contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 17 de març de 2014 |
El Govern contenta als lobbys de l’aigua d’Alacant i de la Manxa Oriental en detriment del Xúquer


El Xúquer es ven al millor postor amb la complicitat de la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya.

Xúquer Viu, junt a les organitzacions ecologistes, ha votat en contra d’un pla que no compleix la Directiva Marc de l’Aigua i el denunciarà a Europa

Els compromisos polítics del Govern de la Generalitat amb el lobby de l’aigua d’Alacant i del Govern d’Espanya amb el lobby de l’aigua de la Manxa deixen al Xúquer, a l’Albufera i a la Ribera com els grans perjudicats

Els abastiments de la Ribera tornen a la redacció anterior condicionant-los a una permuta amb els regants que els usuaris i ajuntaments hauran de pagar

Des de Xúquer Viu i altres organitzacions ecologistes, agràries, sindicals i socials es ve denunciant que el futur Pla de Conca del Xúquer no resol els principals problemes –sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu. Aquest Pla incompleix la Directiva Marc de l’Aigua que té com a principal objectiu l’assoliment del bon estat ecològic de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides.

Si aquest Pla ja era insostenible, en els últims dies ha empitjorat de manera notable fruit de negociacions opaques, realitzades d’esquena a la societat i a molts dels sectors implicats en aquest pla.

D’aquesta manera si a la Manxa li assignaven 400 hm3 (320 hm3 d’aigua subterrània + 80 hm3 d’aigua superficial) i una reserva de 65 hm3 en el primer esborrany, ara aquesta reserva puja a 100 hm3 -35 hm3 més- i a més s’introdueix que eixa reserva podrà destinar-se a nou regadius. Així s’aprofundirà la situació de sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i del propi riu. Cal tindre en compte que el mateix pla reconeix que l’extracció de l’aqüífer autoritzada de 320 hm3 està molt per damunt de la recàrrega natural que és de 260 hm3.

Per altra part el lobby de l’aigua d’Alacant que ja havia aconseguit que es canviara el terme de sobrants pel d’excedents que obria les portes a un futur transvasament, ara, amb la complicitat i recolzament del govern de la Generalitat Valenciana, quantifica en almenys 12 hm3 la xifra que podria anar per a aigua de boca al Vinalopó, Marina Baixa i Alancantí, des d’un nou transvasament aigües amunt, des d’Antella o Cortes de Pallàs, o des del mateix embassament d’Alarcó. Malgrat tots els intents dels regants del Xúquer d’eliminar aquesta nova incorporació, el ferri pacte entre el Govern de la Generalitat i aquest lobby l’ha impossibilitat. A més per la nova redacció del Pla s’ha inclòs que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera, seran considerats com excedents per enviar al Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí.

L’únic avanç que s’havia aconseguit dins d’aquesta involució, com era que els abastiments de la Ribera tindrien una assignació pròpia de 10 hm3 sense permutes ni condicionaments, s’ha tornat arrere i es recupera el text de 1998, que obliga a una permuta amb els regants previ pagament del cost associat. És clar que aquest és un bon negoci per alguns que no han volgut deixar escapar l’oportunitat i salva la cara de l’impresentable Director General de l’Aigua, José Alberto Comos, que havia sigut l’impulsor d’aquest "tinglado" , que és la veu del lobby de l’aigua d’Alacant i que cada vegada més sectors reclamen la seua immediata dimissió.

Resulta paradoxal que continue negant-se a la Ribera del Xúquer una concessió directa d’aigües del Xúquer quan al mateix temps se li donen, almenys 12 hm3 de bona qualitat per al negoci i l’especulació del lobby de l’aigua d’Alacant, o quan s’amplia la reserva d’aigua per a la Manxa.

Cal denunciar la culminació d’un procés que mai ha sigut transparent i participatiu però que ha tingut un final vergonyós, propi no d’un sistema democràtic sinó d’una dictadura bananera. Els canvis introduïts a última hora en negociacions opaques sense el coneixement de la resta d’agents implicats, arribant a l’extrem de que aquest matí la reunió del Consell d’Aigua del Xúquer ha començat una hora tard perquè alguns estaven negociant com quedaria el tema dels abastiments de la Ribera.

16/3/2014

http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/el-govern-contenta-als-lobbys-de-laigua-dalacant-i-de-la-manxa-oriental-en-detriment-del-x?id_butlleti_enviar=425&utm_source=butlleti_blog&utm_medium=butlleti&utm_campaign=el-govern-contenta-als-lobbys-de-laigua-dalacant-i-de-la-manxa-oriental-en-detriment-del-x


El Pla del Xúquer condemna els regants valencians

Ramón Mampel, secretari general de La Unió, diu que hem passat “de l’Aigua per a tots a la nostra aigua per a tots

La Unió de Llauradors denuncia que el Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer, que va rebre l’informe favorable del Consell Nacional de l’Aigua, condemna els regants de País Valencià a tenir menys aigua en benefici de Castella-la Manxa.

RedactaVeu / València

Ramón Mampel, secretari general de la Unió, expressa de forma molt gràfica la situació actual perquè “s’ha passat de l’Aigua per a tots a la nostra aigua per a tots, que és al final el que s’ha aconseguit amb aquest nou Pla del Xúquer”.

Tant el Govern central com la Generalitat, amb el seu suport al Pla del Xúquer, donen l’esquena als regants valencians i es posicionen a favor dels de Castella-la Manxa. En el primer cas és lògic per la força de Mª Dolores de Cospedal, presidenta de Castella-la Manxa i secretària general del PP, però en el segon és injustificable i intolerable i una mostra més de feblesa del nostre executiu autonòmic. Tampoc s’entén l’abstenció dels regants valencians de la USUJ tant en el Consell Territorial com en el Nacional ja que no han defensat els usuaris sabent que els perjudica.

El Pla Hidrològic consolida els regadius de la Manxa Oriental (Cuenca i Albacete) que no estan quantificats ni controlats, consolida explotacions no legals de pous i obri la possibilitat d’ampliar nous regadius en passar d’una dotació de 65 a 100 Hm³ per a comercialitzar productes agraris, una agricultura amb escassa rendibilitat i molt subvencionada.

Aquesta circumstància provocarà que es limite l’aigua a la Ribera en el present i la deixe sense alternatives de cultiu en el futur; perquè ni tan sols manté el que actualment hi ha. Però és que a més implica també que hi haja menys aigua per a transvasar al Vinalopó, per la qual cosa els regants d’aquesta comarca es veuran afectats negativament per aquest pla de demarcació.
Segons la Unió, el Xúquer “cada vegada té menys aigua i amb el nou pla i el període de sequera en el qual hem tornat a entrar es limiten encara més les aportacions”.

La prova de tot l’anterior són els problemes dels últims anys en el cultiu de l’arròs derivats de la falta d’aigua en la Séquia Reial del Xúquer, la qual cosa ha provocat pèrdues econòmiques i conseqüències mediambientals al no poder incorporar la palla en el terreny. Açò agreuja encara més les dificultats hídriques del parc natural de l’Albufera.

La modernització del regadiu en la Ribera, que ja havia d’estar acabada fa molts anys però la desídia de la Generalitat ho ha impedit, no serà la panacea tal com es vol vendre perquè no generarà excedents en una conca deficitària. El possible estalvi es necessita, sobretot en les parts més baixes de la Ribera i en una època de tantes retallades econòmiques com l’actual en les arques públiques autonòmiques, caldrà veure d’on ixen els fons.

28/3/20014


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com