contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 4 d’agost de 2014 |
Adjudicacions a ensenyament curs 2014/15: La diferència entre 2009 i 2014 és de 2800 interins menys en el sistema educatiu.

STEPV

El 30 de juliol es va publicar l’adjudicació de places per al curs 2014/15 del personal funcionari de carrera sense destí definitiu i reingressat i del funcionariat interí.

En total s’han adjudicat 8715 vacants, 899 més que el curs passat. En les adjudicacions del curs passat també hi va haver un increment de vacants, que STEPV atribuïa a la pressió i la mobilització del professorat interí. La Conselleria volia evitar per quart any consecutiu un titular de premsa que parlara de retallades de professorat en educació.

Novament s’ha produït aquest fenòmen enguany, reforçat per l’avançament del curs el 3 de setembre, la qual cosa ha obligat a la Conselleria d’Educació a espabilar-se per ofertar el màxim nombre possible de vacants en el mes de juliol. Novament, la Conselleria vol evitar un titular de premsa en què acusem a l’administració de començar el curs sense una part important de la plantilla en els centres.

En cap cas, el sistema ha crescut, perquè les plantilles continuen retallades, les ràtios i la càrrega lectiva del professorat augmentada i cada vegada hi ha menys unitats –i, per tant, professorat- en els centres educatius públics, especialment en educació infantil, com hem denunciat enguany.

L’anàlisi d’aquestes dades planteja inevitablement una pregunta. Si el curs passat i enguany ha estat possible treure més vacants, per què en anys anteriors no ha estat així? Simplement per manca de voluntat.

Tanmateix, si comparem les dades des del curs en què van començar les retallades (2010/11) el saldo de docents adjudicats en juliol continua sent negatiu, amb 2821 docents menys en el sistema, com es pot comprovar en el quadre següent:

L’increment de l’oferta de vacants aquest curs es deu fonamentalment a la pressió i mobilització de la comunitat educativa, i especialment el professorat interí, amb el suport de STEPV, AFID i la Coordinadora de Professorat Interí, que ha repercutit perquè els departaments de plantilles i provisió de llocs de la Conselleria oferten el màxim nombre possible de vacants aquests mes de juliol. També l’avançament del curs al 3 de setembre ha condicionat aquest increment a juliol.

És a dir, no s’han creat més vacants sinó que s’han avançat a juliol moltes de les vacants que se solien ofertar a partir del mes de setembre.

Repercussions de l’acord de professorat interí

Lamentablement, hi ha 1.400 docents interins del cos de mestres que no han obtingut vacant perquè han estat reordenats per efecte de l’aplicació de l’acord, que STEPV no va signar, des de les adjudicacions de 2013.

El curs que ve assistirem a la reordenació de les borses de secundària quan es convoquen les oposicions previstes per l’administració, amb la qual cosa el nombre de professorat que ha prestat serveis durant anys i que deixarà de fer-ho a partir del curs 2015/16 s’incrementarà.

D’altra banda, el professorat adjudicat a partir de setembre no cobrarà l’estiu. Una altra conseqüència de l’acord, ja que fins 2010 el professorat adjudicat amb vacant fins octubre el cobrava i amb l’acord de 2010 el que era adjudicat fins desembre.

Per evitar els greus perjudicis de l’acord en el professorat interí, STEPV continuarà proposant mobilitzacions d’aquest col·lectiu el curs que ve, juntament amb mobilitzacions del conjunt de la comunitat educativa contra l’aplicació de la LOMQE i les retallades en l’escola pública.

3/8/2014

http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/stepv-adjudicacions-curs-201415?id_butlleti_enviar=563&utm_source=butlleti_blog&utm_medium=butlleti&utm_campaign=stepv-adjudicacions-curs-201415


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com