contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 16 de novembre de 2014 |
Organitzacions socials urgeixen als grups parlamentaris a que impugnin el deute il·legítim del Castor


en castellà ací

Diverses organitzacions de la societat civil (entre elles l’Aliança contra la pobresa energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) preocupades pel desenllaç del projecte d’emmagatzematge submarí de gas natural Castor, mostren aquest dijous el seu rebuig frontal a la indemnització que el Reial Decret Llei del passat 3 d’octubre garanteix a ESCAL UGS per renunciar a la concessió. Les organitzacions urgeixen als representants dels diferents grups polítics que un mínim de 50 diputats o senadors duguin a terme una impugnació del RDL davant el Tribunal Constitucional abans que acabi el termini per presentar-lo, el 3 gener 2015.

Després d’un treball a diferents nivells (local, català, estatal i europeu), així com amb diferents organitzacions i institucions que han corroborat els impactes ambientals, socials i econòmics d’aquest projecte, les organitzacions signants fan una crida per al no-pagament del deute del projecte per part de la ciutadania i perquè les instal·lacions siguin desmantellades, dues demandes que el RDL impossibilita. També el Síndic de Greuges (Defensor del Poble de Catalunya) ha proposat a la Generalitat i a la Defensora del Poble aquesta impugnació, i ha animat els Defensors d’altres Comunitats Autònomes a plantejar en els seus governs.

ESCAL UGS, participada en el 66,6% per l’ACS de Florentino Pérez, va presentar la seva renúncia el passat estiu, i fa poc més d’un mes el RDL li va garantir una indemnització de 1350 milions d’euros, a càrrec del sistema gasista, permetent també la hibernació de les instal·lacions indefinidament. El termini per al pagament de la indemnització a ESCAL UGS, que havia de fer-se amb una celeritat sorprenent per a un moment de crisi com l’actual (un màxim de 35 dies per a realitzar-ho), acabarà demà divendres 14 de novembre. A la pràctica, es calcula que la quantitat total que assumiria la ciutadania podria ascendir a més de 4.700 milions d’euros, a pagar durant 30 anys. A aquesta quantitat cal afegir els 100 milions d’euros anuals per al manteniment de les instal·lacions, més altres costos d’operació i administració en què incorri Enagás, el nou gestor de les instal·lacions, i que també s’anirien aplicant a la factura del gas .

En un moment d’especial fragilitat per l’augment de la desocupació i les retallades socials, on la pobresa energètica ja afecta el 17% de la població, la ciutadania veurà com les seves factures s’incrementen encara més. L’any 2013 es van produir a Espanya més de 75.000 talls de subministrament de gas per impagament, el 86% més respecte al 2012, i més de 1,1 milions de talls de subministrament elèctric per impagament, un 24% més que l’any anterior. Si la indemnització de Castor s’inclou a la factura del gas i incrementa encara més el seu import, en quina situació es deixarà a les famílies? El seu endeutament creixerà, empitjorant així la seva situació econòmica i afectant greument a les seves condicions de vida. Mentre les empreses subministradores de serveis bàsics no donen cobertura a tota la població, se li exigeix a la ciutadania respondre per un projecte imposat i innecessari.

Organitzacions locals que des de l’inici van alertar de l’opacitat durant tot el procés, dels perills associats -com el demostrat risc sísmic-, o de les irregularitats administratives, veuen ara com es pretén mantenir a flotació aquesta infraestructura, mentre la ciutadania cobreix amb els seus costos i riscos, com els que podrien desprendre de la volta a la injecció de gas, o fins i tot de l’extracció d’hidrocarburs que el RDL contempla. L’absència del principi de precaució ha quedat en evidència, així com la falta de voluntat per explorar opcions energètiques que no siguin fòssil-dependents i que no hipotequin la població a 30 anys. Davant el context socioeconòmic actual es requereix, més que mai, que els diners públics i de la població contribuent deixi de destinar-se a pagar infraestructures i models energètics que tenen severs impactes sobre la vida de les persones, el territori i el medi ambient.

Les organitzacions signants també proposen la participació de la ciutadana en una recollida de signatures a través de la plataforma Avaaz per donar el seu suport a la impugnació i pressionar en el compliment d’aquestes demandes: que la població no pagui per aquest projecte mal planificat, mal executat i amb un contracte abusiu, i que s’aconsegueixi el desmantellament de les instal·lacions, les dues peticions lligades a una forta exigència de responsabilitats a tots els nivells.

Organitzacions que donen suport:

Aliança contra la Pobresa Energètica,
Col.legi d’ambientolegs,
Confederació d’Associacions de veïns de Catalunya (CONFAVC),
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU),
Ecologistas en Acción,
Enginyeria Sense Fronteres (ESF),
FACUA Catalunya,
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB),
Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona,
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC),
Observatori del Deute en la Globalització (ODG),
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia,
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
Xarxa per la sobirania energètica (Xse),
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, salut, consum i alimentació

http://pobresaenergetica.es/organitzacions-socials-urgeixen-als-grups-parlamentaris-que-impugnin-el-deute-il·legitim-del-castor/


Soria tiene prisa en indemnizar a Florentino Pérez y su ’máquina de terremotos’ Castor

Para el Gobierno "no hay otra opción" que pagar. Pero el Supremo excluyó la indemnización en caso de negligencia grave. Hay en juego 1.400 millones. Un estudio internacional establece un nexo directo entre las inyecciones de gas y los seísmos de 2013.

JULIA PÉREZ

Las empresas suelen pasarlas canutas a la hora de reclamar una indemnización a la administración pública. La Administración suele negarse a pagar, por lo que la práctica habitual es interponer un recurso contencioso-administrativo y acabar en el Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación. En total deben esperar entre cuatro o cinco años hasta ver resuelto su caso.

Pero el Gobierno del PP no va a esperar a la vía judicial, a tenor de la posición avanzada por su ministro de Industria, José Manuel Soria: anuncia que "no hay otra opción" que indemnizar a la empresa concesionaria del proyecto de almacén de gas ‘Castor’, frente a las costas de Castellón. Soria explicó que el actual Gobierno declaró que el Real Decreto que otorgó la concesión contenía un artículo lesivo para los intereses públicos y que el Tribunal Supremo rechazó sus argumentos.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, mantiene estos días una actividad frenética para tramitar la renuncia a la concesión y garantizar un pago por parte del Estado de 1.400 millones de euros a la compañía concesionaria, Escal UGS, propiedad de su empresa en un 67%. Contacta en especial con los hermanos Nadal: Alberto, secretario de Estado de Energía, y Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Mariano Rajoy, después de haberse movido ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros.

"El Gobierno actuará conforme al Real Decreto de concesión del almacén subterráneo Castor de 2008 aprobado por el Gobierno socialista e indemnizará a ACS por el valor residual de su inversión", sostienen en Industria.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2013, dejó claro que ese Real Decreto contiene "una previsión genérica de compensación por el valor residual". Ahora bien, si existiera una indemnización, ésta dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: "en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende", según dice literalmente la sentencia [ver pdf aquí].

El Supremo determinó que la indemnización dependería del dolo o negliencia de la empresa y su grado.

Por ello, lo lógico sería esperar a que la Justicia dilucide entre los diversos derechos que confluyen en este caso. Por un lado, la seguridad jurídica de la empresa, a la que se le otorgó una concesión administrativa y, si está mal otorgada, es responsabilidad del Estado. Por el otro, si existió dolo o negligencia y su alcance.

En cualquier caso, supondría esperar a una reclamación de Florentino Pérez por la vía contenciosa-administrativa y que sea la Justicia la que resuelva el caso.

¿Existió dolo o negligencia? Lo tendrá que determinar un tribunal. Pero un informe del 26 de octubre de 2005 alertaba de los riesgos de seísmo frente a las costas de Castellón en caso de instalación de un depósito artificial de gas. Consiste en una carta de alegaciones al estudio de impacto ambiental y está firmado por Arantza Ugalde, la responsable de sismología del Observatori de l’Ebre, una institución en la que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramón Llull. El informe alertaba: "La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos". Este diario ha solicitado el acceso a la integridad de dicho informe ya que la científica no tiene autorización para divulgarlo.

Dos años más tarde, en 2007, Florentino Pérez y su empresa basaron su solicitud de concesión con el estudio en profundidad de una falla, la falla Amposta, donde se almacenaría el gas. El Instituto Geográfico y Minero (IGM) avaló los estudios presentados por Escal UGS en la tramitación de la concesión.

Los informes se preocuparon de la falla Amposta, pero no de las fallas menores, epicentros de los terremotos

Pero los informes sólo se centraron en la falla Amposta y no tuvieron en cuenta otras fallas menores, que es donde precisamente se registraron los terremotos, según ha determinado un estudio internacional. La empresa no realizó estudios en profundidad sobre el impacto de la inyección de gas en esas fallas menores, afirman fuentes conocedoras de estos estudios.Son dos: una es conocida ya como "falla Castor" y la segunda se llama "falla Montsia".

Contrato leonino para la administración pública

Por si fuera poco, el contrato firmado entre la empresa y el Estado fue leonino para la administración pública, a la vista del Real Decreto 855/2008 que concede la concesión: prevé una indemnización incluso en el caso de dolo o negligencia por parte de la compañía de Florentino Pérez.

La "máquina de terremotos" Castor comenzó a operar el 2 de septiembre de 2013. El apelativo satírico está tomado de @Arma_pollo, un usuario de Twitter con verbo mordaz, que resume así lo que aconteció con la puesta con marcha de esta plataforma de almacenamiento artificial de gas en la costa de Castellón. Un estudio científico internacional ha vinculado los terremotos sucedidos entonces con las inyecciones de gas de la plataforma Castor.

Nada más comenzar a inyectar gas en el antiguo yacimiento de petróleo agotado de Amposta, se inició una escalada de terremotos -de 3,1 y hasta de 4,2 en la escala Richter- así como varios cientos de temblores de tierra de escasa magnitud hasta su paralización.

La empresa se resistió al principio a paralizar sus actividades, a pesar de las crecientes protestas de los vecinos y alcaldes de la zona, hecho que es investigado por la Fiscalía.

El estudio internacional ha establecido que fueron mil los terremotos ocurridos esos días, muchos de ellos imperceptibles. Este equipo internacional ha demostrado una vinculación entre las actividades de Castor y los seísmos que sufrieron las poblaciones costeras cercanas.

La empresa sabía que se podían producir terremotos, no en vano es una zona donde de forma natural se producen pequeños temblores, como reflejan las estadísticas históricas. Pero preveía que fueran de una escala pequeña -inferior al 3 - y que pasarían desapercibidos. Así que financió al propio Observatorio del Ebro un proyecto de investigación para instalar dos sismógrafos y registrar lo que acontecía en el subsuelo durante el proceso de inyección de gas a presión.

Precisamente estos dos sismógrafos son los que han ayudado al equipo internacional a establecer el nexo entre Castor y los terremotos.

Más de mil terremotos

La revista técnica Geophysical Journal International acaba de publicar un análisis científico que relaciona la secuencia de terremotos en el área de la plataforma Castor con la inyección de gas.

Este estudio muestra que, en total, la secuencia estuvo compuesta por algo más de mil terremotos, en torno al doble de los inicialmente localizados. Empleando técnicas avanzadas, los investigadores determinaron con precisión dónde se originaron, y cómo estaban orientadas las fallas que causaron los terremotos mayores.
El estudio concluye que lo más probable es que la inyección de gas desencadenase los terremotos.

Los terremotos de mayor magnitud se originaron a escasos kilómetros de distancia del lugar de inyección de gas. En concreto, a profundidades "anómalamente pequeñas (1 a 3 kilómetros bajo el nivel del mar) similares a la profundidad del punto de inyección en el sondeo", de unos 2 kilómetros bajo el nivel del mar.

Los cálculos indican que, al aumentar la presión por la inyección de gas, pudo reducirse la fricción en fracturas en las rocas (fallas) relativamente pequeñas, que ya existían en las proximidades del punto de inyección. Eso probablemente favoreció que los bloques de roca se moviesen bruscamente unos con respecto a otros a favor de estas fallas, produciendo los terremotos.

En la investigación se determinó que sólo existe un antecedente similar en Texas a cuenta de la inyección de gas para extraer petróleo y que causó movimiento sísmico similar.

El equipo está liderado por Simone Cesca, del Centro Alemán de Ciencias de la Tierra, e incluye investigadores de otras instituciones alemanas y españolas: Universidad de Potsdam (Alemania), Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Geociencias (Madrid), y el Observatorio del Ebro (Universitat Ramon Llull - CSIC; Roquetes, Tarragona).

Nota de prensa y acceso al artículo: The 2013 September-October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?

01/07/2014


Sentencia Castor

Sentencia Castor.art. 14

+ Info:

El proyecto Castor inyecta gas junto a varias fallas activas. A pesar de que el proyecto limitara con esta falla y del resto que existen en esa zona, el riesgo sísmico no fue incluido ni en el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa ni en el posterior aval del Gobierno socialista a su construcción.

Manifestació a les Cases d’Alcanar contra el projecte Castor


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com