contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 26 d’agost de 2016 |
Marees per l’educació pública contra les revàlides de la LOMQE i les retallades en ensenyament

STEPV

Poc li importa saber que la LOMQE és una llei àmpliament qüestionada i deslegitimada: per les lluites i mobilitzacions de la Marea Verda a tot l’Estat durant la seua elaboració i tramitació; pel caòtic procés d’aplicació i desenvolupament d’alguns dels seus principis més agressius, atés el rebuig de la major part dels territoris, i pel rebuig de la majoria dels partits polítics, que el seu dia es van comprometre a derogar la LOMQE, han promés en les dues campanyes electorals que la reformaran àmpliament o la derogaran i el 5 d’abril passat van aprovar per majoria absoluta (amb el vot en contra de PP i l’abstenció de Ciutadans) un projecte de llei per paralitzar l’aplicació de la LOMQE.

Només amb el suport d’un partit polític, el PP, amb un govern en funcions que ja no compta amb majoria suficient i és incapaç d’arribar a acords amb ningú per donar estabilitat a l’educació, la LOMQE és una llei morta, que mereix el seu soterrament definitiu.

En un nou acte d’autoritarisme i arbitrarietat, el govern en funcions del PP pretén seguir la seua aplicació en aspectes tan fonamentals com els mecanismes selectius en forma de revàlides que expulsaran del sistema educatiu l’alumnat més desafavorit. Això suposa una alteració brutal de les regles del joc en el camp de l’educació: única via que actualment tenim les classes populars de cara a la “mobilitat social” i la “igualtat d’oportunitats”. És el final de la Educació Pública.

Mentrestant, els governs autònoms de tots els colors polítics continuen aplicant retallades de personal, increments de ràtios, supressió d’unitats…, més o menys encoberts, situació que es pot prolongar com a mínim dos anys més si, com sembla, continua governant el PP i aplica les retallades que li exigeix ​​la troica. En aplicar les velles i noves retallades, com ja és costum, intenten enfrontar a uns col·lectius amb altres, acarnissant-se amb els col·lectius més febles i menys mobilitzats (com el professorat de primària), mantenint serveis privatitzats amb personal assalariat en condicions precàries que freguen l’esclavitud.

Tot això ens porta, si no posem remei i si no ens mobilitzem unitàriament, a una educació pública tercermundista, d’una ínfima qualitat, segregadora, antipopular i injusta que s’intenta amagar darrere la cortina de fum de suposats “programes estrella” (com el batxillerat d’excel·lència o el mal anomenat “bilingüisme” oblidant l’ensenyament rigorós de les llengües estrangeres com a segon idioma).

8/8/2016

stepv


STES-i s’oposa a l’aprovació del RD de revàlides de final de l’ESO i Batxillerat

Després de les recents eleccions generals, el consell de ministres del govern en funcions de Mariano Rajoy, en sessió de 29 de juliol, ha aprovat el Reial Decret 310/2016 pel qual es regulen les revàlides de finals d’educació secundària obligatòria i de Batxillerat, en contra de les exigències de la comunitat educativa i fent cas omís de la proposició de llei aprovada al Congrés dels Diputats de paralitzar el calendari d’aplicació de la LOMQE.

La Confederació de STEs-Intersindical, juntament amb altres organitzacions representatives de la majoria de l’escola pública, va presentar un vot particular en el Consell Escolar de l’Estat exigint la retirada del projecte d’aquesta norma, amb la denúncia de l’abús polític de dictar normativa bàsica a esquena del Parlament i sense fonament d’urgència i d’interés general.

Aquest RD obliga a superar la revàlida de final del Batxillerat per a l’obtenció del corresponent títol, i afecta també a l’alumnat que, havent obtingut els títols de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional i Tècnic dels Ensenyaments Professions de Música o de Dansa, vulga obtenir el títol de Batxillerat. A més, aquesta revàlida substitueix a les PAU, encara que la LOMQE autoritza a cada universitat a la realització de proves d’admissió específiques.

Tant en les proves de final d’ESO com en les de Batxillerat, es dóna una volta de rosca més en la centralització educativa, s’aparta les administracions autonòmiques de l’establiment de les bases, les característiques, el disseny i el contingut de les proves, que seran imposades per una comissió central dependent del MECD.

Les revàlides seran qualificades per tribunals compostos per professorat extern al centre educatiu, el que constitueix una deslegitimació de la feina docent en desconfiar del professorat que ha estat avaluant l’alumnat al llarg de la seua trajectòria educativa.

Tal com STEs-i ha denunciat des de l’aprovació de la LOMQE, són especialment aquestes dues revàlides les que comporten una clara funció segregadora de l’alumnat que no les supere, desviant a la FPB als que no superen la prova de final d’ESO, o a la FP en el cas de suspendre la de Batxillerat, induint a les famílies a acudir a acadèmies privades per poder presentar-se a posteriors convocatòries.

Les revàlides de final d’ESO i de Batxillerat són l’instrument de la LOMQE que fa efectiva la política neoliberal, retrògrada, elitista, antipedagògica i segregadora d’un govern en funcions mancat de legitimitat democràtica. La Confederació de STEs-Intersindical exigeix ​​als grups polítics de l’oposició a que facen front a les Corts a aquestes mesures perquè siguen revertides immediatament i insta les administracions autonòmiques a mantenir una posició ferma davant del MECD.

La derogació de la LOMQE, la retirada de les retallades educatives i la recuperació de la dignitat de l’escola pública són reivindicacions irrenunciables per STEs-i. No valen les mitges tintes: vam alertar a les i els nous representants polítics que no estem disposats a cap cessió que mantinga en el govern als que han destrossat el sistema públic d’ensenyament durant aquests últims anys. L’actual situació no es pot prorrogar ni un moment més, de manera que el Sindicat plantejarà la mobilització de la comunitat educativa al principi del curs entrant.

1/8/2016

+ Info:

Los sindicatos exigen la recuperación de la plantilla. El Stepv y CC OO recuerdan que de 2010 a 2014 el personal docente se redujo en 5.000 personas. 22.08.2016. "Recuperar la plantilla perdida. Esa es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos educativos ... El conseller de Educació, Vicent Marzà, tiene el compromiso de hacerlo —de hecho, este curso escolar 2016-2017 arranca mil plazas más de docentes ya adjudicadas— pero, el objetivo a conseguir «aún está demasiado lejos y no hay que perderlo de vista». «Con la llegada de la crisis y la política de recortes del PP, el sistema educativo valenciano vio mermado su plantilla de forma considerable y si la apuesta es una enseñanza de calidad recuperar los 5.000 puestos de trabajos perdidos debe ser una prioridad», aseguran desde el Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià (Stepv)."


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com