contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 20 de maig de 2015 |
STEPV trasllada als partits un document de mesures per a millorar el sistema educatiu


Les propostes busquen la millora en els centres educatius, en les condicions laborals del professorat i la situació del professorat interí.

El Secretariat Nacional de STEPV ha elaborat un document de propostes als partits polítics que concorren a les eleccions a la Generalitat valenciana del 24 de maig amb les línies que el Sindicat considera que haurien de marcar les polítiques educatives en l’àmbit valencià durant la propera legislatura.

En el document, STEPV exposa que el sistema educatiu valencià, especialment la xarxa pública, ha patit grans retallades durant els darrers anys que, sumades als 20 anys de polítiques educatives del govern valencià en mans del PP, han dut a una situació de potenciació de la xarxa privada en detriment de la pública.

Els centres educatius públics estan patint les conseqüències d’aque stes polítiques en forma de retallada de professorat i de les seues condicions laborals, amb l’increment del nombre d’alumnat en les aules, retallada de beques i ajudes a l’alumnat, burocratització de la tasca dels equips directius i del professorat, etc.

Amb la nova llei educativa, la LOMQE, s’incrementarà l’escletxa social entre el nostre alumnat. Per al Sindicat, un dels eixos de la llei és la segregació, no només per sexe, sinó també per rendiment. També és una llei que atempta contra la gestió democràtica dels centres, s’allunya del model laic que ha de regir l’ensenyament i imposa un model plurilingüe que margina el valencià.

STEPV entén que cal revertir aquesta situació i que la pròxima legislatura suposa una oportunitat per a fer-ho. Per això, ha presentat aquestes propostes als partits polítics amb possibilitats de governar la Generalitat valenciana perquè les tinguen en compte a l’hora d’aplicar les seues polítiques educatives. En concret, el Sindicat s’ha reunit amb PSOE, Compromís, EUPV i Podem.

El document fa una sèrie de propostes, amb vista a dur-les a terme en tres períodes de la legislatura. Les mesures que el Sindicat entén que s’han de dur a terme de forma immediata, a penes prendre possessió del govern valencià i de la Conselleria d’Educació; les propostes que cal treballar durant el primer any de legislatura; i les propostes que cal desenvolupar durant la resta de la legislatura.


PROPOSTES EDUCATIVES DE STEPV ALS PARTITS POLÍTICS DAVANT LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL 24 DE MAIG DE 2015

El sistema educatiu valencià, especialment la xarxa pública, ha patit fortes retallades durant els darrers anys que, sumades als 20 anys de polítiques educatives del govern valencià en mans del PP, han dut a una situació de potenciació de la xarxa privada en detriment de la pública.

Els centres educatius públics estan patint les conseqüències d’aquestes polítiques en forma de retallada de professorat i de les seues condicions laborals, increment del nombre d’alumnat en les aules, retallada de beques i ajudes a l’alumnat, burocratització de la tasca dels equips directius i del professorat, etc.

Amb la nova llei educativa, la LOMQE, s’incrementarà l’escletxa social entre el nostre alumnat, perquè un dels eixos de la llei és la segregació, no només per sexe, sinó també per rendiment. També és una llei que atempta contra la gestió democràtica dels centres, s’allunya del model laic que ha de regir l’ensenyament i imposa un model plurilingüe que margina el valencià.

Aquesta situació s’ha de revertir en la pròxima legislatura. És per això que presentem aquestes propostes als partits polítics amb possibilitats de governar la Generalitat Valenciana perquè les tinguen en compte a l’hora d’aplicar les seues polítiques educatives.

El document fa una sèrie de propostes, calendaritzades durant la legislatura, en tres moments. Les mesures que entenem que s’han de dur a terme de forma immediata només prendre possessió del govern valencià i de la Conselleria d’Educació; les propostes que cal treballar durant el primer anys de legislatura; i les propostes que cal desenvolupar durant la legislatura.

Gràcies d’avantmà per la vostra atenció.

Secretariat Nacional de STEPV
País Valencià, abril de 2015

MESURES URGENTS

a) Nou acord de professorat interí que retorne als criteris de 2010 i recupere el professorat rebaremat.

b) Reversió de totes les mesures de retallades en el sistema educatiu. En concret:

- Ràtios, càrrega lectiva, districte únic, substitucions.

- En conseqüència: nou arranjament escolar a juliol o setembre.

c) Paralització de l’aplicació de la LOMQE al PV.

MESURES DURANT LA LEGISLATURA

a) Primer curs:

- Negociació de la recuperació i millora de les plantilles de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius.

- Recuperació del poder adquisitiu del professorat.

- Nou decret de plurilingüisme que situe el valencià com a llengua vehicular de l’ensenyament.

- Aturada de processos de privatització (CIS, concertació...) i negociació de nous criteris d’admissió d’alumnat.

- Pressupostos educatius, que tendisquen a arribar al 7% del PIB.

- Pla de construcció de nous centres públics urgents.

- Negociació de la jornada continuada.

- Posada en marxa d’una política de beques i ajudes per a garantir la gratuïtat de l’ensenyament en totes les etapes educatives.

b) Durant la resta de la legislatura:

- Establiment de la xarxa pública que atenga tota la demanda en totes les etapes educatives, incloent-hi 0-3 anys.

- Negociació d’un nou ROF en totes les etapes educatives i plantilles d’SPES, Adults, EOI i Ensenyaments Artístics.

- Concurs de trasllats: oferta de totes les vacants del sistema.

- Millora de les condicions laborals del professorat (permisos, llicències, jornada, tasques burocràtiques, retribucions, salut laboral, conciliació, dotació de personal d’administració, etc.).

- Formació: plans de formació que atenguen les necessitats del professorat.
- Mesures per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes (figura de coordinador/a d’igualtat a tots els centres educatius, prevenció de la violència masclista, etc.)

- Nova normativa d’atenció a la diversitat.

UNIVERSITATS

- Potenciació de les universitats públiques valencianes, que són les úniques que poden impulsar la igualtat d’oportunitats i l’anomenat ’ascensor social’.

- Pagament del deute que la Conselleria manté amb les universitats, que contribueix a la precarietat econòmica en què es troben les universitats públiques, que perjudica el conjunt de la societat valenciana.

19/5/2015

http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/stepv-trasllada-als-partits-un-document-de-mesures-per-a-millorar-el-sistema-educatiu


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com