contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 28 de maig de 2014 |
Després de les eleccions europees del 25-M.

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

en castellà abaix

Les eleccions europees han desordenat tot el panorama polític a Europa i en l’Estat Español. Les forces de l’extrema dreta (Le Pen a França, UKIP a Anglaterra, però també Clarejar Daurat a Grècia) han augmentat fortament els seus resultats, convertint-se en els principals receptors de la desafecció política amb les institucions de la Unió Europea. El replegament nacional i el fantasma del feixisme tornen a aparèixer a Europa. És urgent posar en primer plànol la solidaritat internacionalista i el combat contra les forces antidemocràtiques engendrades per les polítiques neoliberals.

També hi ha rajos d’esperança a Europa. La victòria de SYRIZA obri la possibilitat d’un govern d’esquerres a Grècia, demostrant que és possible construir una majoria social en el terreny electoral. Haurem d’estar pendents dels nostres germans i germanes grecs. Avui més que mai, no podem deixar-los tot sols i soles.

A l’Estat Español, el panorama polític deixa una crisi històrica del bipartidisme, i la irrupció de PODEM.

El PP i el PSOE aconsegueixen els pitjors resultats de la seua història. Normalment, la crisi d’un dels dos grans partits portava la recuperació de l’altre. Està vegada pot ser diferent. Les lluites han sedimentat una nova consciència: que els dos partits estan compromesos amb les polítiques de retallades de la Troica, que segresten la democràcia i retallen drets socials per a beneficiar a uns pocs. La gent no oblida que el que et lleva el centre-dreta no ho va a retornar el centre-esquerra. Hem de desallotjar-los per sempre, no donar-los aire en cap moment, ni a ells ni a les seues còpies com UPyD. És el moment de passar a l’ofensiva.

PODEM és aqueixa eina per a acabar amb els partits del règim i les polítiques de l’austeritat i la misèria. Les raons per les quals participem en el llançament d’aquest espai s’han vist confirmades en la pràctica. Existeix una majoria de treballadors i treballadores, de precàries, de dones, de gent indignada que vol canviar-ho tot. PODEM ha estat aqueix espai d’unitat popular, flexible i obert a l’acte-organització des d’a baix. L’èxit és innegable: la combinació entre una figura com Pablo Iglesias i la senda oberta per la marea 15M obrin múltiples possibilitats. Toca enfortir els cercles, impulsar mecanismes democràtics de base, arrelar en els territoris, vincular-se a les lluites, estar dia a dia amb totes aquelles persones que pateixen la crisi. Est és el millor camí per a seguir sent diferents. El procés no està tancat: s’ha obert un procés constituent d’unitat popular, ens falten encara molts activistes dels moviments socials, del 15M, de l’esquerra política, les que s’oposen als desnonaments, a les polítiques d’austeritat, i en definitiva, tota persona que vulga treballar per una societat en la qual els interessos i la vida de les persones estiguen per sobre dels dels poders financers. Toca avançar cap a un front ampli contra l’austeritat i els partits del règim, on el prioritari siga sumar i organitzar a cada vegada més persones des d’a baix, en tots els racons, toca estar a tot arreu. Ho volem tot i ho volem prompte.

La nostra preocupació per Europa no amaga la nostra alegria per la situació que hem contribuït a obrir. Estem molt orgullos@s d’haver participat en el llançament inicial de PODEM, però estem molt més contents que haja estat la ciutadania la que haja fet seua la seua proposta. L’experiència de treballar en comú amb gent diversa, en un espai plural i de confluència, no ha fet més que començar. Aqueixa és la força de PODEM: que és de tothom i per a tothom.

Continuem, seguim, PODEM. No ens conformem amb açò: vam nàixer per a guanyar. Ens seguim veient en els cercles.

28-5-2014


Comunicado de Izquierda Anticapitalista tras las elecciones europeas del 25-M

Las elecciones europeas han desordenado todo el panorama político en Europa y en el Estado Español. Las fuerzas de la extrema derecha (Le Pen en Francia, UKIP en Inglaterra, pero también Amanecer Dorado en Grecia) han aumentado fuertemente sus resultados, convirtiéndose en los principales receptores de la desafección política con las instituciones de la Unión Europea. El repliegue nacional y el fantasma del fascismo vuelven a aparecer en Europa. Es urgente poner en primer plano la solidaridad internacionalista y el combate contra las fuerzas antidemocráticas engendradas por las políticas neoliberales.

También hay rayos de esperanza en Europa. La victoria de SYRIZA abre la posibilidad de un gobierno de izquierdas en Grecia, demostrando que es posible construir una mayoría social en el terreno electoral. Tendremos que estar pendientes de nuestros hermanos y hermanas griegos. Hoy más que nunca, no podemos dejarlos sol@s.

En el Estado Español, el panorama político deja una crisis histórica del bipartidismo, y la irrupción de PODEMOS.

El PP y el PSOE logran los peores resultados de su historia. Normalmente, la crisis de uno de los dos grandes partidos traía la recuperación del otro. Está vez puede ser diferente. Las luchas han sedimentado una nueva conciencia: que los dos partidos están comprometidos con las políticas de recortes de la Troika, que secuestran la democracia y recortan derechos sociales para beneficiar a unos pocos. La gente no olvida que lo que te quita el centro-derecha no lo va a devolver el centro-izquierda. Tenemos que desalojarlos para siempre, no darles aire en ningún momento, ni a ellos ni a sus copias como UPyD. Es el momento de pasar a la ofensiva.

PODEMOS es esa herramienta para acabar con los partidos del régimen y las políticas de la austeridad y la miseria. Las razones por las que participamos en el lanzamiento de este espacio se han visto confirmadas en la práctica. Existe una mayoría de trabajadores y trabajadoras, de precarias, de mujeres, de gente indignada que quiere cambiarlo todo. PODEMOS ha sido ese espacio de unidad popular, flexible y abierto a la auto-organización desde abajo. El éxito es innegable: la combinación entre una figura como Pablo Iglesias y la senda abierta por la marea 15M abren múltiples posibilidades. Toca fortalecer los círculos, impulsar mecanismos democráticos de base, arraigar en los territorios, vincularse a las luchas, estar día a día con todas aquellas personas que sufren la crisis. Este es el mejor camino para seguir siendo diferentes. El proceso no está cerrado: se ha abierto un proceso constituyente de unidad popular, nos faltan aún muchos activistas de los movimientos sociales, del 15M, de la izquierda política, las que se oponen a los desahucios, a las políticas de austeridad, y en definitiva, toda persona que quiera trabajar por una sociedad en la que los intereses y la vida de las personas estén por encima de los de los poderes financieros. Toca avanzar hacia un frente amplio contra la austeridad y los partidos del régimen, donde lo prioritario sea sumar y organizar a cada vez más personas desde abajo, en todos los rincones, toca estar en todas partes. Lo queremos todo y lo queremos pronto.

Nuestra preocupación por Europa no esconde nuestra alegría por la situación que hemos contribuido a abrir. Estamos muy orgullos@s de haber participado en el lanzamiento inicial de PODEMOS, pero estamos mucho más contentos de que haya sido la ciudadanía la que haya hecho suya su propuesta. La experiencia de trabajar en común con gente diversa, en un espacio plural y de confluencia, no ha hecho más que empezar. Esa es la fuerza de PODEMOS: que es de tod@s y para tod@s.

Continuamos, seguimos, PODEMOS. No nos conformamos con esto: nacimos para ganar. Nos seguimos viendo en los círculos.

28-5-2014


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com