contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 13 de novembre de 2013 | Víctor
Tal dia com avui, un dels tancs del petrolier “Prestige” explota durant una tempesta a Galícia

Víctor Alarcón per al programa "Interseccions" de la Ràdio UMH

Tal dia com avui, el 13 de novembre de 2002, un dels tancs del petrolier “Prestige” explota durant una tempesta a Galícia. El vaixell navegava carregat amb setanta-set mil tones de fuel de mala qualitat. Quan es trobava a 28 milles del cap Finisterre va sofrir una important via d’aigua enmig d’un temporal, quedant a la deriva. La via d’aigua es produïa en desprendre’s una planxa del casc, com a conseqüència del mal estat de conservació de la nau. La mar inunda el tanc de llast, que estava buit i en un lateral, la qual cosa provoca una forta escora. Açò dóna lloc a l’abocament de la primera taca de fuel.


Mentrestant, les autoritats deneguen al petrolier el permís d’atraque en cap port de l’Estat espanyol. La tripulació és evacuada, quedant el Capità, el primer oficial i el cap de màquines, que intentaran omplir amb aigua el tanc de llast del costat oposat per a compensar l’escora. Aconsegueixen fer-ho, però a canvi de sotmetre a l’estructura del danyat petrolier a una tensió superior a la qual aquest pot aguantar. És així com es esquerden els primer dipòsits de fuel.

Dos dies després, les primeres taques arriben a la costa. L’administració assegura que no hi ha “destrosses mediambientals”, malgrat que el fuel abocat mesura ja 37 quilòmetres de llarg. El capità del vaixell és detingut en negar-se al fet que el navili siga remolcat. El 18 de novembre, quan el petrolier era remolcat finalment, Portugal no permet que passe per aigües de la seua jurisdicció, per la qual cosa els remolcadors han de desviar-se. L’estructura del vaixell, ja molt afeblida, no suportarà l’embat de les ones al girar i es farà fallida. Ara el govern afirma que “la situació no és bona”. L’endemà, el “Prestige” s’enfonsa deixant una taca de fuel de deu mil tones. A hores d’ara, el fuel cobreix ja quasi 300 quilòmetres de la costa gallega i el pitjor encara està per arribar.

El desastre del “Prestige” va ser una de les catàstrofes mediambientals més grans de la història de la navegació, tant per la quantitat de contaminants alliberats com per l’extensió de l’àrea afectada. Desenes d’espècies d’aus, invertebrats, peixos i mamífers marins es van veure afectats. El plàncton de la zona, base de la cadena tròfica, va resultar aniquilat. Aquests efectes perduren encara i possiblement tarden a regenerar-se entre cinc i deu anys més. D’altra banda, cent vint mil gallecs i gallegues van veure en perill el seu lloc de treball.

Malgrat que la mala gestió política de la catàstrofe va ser una de les causes de la seua terrible gravetat, en el judici del “Prestige”, que es va celebrar 10 anys després, no va haver-hi cap responsable polític com imputat. De la mateixa manera que tampoc no va haver-hi cap responsable de les empreses privades implicades en el desastre, per la qual cosa l’únic culpable va ser el medi ambient. D’acord amb Geenpeace, “la falta de depuració de responsabilitats facilitarà que en futures ocasions torne a ocórrer el mateix”, motiu pel qual es van manifestar més de dues-centes mil persones. L’única conclusió que podem extraure és que no és viable continuar amb un sistema energètic que contamina el medi ambient i destrueix la terra. Hem de canviar el nostre model productiu perquè les energies netes siguen viables i suficients. Només així aconseguirem que la catàstrofe de el “Prestige” no es repetisca “Nunca mais”.

Víctor Alarcón és militant d’Esquerra Anticapitalista i activista dels moviments socials.

EN CASTELLANO

Tal día como hoy, el 13 de noviembre de 2002, uno de los tanques del petrolero “Prestige” explota durante una tormenta en Galicia. El barco navegaba cargado con setenta y siete mil toneladas de fuel de mala calidad. Cuando se hallaba a 28 millas del cabo Fisterra sufrío una importante vía de agua en medio de un temporal, quedando a la deriva. La vía de agua se producía al desprenderse una plancha del casco, como consecuencia del mal estado de conservación de la nave. El mar inunda el tanque de lastre, que estaba vacío y en un lateral, lo que provoca una fuerte escora. Esto da lugar al vertido de la primera mancha de fuel. Mientras tanto, las autoridades deniegan al petrolero el permiso de atraque en ningún puerto del Estado español. La tripulación es evacuada, quedando el Capitán, el primer oficial y el jefe de máquinas, que intentarán llenar con agua el tanque de lastre del costado opuesto para compensar la escora. Logran hacerlo, pero a cambio de someter a la estructura del maltrecho petrolero a una tensión superior a la que éste puede aguantar. Es así como se rajan los primero depósitos de fuel.

Dos días después, las primeras manchas alcanzan la costa. La administración asegura que no hay “destrozos medioambientales”, a pesar de que el fuel vertido mide ya 37 kilómetros de largo. El capitán del barco es detenido al negarse a que el navío sea remolcado. El 18 de noviembre, cuando el petrolero era remolcado finalmente, Portugal no permite que pase por aguas de su jurisdicción, por lo que los remolcadores deben desviarse. La estructura del barco, ya muy debilitada, no soportará el embate de las olas al virar y se quebrará. Ahora el gobierno afirma que “la situación no es buena”. Al día siguiente, el “Prestige” se hunde dejando una mancha de fuel de diez mil toneladas. A estas alturas, el fuel cubre ya casi 300 kilómetros de la costa gallega y lo peor aún está por llegar.

El desastre del “Prestige” fue una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada. Decenas de especies de aves, invertebrados, peces y mamíferos marinos se vieron afectados. El plancton de la zona, base de la cadena trófica, resultó aniquilado. Estos efectos perduran todavía y posiblemente tarden en regenerarse entre cinco y diez años más. Por otro lado, ciento veinte mil gallegos y gallegas vieron en peligro su puesto de trabajo.
A pesar de que la mala gestión política de la catástrofe fue una de las causas de su terrible gravedad, en el juicio del “Prestige”, que se celebró 10 años después, no hubo ningún responsable político como imputado. Del mismo modo que tampoco hubo ningún responsable de las empresas privadas implicadas en el desastre, por lo que el único culpable fue el medioambiente. De acuerdo con Geenpeace, “la falta de depuración de responsabilidades facilitará que en futuras ocasiones vuelva a ocurrir lo mismo”, motivo por el cual se manifestaron más de doscientas mil personas. La única conclusión que podemos extraer es que no es viable continuar con un sistema energético que contamina el medioambiente y destruye la tierra. Debemos cambiar nuestro modelo productivo para que las energías limpias sean viables y suficientes. Sólo así conseguiremos que la catástrofe del “Prestige” no se repita “Nunca mais”.

Víctor Alarcón es militante de Esquerra Anticapitalista y activista de los movimientos sociales.


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com