contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 9 de juny de 2014 |
PODEM/PODEMOS és un projecte plural

Comunicat d’Izquierda Anticapitalista / Esquerra Anticapitalista

en castellano abajo

PODEM és un projecte plural, on conviuen moltes persones i idees, reflex de la diversitat de tots aquells que pateixen la crisi. No som un partit com els de la casta, partits tancats, on les cúpules monopolitzen els debats.

PODEM és un moviment on tothom val el mateix, on treballem per una democràcia entre iguals. La clau és que decidisca la gent, que tothom puga participar, perquè tots i totes som importants. És completament normal que en la recerca d’aquest objectiu sorgisquen diferents opinions.

Els CERCLES són llocs oberts a la participació on cap tothom, vinga d’on vinga, perquè l’important és que volem canviar les coses. Això és el que ens uneix, juntament amb el respecte a les totes les idees que defensen els drets humans.

Esquerra Anticapitalista va impulsar el projecte de PODEM inicialment juntament amb Pablo Iglesias i altres persones del seu entorn. Mai hem ocultat ni anem a ocultar que participem en aquesta iniciativa, perquè ens sentim plenament identificats amb PODEM. Ací hi ha gent de moltes procedències, des de gent del Front Cívic a gent de sindicats o activistes dels moviments socials, així com persones que no pertanyien abans a cap organització. Aquesta és precisament la gran riquesa del projecte i el paper dels cercles: que tots els que estem d’acord amb defensar els drets humans i la democràcia ens trobem en ells des de la pluralitat i recuperem la política per a la ciutadania, amb independència d’adscripcions i afiliacions.

Per descomptat que existeixen debats i controvèrsies, els hi ha sempre en qualsevol organització realment plural i democràtica. I els debats, com deia l’ex-futbolista Sòcrates durant la dictadura brasilera a principis dels 80, es poden guanyar o perdre, però sempre amb democràcia. Això és el que ens diferencia dels partits del règim: ací no decideixen uns pocs en els passadissos, sinó que decideix la gent. Qui veu conspiracions i colps d’estat on solament hi ha democràcia és que confia molt poc en la intel·ligència de la gent de PODEM. Precisament, els cercles són aqueixos espais de debat popular on tots i totes valem el mateix. Ningú representa a cap organització, sinó que cada ciutadà es representa a si mateix i a les seues idees. Així, entre tots, anem aconseguint consensos i cercant formules perquè tota la ciutadania puga participar en el projecte. No li tenim por a la participació, a la democràcia i a la pluralitat! Anem a treballar perquè cada vegada més gent puga participar en el projecte, tant des dels cercles com fora d’ells.

Per descomptat que PODEM ha de ser un projecte unit: és més el que ens uneix que el que ens separa. Però som plurals, no com els partits de la casta. Nosaltres estem moguts pel desig de canvi, no per acumular càrrecs públics, així que podem debatre sense por a tenir diferents opinions. Solament els que li tenen por a la democràcia temen els debats.

Si aquesta vegada no s’arriba a un consens dins de PODEM, no passa gens. Seguirem treballat dur des d’a baix, perquè creiem que aquest projecte canviarà la situació de misèria a la qual ens condueix la casta. PODEM és un projecte viu i hem nascut per a governar i recuperar la democràcia. Gens li agradaria més a la casta que enfrontar-nos, però PODEM ha nascut per a guanyar i construir la unitat popular. Tots i totes les que formem part de PODEM tenim una gran responsabilitat: mantenir la il·lusió que hem generat, seguir treballant units pel canvi, respectant la pluralitat del projecte, gestionant amb calma i tolerància les diferents postures que puguen anar sorgint, demostrant que som diferents. I per descomptat: juntes podem!.

9/6/2014


PODEMOS es un proyecto plural

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

PODEMOS es un proyecto plural, donde conviven muchas personas e ideas, reflejo de la diversidad de todos aquellos que sufren la crisis. No somos un partido como los de la casta, partidos cerrados, donde las cúpulas monopolizan los debates.

PODEMOS es un movimiento donde todo el mundo vale lo mismo, donde trabajamos por una democracia entre iguales. La clave es que decida la gente, que todo el mundo pueda participar, porque todos somos importantes. Es completamente normal que en la búsqueda de este objetivo surjan diferentes opiniones.

Los CÍRCULOS son lugares abiertos a la participación en donde cabe todo el mundo, venga de donde venga, porque lo importante es que queremos cambiar las cosas. Eso es lo que nos une, junto con el respeto a las todas las ideas que defiendan los derechos humanos.

Izquierda Anticapitalista impulsó el proyecto de PODEMOS inicialmente junto con Pablo Iglesias y otras personas de su entorno. Nunca hemos ocultado ni vamos a ocultar que participamos en esta iniciativa, porque nos sentimos plenamente identificados con PODEMOS. Aquí hay gente de muchas procedencias, desde gente del Frente Cívico a gente de sindicatos o activistas de los movimientos sociales, así como personas que no pertenecían antes a ninguna organización. Ésa es precisamente la gran riqueza del proyecto y el papel de los círculos: que todos los que estamos de acuerdo con defender los derechos humanos y la democracia nos encontremos en ellos desde la pluralidad y recuperemos la política para la ciudadanía, con independencia de adscripciones y afiliaciones.

Por supuesto que existen debates y controversias, los hay siempre en cualquier organización realmente plural y democrática. Y los debates, como decía el ex-futbolista Sócrates durante la dictadura brasileña a principios de los 80, se pueden ganar o perder, pero siempre con democracia. Eso es lo que nos diferencia de los partidos del régimen: aquí no deciden unos pocos en los pasillos, sino que decide la gente. Quien ve conspiraciones y golpes de estado donde solo hay democracia es que confía muy poco en la inteligencia de la gente de PODEMOS. Precisamente, los círculos son esos espacios de debate popular en donde todos y todas valemos lo mismo. Nadie representa a ninguna organización, sino que cada ciudadano se representa a sí mismo y a sus ideas. Así, entre todos, vamos alcanzando consensos y buscando formulas para que toda la ciudadanía pueda participar en el proyecto. ¡No le tenemos miedo a la participación, a la democracia y a la pluralidad! Vamos a trabajar para que cada vez más gente pueda participar en el proyecto, tanto desde los círculos como fuera de ellos.

Por supuesto que PODEMOS tiene que ser un proyecto unido: es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero somos plurales, no como los partidos de la casta. Nosotros estamos movidos por el deseo de cambio, no por acumular cargos públicos, así que podemos debatir sin miedo a tener diferentes opiniones. Solo los que le tienen miedo a la democracia temen los debates.

Si esta vez no se llega a un consenso dentro de PODEMOS, no pasa nada. Seguiremos trabajado duro desde abajo, porque creemos que este proyecto va a cambiar la situación de miseria a la que nos conduce la casta. PODEMOS es un proyecto vivo y hemos nacido para gobernar y recuperar la democracia. Nada le gustaría más a la casta que enfrentarnos, pero PODEMOS ha nacido para ganar y construir la unidad popular. Todos y todas las que formamos parte de PODEMOS tenemos una gran responsabilidad: mantener la ilusión que hemos generado, seguir trabajando unidos por el cambio, respetando la pluralidad del proyecto, gestionando con calma y tolerancia las diferentes posturas que puedan ir surgiendo, demostrando que somos diferentes. Y por supuesto: ¡juntos podemos!.

9/6/2014

http://anticapitalistas.org/spip.php?article29765


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com