contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 15 de maig de 2014 |
Ni UE, ni EEUU, ni feixisme. Pau i llibertat per al poble d’Ucraïna

Comunicat de Revolta Global - Esquerra Anticapitalista /Comité Internacional de la Cuarta Internacional

en castellà baix

L’actual situació de caos i violència que es viu a Ucraïna ve travessada per diversos conflictes subjacents des de fa dècades. En l’origen de la crisi hi ha la legítima revolta popular del poble ucraïnès contra un règim oligàrquic i corrupte que va ser posteriorment instrumentalitzada per organitzacions de l’extrema dreta d’encuny neonazi amb el suport dels EUA i la Unió Europea. La situació ha derivat en un caos intern que pot acabar en un drama per al poble ucraïnès en forma de guerra civil.

La voluntat d’hegemonitzar un projecte neoliberal per part de la Unió Europea que transcendeixi els límits geogràfics actuals amb una expansió cap a l’Est ve provocant una pugna entre les noves forces imperialistes que configuren l’actual escenari multipolar, protagonitzat per Rússia , la Xina i les potències d’ Occident ( UE , EUA i OTAN). En aquest complex escenari, EUA segueix sent la principal potència econòmica i militar que desitja per sobre de tot decidir sobre els jocs estratègics de zones que encara escapen al seu control. La seva intervenció en l’escenari actual per incorporar Ucraïna i plegar-la al control de l’ OTAN segueix la línia iniciada amb èxit a Polònia i els Països Bàltics. Amb la seva actuació , el Pentàgon té com a objectiu debilitar les potències que amenacen la seva hegemonia, amb la Xina com a gran rival i amb la Rússia de Putin tendent a una estratègia de sobirania nacional que pretén construir-se sense sotmetre’s als designis dels Estats Units , al mateix temps que desplega una política intervencionista i ultranacionalista. EUA i el FMI, per la seva banda, manipulen amb operacions desestabilitzadores a una part de la població ucraïnesa - descontenta amb l’últim govern corrupte , acaparador de riquesa i sobirania -per tal de convertir Ucraïna en una colònia de la UE sota un règim obertament autoritari i xenòfob. El canvi de règim afavorit pels Estats Units i la UE que es va produir després de ser enderrocat Ianukóvitx - el president electe al febrer de 2010, corrupte i desprestigiat - ha donat lloc a un govern oligàrquic, prooccidental i amb gran influència de l’extrema dreta. Tot això ha provocat respostes a l’Est del país que han de ser compreses i analitzades dins d’aquest marc.

Atemptats terribles i menyspreables com l’incendi de la casa dels sindicats d’ Odessa (en el qual 40 sindicalistes van ser cremats vius ) són la mostra més crua de les esmentades operacions desestabilitzadores que estan perjudicant profundament a les classes populars del poble ucraïnès. Aquesta i altres accions criminals comeses per organitzacions paramilitars de signe neonazi han tingut com a conseqüència que els anhels expressats als carrers d’Ucraïna en els orígens del moviment EuroMaidan hagin estat arrabassats per interessos aliens al poble , que veu cada vegada més minvats els seus drets socials. Davant de tot això, cal defensar una resposta autònoma dels treballadors i les treballadores - de l’Est i de l’Oest del país - contra el feixisme i a favor d’una Ucraïna independent de les grans potències.

Pel que fa a les informacions publicades a la major part de la premsa internacional sobre els esdeveniments a Ucraïna, és inqüestionable que s’ha fet recaure injustificadament tota la responsabilitat a Rússia, cosa evident en els titulars de les últimes setmanes sobre la intervenció militar de Kíev contra els rebels de l’Est o sobre la massacre d’Odessa. Els mitjans de comunicació al servei dels poders financers no han fet sinó desinformar i incitar al bel·licisme, sense adonar-se que són la corrupció i l’atur provocat per la desindustrialització les bases materials de la crisi. Aquest estat d’opinió ha estat aprofitat per les potències imperialistes per incitar el conflicte interètnic i evitar que les reivindicacions es plantegin al voltant d’altres eixos. Tot això ha generat una opinió pública a nivell europeu que no té consciència de les clares tendències neoimperials que hi ha a la UE ni de la necessitat d’oposar-se a elles i a totes les polítiques bel·licistes en auge, així com a la involució social que pateix el poble d’Ucraïna.

Per tot l’explicat, des d’Esquerra Anticapitalista condemnem:

- La intervenció de la UE i els EUA per explotar un legítim moviment popular contra un govern mafiós i autoritari .

- Als grups feixistes que van desviar aquest moviment per alimentar dinàmiques ultranacionalistes , així com a la política intervencionista i nacionalista de Putin .

I donem suport a :

- Una solució pacífica que plantegi la necessitat d’un referèndum sense pressions en el qual es plantegi la consulta sobre l’autodeterminació d’algunes zones d’Ucraïna, així com la convocatòria d’eleccions lliures, sense cap tipus d’ingerència exterior, per donar pas a una Assemblea Constituent que aposti per una Ucraïna federal i democràtica .

- El dret legítim a defensar-se del feixisme per tots els mitjans i la solidaritat internacional contra tots els atemptats comesos pels feixistes.

- Als pobles de la zona perquè expressin les seves reivindicacions socials i democràtiques al marge de les màfies que es disputen el poder i de les potències imperialistes - d’un i altre costat- que les emparen.

- Als sectors progressistes del moviment de Maidan i del moviment anti-Maidan , perquè puguin unir-se davant la classe dominant ucraïnesa i davant de tots els nacionalismes i imperialismes al voltant de demandes comunes de justícia social.

Ni UE, ni EEUU, ni fascismo. Paz y libertad para el pueblo de Ucrania

La actual situación de caos y violencia que se vive en Ucrania viene atravesada por varios conflictos subyacentes desde hace décadas. En el origen de la crisis se encuentra la legítima revuelta popular del pueblo ucraniano contra un régimen oligárquico y corrupto que fue posteriormente instrumentalizada por organizaciones de la extrema derecha de cuño neonazi con el apoyo de EEUU y la Unión Europea. La situación ha derivado en un caos interno que puede acabar en un drama para el pueblo ucraniano en forma de guerra civil.

La voluntad de hegemonizar un proyecto neoliberal por parte de la Unión Europea que trascienda sus límites geográficos actuales con una expansión hacia el Este viene provocando una pugna entre las nuevas fuerzas imperialistas que configuran el actual escenario multipolar, protagonizado por Rusia, China y las potencias de Occidente (UE, EEUU y OTAN). En este complejo escenario, EEUU sigue siendo la principal potencia económica y militar que desea por encima de todo decidir sobre los juegos estratégicos de zonas que aún escapan a su control. Su intervención en el escenario actual para incorporar Ucrania y plegarla al control de la OTAN sigue la línea iniciada con éxito en Polonia y los Países Bálticos. Con su actuación, el Pentágono tiene como objetivo debilitar a las potencias que amenazan su hegemonía, con China como gran rival y con la Rusia de Putin tendente a una estrategia de soberanía nacional que pretende construirse sin someterse a los designios de EEUU, a la par que despliega una política intervencionista y ultranacionalista. EEUU y el FMI, por su lado, manipulan con operaciones desestabilizadoras a una parte de la población ucraniana -descontenta con el último gobierno corrupto, acaparador de riqueza y soberanía- con el fin de convertir a Ucrania en una colonia de la UE bajo un régimen abiertamente autoritario y xenófobo. El cambio de régimen auspiciado por Estados Unidos y la UE que se produjo tras ser derrocado Yanukovich -el presidente electo en febrero de 2010, corrupto y desprestigiado- ha dado lugar a un gobierno oligárquico, prooccidental y con gran influencia de la extrema derecha. Todo ello ha provocado respuestas en el Este del país que deben ser comprendidas y analizadas dentro de este marco.

Atentados terribles y deleznables como el incendio de la casa de los sindicatos de Odessa (en el que 40 sindicalistas fueron quemados vivos) son la muestra más cruda de las mencionadas operaciones desestabilizadoras que están perjudicando profundamente a las clases populares del pueblo ucraniano. Esta y otras acciones criminales cometidas por organizaciones paramilitares de signo neonazi han tenido como consecuencia que los anhelos expresados en las calles de Ucrania en los orígenes del movimiento EuroMaidán hayan sido arrebatados por intereses ajenos al pueblo, que ve cada vez más mermados sus derechos sociales. Ante todo ello, es preciso defender una respuesta autónoma de los trabajadores y las trabajadoras –del Este y del Oeste del país- contra el fascismo y a favor de una Ucrania independiente de las grandes potencias.

En lo que respecta a las informaciones publicadas en la mayor parte de la prensa internacional sobre los acontecimientos en Ucrania, es incuestionable que se ha hecho recaer injustificadamente toda la responsabilidad en Rusia, algo evidente en los titulares de las últimas semanas sobre la intervención militar de Kiev contra los rebeldes del Este o sobre la masacre de Odessa. Los medios de comunicación al servicio de los poderes financieros no han hecho sino desinformar y azuzar el belicismo, sin dar cuenta de que son la corrupción y el paro provocado por la desindustrialización las bases materiales de la crisis. Este estado de opinión ha sido aprovechado por las potencias imperialistas para azuzar el conflicto interétnico y evitar que las reivindicaciones se planteen en torno a otros ejes. Todo ello ha generado una opinión pública a nivel europeo que no tiene conciencia de las claras tendencias neoimperiales que hay en la UE ni de la necesidad de oponerse a ellas y a todas las políticas belicistas en auge, así como a la involución social que sufre el pueblo de Ucrania.

Por todo lo explicado, desde Izquierda Anticapitalista condenamos:

- La intervención de la UE y EEUU para explotar un legítimo movimiento popular contra un gobierno mafioso y autoritario.

- A los grupos fascistas que desviaron ese movimiento para alimentar dinámicas ultranacionalistas, así como a la política intervencionista y nacionalista de Putin.

Y apoyamos:

- Una solución pacífica que plantee la necesidad de un referéndum sin presiones en el que se plantee la consulta sobre la autodeterminación de algunas zonas de Ucrania, así como la convocatoria de elecciones libres, sin ningún tipo de injerencia exterior, para dar paso a una Asamblea Constituyente que apueste por una Ucrania federal y democrática.

- El derecho legítimo a defenderse del fascismo por todos los medios y la solidaridad internacional contra todos los atentados cometidos por los fascistas.

- A los pueblos de la zona para que expresen sus reivindicaciones sociales y democráticas al margen de las mafias que se disputan el poder y de las potencias imperialistas -de uno y otro lado- que las amparan.

- A los sectores progresistas del movimiento de Maidán y del movimiento anti-Maidán, para que puedan unirse frente a la clase dominante ucraniana y frente a todos los nacionalismos e imperialismos en torno a demandas comunes de justicia social.

Izquierda Anticapitalista

12 de mayo de 2014


Declaración sobre Ucrania

Declaración aprobada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional el pasado 25 de febrero de 2014.

1. La crisis política en Ucrania comenzó en noviembre de 2013 cuando el presidente Yanukovich, bajo una fuerte presión de Rusia, decidió no firmar el Tratado de Libre Comercio con la UE. El Partido de las Regiones realizó durante algunos meses una campaña oficial en favor de un acuerdo de esta naturaleza. Todo esto se produjo en el contexto de una profunda crisis social y de deuda que situó al país bajo la presión del FMI. La forma en que fue adoptada la decisión, por el poder personal del presidente, aumentó el temor popular de que se estaba fraguando una nueva integración de Ucrania en un gran proyecto regional de Rusia y que podrían aumentar las tendencias represivas oligárquica y presidencial del régimen, evidentes desde 2010.

Por lo tanto, dentro de la crisis no había dos bandos bien definidos o programas opuestos entre sí, sino más bien divisiones y vacilaciones de los oligarcas y élites, incluso dentro del Partido de las Regiones. Y -a pesar de las diferencias culturales, sociales y políticas entre las regiones históricas del país- la aparición de las masas como un factor independiente expresa la "indignación" y la desconfianza en los partidos políticos- ya sea a través de la participación directa en el movimiento Maidan (más en el oeste y centro) o a través de la pasividad (dominadora de la parte oriental de habla rusa del país).

Una semana de violencia sangrienta impuso la opinión de los manifestantes sobre la salida inmediata del presidente Yanukovich. No ha sido derrocado por un "golpe de Estado": su creciente impopularidad se convirtió en rechazo absoluto después del horror de unas 80 muertes, víctimas de los disparos con balas de verdad de sus francotiradores a los manifestantes. La vacilación del presidente entre la represión y el diálogo condujo a su profundo aislamiento dentro de su propio bando - el Parlamento votó por su cese, mientras que una parte de la policía y, probablemente del ejército, declaró en Kiev, al igual que en otras regiones, que estaban "en el lado de la gente", y su huida a Rusia fue detenida en Donetsk, en el corazón mismo de su bastión.

2. Desde el principio este movimiento presenta una combinación de elementos revolucionarios (democráticos, anti-elitistas, auto-organizativos) y reaccionarios -el resultado global fue y sigue siendo una cuestión de lucha política y social. Esas características también están profundamente arraigadas en el carácter actual de la sociedad ucraniana post-soviética (atomizada, sin ningún tipo de identidad de clase, con la degradación de la educación y la hegemonía de las ideas nacionalistas reaccionarias en la sociedad, junto con un compromiso legítimo por la independencia nacional y un dramático legado del estalinismo).

Apoyamos el descontento popular y la aspiración a vivir libre y dignamente, en un Estado democrático y a deshacerse de un régimen oligárquico y criminal, expresado en el movimiento llamado Euro Maidan y en todo el país - mientras estamos convencidos de que la UE es incapaz de satisfacer esas aspiraciones, y así lo expresamos.

Apoyamos el derecho del pueblo ucraniano en su conjunto para decidir y controlar los acuerdos internacionales firmados - o para romperlos - en su nombre, ya sea con Rusia o con la UE, con total transparencia sobre sus efectos políticos y socio-económicos.

Denunciamos a todas las instituciones, fuerzas políticas internacionales o nacionales, sean cuales sean sus etiquetas, que limitan la plena y libre determinación de estas opciones de la población, ya sea por los dictados económicos y financieros, por las leyes draconianas y fuerzas de seguridad, o por la agresión física, que impiden la plena y pluralista expresión de opciones y desacuerdos. Desde este punto de vista denunciamos igualmente a las corrientes de extrema derecha y a las fuerzas de seguridad, que a menudo comparten la misma ideología nacionalista reaccionaria, antisemita y violentamente exclusiva.

Mientras que las principales fuerzas políticas organizadas son, por ahora, de derecha y extrema derecha, apoyamos a las fuerzas sociales y políticas que están tratando de construir una oposición de izquierda dentro de ese movimiento. De este modo, se han negado a excluirse del movimiento e identificarlo exclusivamente con su componente de extrema derecha. Tal orientación autónoma ha supuesto un enfrentamiento difícil con los grupos fascistas y un enfoque contrario a la de todos los partidos políticos gobernantes desde la independencia hace 25 años de privatizaciones que han suprimido los derechos sociales.

3. Desde el fin del régimen de Yanukovich, el movimiento de masas no tiene un programa progresista en cuestiones democráticas, nacionales y sociales y carece de un movimiento de trabajadores (de un sindicato independiente y una fuerza política implantada entre los trabajadores) -mientras se llena de esperanzas por cambios democráticos, políticos y sociales. Cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, la desilusión popular continuará. Y cualesquiera que sean los acuerdos con la UE, los nuevos partidos gobernantes continuarán con los ataques sociales provocando una posible confrontación interna que lleve a la desintegración del país. La izquierda alternativa tiene que responder a esas esperanzas e ilusiones populares a través de sus propias propuestas sobre cuestiones sociales, lingüísticas, democráticas… contra los partidos de derecha.

Esperamos que la población ucraniana encuentre sus propias formas de expresión autoorganizada de sus demandas concretas y de la desconfianza a los partidos dominantes, en todas las regiones del país.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com