contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 15 de març de 2015 |
CUP-Guanyem: crònica d’una escissió

Roger Palà

Ada Colau i David Fernàndez amb Arcadi Oliveres en un acte de suport al dret al treball. Foto: Pedro Mata / Fotomovimiento

en castellano abajo

En la política catalana s’està produint una escissió històrica, profunda i molt rellevant. No l’està patint cap partit polític, i no té a veure, com altres escissions, amb el repartiment de càrrecs, dietes o secretaries generals: és una escissió ideològica, que s’esdevé en el si d’allò que en el seu dia vam anomenar moviments socials o moviments alternatius. L’escissió és transversal arreu del país, però té lloc de manera més explícita allà on aquests moviments han tingut sempre més arrelament: Barcelona. Per dir-ho ràpidament i que s’entengui: és l’escissió entre els partidaris de la ‘via Guanyem’ i la ‘via CUP’, tot i que els qui defensen l’una o l’altra via no han d’estar pas enquadrats necessàriament en aquestes organitzacions. Alguns mitjans ho han presentat com una batalla entre independentistes i no independentistes. Però el cert és que la cosa va molt més enllà, i la qüestió sobiranista, si bé hi té un pes rellevant, no és ni de bon tros el motiu central del conflicte.

La ‘via CUP’ connecta amb la manera com tradicionalment han entès la política els moviments socials des de la desfeta de l’esquerra radical al final de la Transició: prioritzar el treball de base, acumular forces i picar pedra als barris per transformar de baix a dalt. La ‘via CUP’ ens diu que hem d’estar alerta i no deixar-nos enlluernar pels focus dels platós, encara que avui dia el discurs de l’esquerra radical sigui més present que mai als mitjans. La ‘via CUP’ ens diu que primer cal assolir l’hegemonia social i després abordar les institucions, perquè fer aquest pas sense el suport d’un moviment fort que ho acompanyi farà avortar qualsevol transformació real, per la pròpia dinàmica perversa del poder. La candidatura de la CUP al Parlament l’any 2012 va ser un pas en aquest sentit: David Fernàndez, Quim Arrufat i Isabel Vallet són el cavall de Troia del moviment a la Ciutadella, però és el moviment qui en controla les regnes. Ho deien els zapatistes: “Anem lents perquè anem lluny”.

Aquesta anàlisi, fins fa poc bastant unànime dins dels moviments socials, d’un quant temps ençà està sent qüestionada per moltes de les persones que en algun moment s’hi havien sentit identificades. Són els partidaris de la ‘via Guanyem’. La ‘via Guanyem’ ens diu que s’ha obert una finestra d’oportunitat per prendre el poder que, davant dels estralls causats per una crisi econòmica devastadora, seria irresponsable no aprofitar. El 15-M, on es van constatar les limitacions de les pràctiques movimentistes, va suposar un punt d’inflexió i un canvi de xip. La ‘via Guanyem’ vol accelerar els tempos, aposta per modular un discurs que fugi dels tics pamfletaris de l’esquerra i, cosa inèdita, avala una estratègia en clau de front popular. L’aliança amb formacions com ICV o EUiA ha esdevingut vàlida en el context actual, sempre que el moviment pugui ostentar l’hegemonia de l’artefacte electoral que en resulti. Això és possible bàsicament gràcies al lideratge mediàtic d’activistes sorgits del seu si: en el cas de Barcelona, Ada Colau.

La CUP? “Sectaris!”. Guanyem? “Reformistes!”

Els últims mesos, arran de les desavinences entre la CUP de Barcelona i els impulsors de la candidatura de Guanyem (ara rebatejada com a Barcelona en Comú), la topada entre partidaris de l’una i l’altra estratègia ha esdevingut especialment visible. Com sempre que hi ha un conflicte obert, les simplificacions han estat a l’ordre del dia. Per alguns partidaris de la ‘via Guanyem’, la CUP és una organització irresponsable i sectària, incapaç de compartir espai amb altres projectes i amb una por infantil de fer “política de veritat”. Els menys afins al sobiranisme en el si de la ‘via Guanyem’ hi afegeixen, tot arrufant el nas: “Aquests de la CUP, molt atacar ICV i Podem i, en canvi, a les primeres de canvi abracen Artur Mas”. Pels partidaris de la ‘via CUP’, en canvi, Guanyem són una colla de petitburgesos i professors d’universitat (o pitjor encara: politòlegs) venuts al reformisme ecosocialista. Els mouen, bàsicament, les ganes d’assolir la parcel·la de poder que els pertocaria generacionalment si els diplodocus de la Transició no seguissin copant tots els llocs de poder. Els qui prioritzen més el debat nacional en el si de la ‘via CUP’ hi afegeixen, arquejant la cella: “Aquests de Guanyem van posar tots els ‘peròs’ a la candidatura de la CUP al Parlament, i ara a les primeres de canvi s’alien amb Podem i Iniciativa… Sort que la independència no era important!”.

La ‘Via Guanyem’: tota la carn a la graella electoral

En realitat, tot és bastant més complex que aquesta caricatura. Tant la ‘via CUP’ com la ‘via Guanyem’ presenten aspectes qüestionables. Els de la ‘via CUP’ tenen raó quan retreuen als de la ‘via Guanyem’ que sense un moviment fort al carrer, que tensioni i sigui hegemònic, serà difícil fer polítiques realment transformadores. I, posant tota la carn a la graella electoral, corres el risc de desactivar el carrer. A propòsit de tot això, cal tenir en compte que els ajuntaments no són institucions amb capacitat d’implementar canvis radicals de forma dràstica. Serà difícil, doncs, que es percebin grans avanços. Per no dir que la campanya mediàtica dels primers 100 dies d’un ajuntament governat per Guanyem deixarà en anècdota el Dragon Khan del tripartit. Estan Ada Colau i companyia preparats per afrontar-ho? A més, el teòric procés de confluència ha acabat assemblant-se molt a una aliança de cinc partits, cosa que també ha generat cert desencís, especialment en aquells que veien amb il·lusió Guanyem si la CUP s’hi integrava. Hi ha moltes possibilitats que tot se’n vagi en orris a les primeres de canvi si l’experiment fracassa. Un petit detall: algú ha pensat què passa si Guanyem no guanya?

La ‘via CUP’: sortir de la zona de confort

Al mateix temps, els partidaris de la ‘via Guanyem’ tenen raó quan retreuen als de la ‘via CUP’ que el llenguatge i les dinàmiques clàssiques de l’esquerra radical són poc útils a l’hora d’eixamplar la base social. El purisme ideològic permet dormir tranquil a les nits, però no serveix per avançar en la construcció de majories. En aquest sentit, els partidaris de la ‘via CUP’ arrisquen poc i són feliços conservant verge el seu petit vedat. Té un punt contradictori, perquè a la CUP, fins ara, li ha anat bé quan s’ha atrevit a sortir –ni que fos tímidament– de la zona de confort. Abans del 2012, presentar-se al Parlament era un anatema. L’experiment amb David Fernàndez, però, va ser tot un èxit. El 2014, en canvi, van decidir no personar-se en la convocatòria al Parlament Europeu, i això va deixar més marge de maniobra a Podem per desplegar la seva proposta. És cert que Podem va treure vots en llocs on la CUP no n’ha tret mai, però també ho és que la CUP hauria de preguntar-se per què no treu vots on Podem sí en va treure. Amb Guanyem s’ha imposat de nou una opció conservadora. No integrar-s’hi és legítim, però pot generar un fenomen similar al de les europees a escala municipal. El mercat de vot contestatari existeix, i si no hi ha la CUP, algú altre ho pescarà, i més si els ‘cupaires’ no troben un candidat per Barcelona amb tirada mediàtica i disposat a competir amb Colau.

Prendre el poder per transformar la realitat o transformar la realitat per prendre el poder. Guanyar per capgirar, o capgirar per guanyar. A hores d’ara, l’escissió ja és irreparable. Cal començar a verbalitzar-ho i assumir-ho, com a primer pas cap a trobar fórmules que permetin superar un escenari estancat i que no fa bé a ningú. A Catalunya s’estan configurant dos espais polítics a l’esquerra de l’esquerra, hereus de les lluites dels anys noranta i de la primera dècada dels 2000: un de nítidament rupturista i molt vinculat a les dinàmiques de l’esquerra radical clàssica, i un altre de més plural, partidari d’establir fronts amplis que incloguin sectors rupturistes però també socialdemòcrates. Tots dos mesuraran les seves forces separadament durant aquest 2015, el 24-M i potser també el 27-S. La clau és que aquests dos espais tinguin l’habilitat de consolidar-se sense torpedinar-se, créixer sense canibalitzar-se, i cerquin consensos ‘a posteriori’, en ajuntaments i parlaments. Uns punts de trobada que, si es tracta de decantar majories, probablement no s’hauran de limitar a aquests dos mons, sinó que, vista la fragmentació del panorama català, hauran d’implicar un ventall encara més ampli de propostes. Incloent-hi, és clar, ERC, que, segons les enquestes, pot esdevenir el partit majoritari de l’esquerra a Catalunya, per molta urticària que això generi a determinats sectors de l’esquerra “de debò”.

Si això no passa, l’alternativa ja la coneixem de fa anys. Es diu Convergència i Unió.

16 febrer 2015

http://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2015/02/16/cup-guanyem-cronica-duna-escissio/


CUP-Guanyem: crónica de una escisión

Roger Palà

En la política catalana se está produciendo una escisión histórica, profunda y muy relevante. No la está sufriendo ningún partido político, y no tiene que ver, como otras escisiones, con el reparto de cargos, dietas o secretarías generales: es una escisión ideológica, que ocurre en el seno de lo que en su día llamamos movimientos sociales o movimientos alternativos. La escisión es transversal en todo el país, pero tiene lugar de manera más explícita allí donde estos movimientos han tenido siempre más arraigo: Barcelona. Para decirlo rápidamente y que se entienda: es la escisión entre los partidarios de la vía Guanyem y la vía CUP, aunque los que defienden una u otra vía no deben estar encuadrados necesariamente en estas organizaciones. Algunos medios lo han presentado como una batalla entre independentistas y no independentistas. Pero lo cierto es que la cosa va mucho más allá, y la cuestión soberanista, si bien tiene un peso relevante, no es ni mucho menos el motivo central del conflicto.

La vía CUP conecta con la forma en que tradicionalmente han entendido la política los movimientos sociales desde la derrota de la izquierda radical al final de la Transición: priorizar el trabajo de base, acumular fuerzas y picar piedra en los barrios para transformar de abajo a arriba. La vía CUP nos dice que debemos estar alerta y no dejarnos deslumbrar por los focos de los platós, aunque hoy en día el discurso de la izquierda radical esté más presente que nunca en los medios. La vía CUP nos dice que primero hay que lograr la hegemonía social y después abordar las instituciones, porque dar este paso sin el apoyo de un movimiento fuerte que lo acompañe hará abortar cualquier transformación real, por la propia dinámica perversa del poder. La candidatura de la CUP al Parlament en 2012 fue un paso en este sentido: David Fernàndez, Quim Arrufat e Isabel Vallet son el caballo de Troya del movimiento en la Cámara catalana, pero es el movimiento el que controla las riendas. Lo decían los zapatistas: “Vamos lentos porque vamos lejos”.

Este análisis, hasta hace poco bastante unánime dentro de los movimientos sociales, de un tiempo a esta parte está siendo cuestionado por muchas de las personas que en algún momento se habían sentido identificadas con él. Son los partidarios de la vía Guanyem. La vía Guanyem nos dice que se ha abierto una ventana de oportunidad para tomar el poder que, ante los estragos causados por una crisis económica devastadora, sería irresponsable no aprovechar. El 15-M, donde se constataron las limitaciones de las prácticas movimentistas, supuso un punto de inflexión y un cambio de chip. La vía Guanyem quiere acelerar los tempos, apuesta para modular un discurso que huya de los tics panfletarios de la izquierda y, algo inédito, avala una estrategia en clave de frente popular. La alianza con formaciones como ICV o EUiA se ha convertido en válida en el contexto actual, siempre que el movimiento pueda ostentar la hegemonía del artefacto electoral que resulte. Esto es posible básicamente gracias al liderazgo mediático de activistas surgidos de su seno: en el caso de Barcelona, Ada Colau.

¿La CUP? “¡Sectarios!”. ¿Guanyem? “¡Reformistas!”

En los últimos meses, a raíz de las desavenencias entre la CUP de Barcelona y los impulsores de la candidatura de Guanyem (ahora rebautizada como Barcelona en Comú), el choque entre partidarios de una y otra estrategia se ha vuelto especialmente visible. Como siempre que hay un conflicto abierto, las simplificaciones han estado a la orden del día. Para algunos partidarios de la vía Guanyem, la CUP es una organización irresponsable y sectaria, incapaz de compartir espacio con otros proyectos y con un miedo infantil a hacer “política de verdad”. Los menos afines al soberanismo en el seno de la vía Guanyem añaden, frunciendo el ceño: “Estos de la CUP, mucho atacar a ICV y Podemos y, en cambio, a las primeras de cambio abrazan a Mas”. Para los partidarios de la vía CUP, en cambio, Guanyem son un grupo de pequeñoburgueses y profesores de universidad (o peor aún: politólogos) vendidos al reformismo ecosocialista. Les mueven, básicamente, las ganas de alcanzar la parcela de poder que les correspondería generacionalmente si los diplodocus de la Transición no siguieran copando todos los puestos de poder. Los que priorizan más el debate nacional en el seno de la vía CUP añaden, arqueando la ceja: “Estos de Guanyem pusieron todos los peros a la candidatura de la CUP al Parlament, y ahora a las primeras de cambio se alían con Podemos e Iniciativa… ¡Suerte que la independencia no era importante!”.

La ‘Vía Guanyem’: toda la carne en el asador electoral

En realidad, todo es bastante más complejo que esta caricatura. Tanto la vía CUP como la vía Guanyem presentan aspectos cuestionables. Los de la vía CUP tienen razón cuando reprochan a los de la vía Guanyem que sin un movimiento fuerte en la calle, que tensione y sea hegemónico, será difícil hacer políticas realmente transformadoras. Y, poniendo toda la carne en el asador electoral, corres el riesgo de desactivar la calle. A propósito de todo esto, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos no son instituciones con capacidad de implementar cambios radicales de forma drástica. Será difícil, pues, que se perciban grandes avances. Por no decir que la campaña mediática de los primeros 100 días de un ayuntamiento gobernado por Guanyem dejará en anécdota el Dragon Khan del tripartito. ¿Están Ada Colau y compañía preparados para afrontarlo? Además, el teórico proceso de confluencia ha acabado pareciéndose mucho a una alianza de cinco partidos, lo que también ha generado cierto desencanto, especialmente en aquellos que veían con ilusión Guanyem si la CUP se integraba. Hay muchas posibilidades de que todo se vaya al traste a las primeras de cambio si el experimento fracasa. Un pequeño detalle: ¿alguien ha pensado qué pasa si Guanyem no gana?

La ‘vía CUP’: salir de la zona de confort

Al mismo tiempo, los partidarios de la vía Guanyem tienen razón cuando reprochan a los de la vía CUP que el lenguaje y las dinámicas clásicas de la izquierda radical son poco útiles a la hora de ensanchar la base social. El purismo ideológico permite dormir tranquilo por las noches, pero no sirve para avanzar en la construcción de mayorías. En este sentido, los partidarios de la vía CUP arriesgan poco y son felices conservando virgen su pequeño coto. Tiene un punto contradictorio, porque a la CUP, hasta ahora, le ha ido bien cuando se ha atrevido a salir -ni que fuera tímidamente- de la zona de confort. Antes del 2012, presentarse al Parlament era un anatema. El experimento con David Fernàndez, sin embargo, fue todo un éxito. En 2014, en cambio, decidieron no personarse en la convocatoria en el Parlamento Europeo, y esto dejó más margen de maniobra a Podemos para desplegar su propuesta. Es cierto que Podemos sacó votos en lugares donde la CUP no ha sacado nunca, pero también lo es que la CUP debería preguntarse por qué no saca votos donde Podemos sí sacó. Con Guanyem se ha impuesto de nuevo una opción conservadora. No integrarse es legítimo, pero puede generar un fenómeno similar al de las europeas a escala municipal. El mercado de voto contestatario existe, y si no está la CUP, alguien lo pescará. La candidata de la CUP en Barcelona, Maria José Lecha, es una activista de respetada y de dilatada trayectoria, pero sin tirón mediático. Habrá que ver cómo afecta esta apuesta al resultado en la capital.

Tomar el poder para transformar la realidad o transformar la realidad para tomar el poder. Ganar para darle la vuelta o darle la vuelta para ganar. A estas alturas, la escisión ya es irreparable. Hay que empezar a verbalizarlo y asumirlo, como primer paso hacia encontrar fórmulas que permitan superar un escenario estancado y que no hace bien a nadie. En Cataluña se están configurando dos espacios políticos a la izquierda de la izquierda, herederos de las luchas de los años noventa y la primera década de los 2000: uno nítidamente rupturista y muy vinculado a las dinámicas de la izquierda radical clásica, y otro más plural, partidario de establecer frentes amplios que incluyan a sectores rupturistas pero también socialdemócratas. Ambos medirán sus fuerzas por separado durante este 2015, el 24-M y quizás también el 27-S. La clave es que estos dos espacios tengan la habilidad de consolidarse sin torpedear, crecer sin canibalizar, y busquen consensos a posteriori, en ayuntamientos y parlamentos. Unos puntos de encuentro que, si se trata de decantar mayorías, probablemente no tendrán que limitarse a estos dos mundos, sino que, vista la fragmentación del panorama catalán, deberán implicar un abanico aún más amplio de propuestas. Incluyendo, por supuesto, a ERC, que, según las encuestas, puede convertirse en el partido mayoritario de la izquierda en Cataluña, por mucha urticaria que ello genere a determinados sectores de la izquierda “de verdad”.

Si esto no ocurre, la alternativa ya la conocemos hace años. Se llama Convergència i Unió.


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com