contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 1 de gener de 2015 | Manuel
La PACD-PV us desitja un feliç 2015 carregat d’auditories!!


Benvolguts amics i amigues,

Acomiadem un any més en el qual la democràcia i l’Estat del Benestar es veuen ressentits per les polítiques impulsades pels governs al servei de la Troika (FMI, BCE i CE). El ventall de despropòsits va des de lleis que limiten la llibertat de manifestació i d’expressió, fins a rescats a empreses privades amb diners públics. Per exemple, l’empresa Escal UGS, responsable del projecte Castor, el magatzem submarí de gas situat a Vinaròs, ha rebut 1.350 milions d’euros de diners públics d’indemnització per compensar els beneficis que deixarà d’ingressar. I no només això, sinó que per pagar la indemnització, s’ha hagut de demanar un crèdit a 30 anys que acabaran pagant els consumidors, això sí, a un interès del 4,2 %.

Per un altre costat, el 18 de desembre es varen aprovar els pressuposts de la Generalitat per a 2015. Ens agradaria destacar que dels 17.191 milions d’euros que suma el pressupost total, se’n destinaran al servei del deute un total de 5.003 milions (958,5 d’interessos i 4.044 d’amortització de capital), el que suposa un 29,1 % del total pressupostat i pràcticament la mateixa quantitat que es destina a Sanitat (5.492 milions). A més a més s’observa un increment del 17,4 % en aquesta partida respecte a l’any anterior, mentre que altres partides com Sanitat o Educació, quasi no creixen (2,2 % i 2 %, respectivament).

Aquest és el sistema-deute que hem de derrocar. Totes aquestes polítiques només fan que donar-nos més força per a continuar amb la nostra tasca de difusió i d’educació ciutadana sobre el deute, en nom del qual s’apliquen les polítiques d’austeritat salvatge.

Esperem que el 2015 siga un any de canvi polític, carregat de transparència i justícia social que ens permeta alliberar-nos del segrest que suposa pagar rescats. Des de baix, totes juntes ho aconseguirem!

Ara més que mai, No Devem! No Paguem!

Queridos amigos y amigas,

Despedimos un año más en el que la democracia y el Estado del Bienestar se ven resentidos por las políticas impulsadas por los gobiernos al servicio de la Troika (FMI, BCE y CE). El abanico de despropósitos va desde leyes que limitan la libertad de manifestación y de expresión, hasta rescates a empresas privadas con dinero público. Por ejemplo, la empresa Escal UGS, responsable del proyecto Castor, el almacén submarino de gas situado en Vinaròs, ha recibido 1.350 millones de euros de dinero público de indemnización para compensar los beneficios que dejará de ingresar. Y no sólo eso, sino que para pagar la indemnización, se ha tenido que pedir un crédito a 30 años que acabarán pagando los consumidores, eso sí, a un interés del 4,2 %.

Por otro lado, el 18 de diciembre se aprobaron los presupuestos de la Generalitat para 2015. Nos gustaría destacar que de los 17.191 millones de euros que suma el presupuesto total, se destinarán al servicio de la deuda un total de 5.003 millones (958,5 de intereses y 4.044 de amortización de capital), lo que supone un 29,1 % del total presupuestado y prácticamente la misma cantidad que se destina a Sanidad (5.492 millones). Además se observa un incremento del 17,4 % en esta partida respecto al año anterior, mientras que otras partidas como Sanidad o Educación, apenas crecen (2,2 % y 2 %, respectivamente).

Este es el sistema-deuda que tenemos que derrocar. Todas estas políticas hacen que nos sintamos con más fuerzas para continuar con nuestra tarea de difusión y de educación ciudadana sobre la deuda, en nombre del cual se aplican las políticas de austeridad salvaje.

Esperamos que el 2015 sea un año de cambio político, cargado de transparencia y justicia social que nos permita liberarnos del secuestro que supone pagar rescates. Desde bajo, todas juntas lo conseguiremos!

Ahora más que nunca, ¡No Debemos! No Pagamos!

31/12/2014


A la mateixa secció:


Baix Segura: Más de 1000 personas acuden a la manifestación en defensa de las pensiones públicas en Torrevella


Dejemos de pensar que sabemos más que los pobres y apliquemos de una vez la renta básica


Estado español 1985-2017: 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones


El negocio del rescate: ¿Quién se beneficia de los rescates bancarios en la UE?


Alacant: Mediación intercultural en peligro


La ceremonia de la confusión: el copago de las medicinas por los pensionistas.


La gran crisis de las pensiones privadas


21 D 2016: #NoMásCortesDeLuz


Grecia: El Comité para la Verdad sobre la Deuda, la capitulación de Tsipras, y las perspectivas internacionales para la lucha contra las deudas ilegítimas


Al ataque de las pensiones

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com