contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 2 d’abril de 2014 |
Si volen millorar l’educació, comencen per l’economia

Miquel Garcia

en castellà ací

Una de les notícies del dia és que els joves espanyols es troben per sota de la mitjana europea quant a capacitat per a solucionar "problemes de la vida real". Encara que algunes persones lectores hagen pogut pensar el contrari, entre tals "problemes de la vida real" no semblen estar el de trobar treball o parella (tots dos, problemes "durs", sens dubte), sinó que es tracta de tasques més aviat elementalotes com triar el bitllet de tren adequat (para no anar a París en lloc de Santiago) o programar l’aire condicionat (per a, se suposa, no gelar-nos ni suar). Siga com siga els nostres joves queden una vegada més "per sota de la mitjana europea".

Segons la secretària d’Estat d’Educació, Montserrat Gomendio, la LOMCE ens va a solucionar tan greu problema... Però no vaig a perdre el temps intentat rebatre tan gran estupidesa. Polemitzar amb els actuals responsables educatius del govern, és quelcom com voler realitzar un debat de filosofia o pretendre muntar un motor de quatre temps amb algun dels nostres parents primats propers (esculla vostè si ximpanzé, goril·la o orangutan).

L’enquesta PISA ha sigut ja molt criticada per experts en educació i em tem que de manera més que justificada. Poca confiança m’inspira ja a hores d’ara. No obstant açò, com a professor de secundària, he de reconèixer que és un fet el que una part important de l’alumnat demostra un baix "interès acadèmic". Sí, he dit "interès acadèmic" no "rendiment acadèmic", encara que tots dos factors van units com l’ungla a la carn. Aquest és per al meu el quid de la qüestió d’una part substancial dels "problemes educatius" actuals, la relacionada amb el "poc profit" (amb PISA o sense ella) que l’alumnat acaba traient del seu pas per les aules (en particular en l’ensenyament secundari).

Per la meua banda sostinc la idea que cap reforma educativa pot solucionar problemes que en realitat són externs a l’educatiu. La falta d’interès de moltes alumnes i alumnes no deriva majorment, com es podria pensar, de males pràctiques docents (encara que aquestes siguen molt millorables, sens dubte), sinó de la INUTILITAT percebuda respecte els ensenyaments que s’imparteixen en el sistema educatiu.

Quan es percep com a útil un ensenyament, cal preguntar-se? Pot haver-hi dues raons per les quals uns ensenyaments ens semblen profitosos. La primera seria per la matèria en si, pel seu contingut mateix, que DIRECTAMENT, ens capacita per a fer coses que volem fer perquè ens agraden, perquè ens van a proporcionar mitjans de subsistència, etc. La segona perquè, encara que les matèries no ens interessen, sí ens motiva, INDIRECTAMENT, la titulació que acabarem tenint i que ens permetrà una certa "promoció social".

Doncs bé, reconeguem que en les terres en què vivim, actualment, ni una raó ni una altra existeixen o són vàlides per a molts joves estudiants. El mercat de treball que ha estat desenvolupant-se durant dècades en l’Estat espanyol (ara quasi paralitzat per la crisi) s’ha basat en la UTILITZACIÓ MASSIVA DE MÀ D’OBRA DE BAIXA QUALIFICACIÓ. Quins ensenyaments "secundaris" es necessitaven per a tals comeses? Poques o cap i d’ací- i no de suposades fallades del sistema educatiu -s’ha derivat el MASSIU DESINTERÈS pels estudis que segueix ara mateix nodrint els mals resultats en enquestes d’altra banda esbiaixades.

Corol·lari o conseqüència immedidata de l’anterior és que cal deixar-se de trencar-se les banyes amb reformes educatives- que només seran útils si són realment revolucionàries i s’integren en un nou model productiu -i aplicar-se a crear les condicions perquè existisca una economia basada en la recerca, el desenvolupament i la innovació i en la utilització de molta mà d’obra qualificada.

Si volen millorar l’educació, comencen per l’economia. Veuran vostès com el "interès acadèmic" ressorgeix després com per art de màgia.

1/4/2014

http://cuandocaeunmeteorito.blogspot.com.es/2014/04/si-quieren-mejorar-la-educacion.html#more


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com