cas que haja hagut centres amb ensenyament en valencià que han triat programes intermedis, Escola Valenciana ha manifestat que «cal garantir la progressió de nivells sense mancança de recursos, perquè l’alumnat acabe l’escolaritat amb el mateix nivell d’exigència que gaudien als seus programes d’origen i amb habilitats comunicatives en tres llengües

«L’Avançat 1 és el programa òptim i, a més, segons les dades, ha sigut el més acceptat, atès que, des d’una perspectiva pedagògica, l’alumnat assoleix les competències lingüístiques adequades del plurilingüisme.» Per aquesta raó, Escola Valenciana opina que s’haurien d’aplicar els programes avançats en aquells centres en què el Consell Escolar no ha arribat als dos terços que marca el nou Decret per decidir la implantació del programa.

16/3/2017

+ Info:

Vicent Pascual: «Aprendre valencià a l’escola és guanyar oportunitats per al futur»

Un 54% de escuelas eligen el nivel avanzado, un 30% el nivel intermedio y un 16% el nivel básico de plurilingüismo

Los colegios castellanoparlantes abrazan los niveles más altos de plurilingüismo. Hay casos concretos, por descontado, como Torrevieja. En esta ciudad nueve de los once centros públicos en los que se imparte Educación Infantil y Primaria han aprobado el nivel básico 1 como plan lingüístico.

STEPV: El Decret de Plurilingüisme no garanteix l’extensió de l’ensenyament en valencià.

"Els xiquets bilingües avancen més ràpid quan es tracta d’aprendre una tercera llengua". Experts de les ’Unitats per a l’Educació Multilingüe’ de la UV i de la d’Alacant destaquen els avantatges d’estudiar en valencià

Èxit mesurat (sobre el decret de plurilingüisme)

Deixeu la llengua en pau!. PpDD


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea


Per què els bancs i caixes tenen tant interès en l’educació?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com