contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 22 de maig de 2013 |
STEPV fa una crida a la insubmissió si s’aprova la LOMQE i proposa noves mobilitzacions per aturar la llei.

STEPV

L’aprovació divendres passat pel Consell de Ministres del projecte de LOMQE demostra la prepotència del govern i el seu allunyament del conjunt de la comunitat educativa, que el passat dia 9 de maig va demanar amb una gran mobilització al conjunt de l’estat que es retirés l’avantprojecte i que s’iniciés un procés negociador per acordar les mesures que s’han de prendre per millorar el sistema educatiu.

Denunciem que la LOMQE és una contrareforma basada en principis neoliberals que busca la mercantilització i privatització del sistema educatiu (com s’està buscant la privatització de la sanitat i de tot allò públic), conté elements que busquen el desmantellament de l’escola pública i la potenciació de l’escola privada pagada amb diners públics, convertins els centres públics en subsidiaris dels privats concertats.

La LOMQE afectarà negativament l’alumnat perquè el classificarà en funció del seu rendiment acadèmic (els centres podran triar fins una part de l’alumnat), legalitza la segregació per sexes, implanta itineraris en 4t d’ESO i revàlides durant tota l’escolarització. En eixe sentit, la llei retorna ressuscita elements com les revàlides que es donaven per desterrades en el sistema educatiu.

La LOMQE classificarà també els centres i crearà centres guetto i centres d’èlit, també en el sistema públic, perquè podran triar part de l’alumnat i del professorat en funció dels programes d’especialització curricular o els plans de millora que implanten. També es permet la publicació de rànquings que classifiquen els centres segons els seus resultats acadèmics. Les revàlides suposen, a més, la inaplicació a la pràctica del projecte educatiu del centre, perquè estarà obligat a preparar l’alumnat a eixes proves externes al centre.

S’elimina tot vestigi de gestió democràtica dels centres, en buidar de capacitat de decisió els consells escolars, organismes de control i gestió de la comunitat educativa, per assignar-li eixa capacitat de decisió en exclusiva a la direcció.

Quant al professorat, perdrà drets i condicions laborals, perquè una part de la plantilla serà triada directament per la direcció del centre. El professorat estarà sotmés als designis de la direcció, es potenciarà, per tant, l’amiguisme i el nepotisme i la docilitat del professorat, que es mirarà molt de qualsevol crítica en els claustres.

Critiquem el reforçament de la religió en l’ensenyament que ara fins i tot serà avaluable i computarà a efectes de promoció, beques, ajudes, etc.

També denunciem la regulació per primera vegada en una llei educativa de les polítiques lingüístiques en l’ensenyament i de com s’han de distribuir les llengües per matèries. Aquesta és una greu injerència de l’estat en les competències autonòmiques i un greu atac a les llengües pròpies, que perdran drets adquirits.

Aquestes són algunes de les mesures que contempla la LOMQE. En definitiva, la proposta de llei representa un greu atac al dret universal de l’educació, en tant que incrementarà les desigualtats socials de l’alumnat i de la societat, posa fi a la gestió democràtica dels centres, modifica les condicions laborals del professorat, impulsa la privatització i la confessionalitat de l’educació i discrimina les llengües pròpies.

Per tot això, si s’aprova, STEPV llançarà una campanya per la insubmissió a l’aplicació en els centres perquè no s’aplique la LOMQE.

Prèviament, STEPV proposa una mobilització a la comunitat educativa i a la societat valenciana en general per posar fre a la llei, que traslladarà a les plataformes per l’ensenyament públic i a la resta d’entitats compromeses amb un ensenyament públic, laic, integrador, de qualitat i en valencià.

Aquestes mobilitzacions es concreten en:

- Dijous 23 de maig: concentracions a Delegacions i Sotsdelegacions del Govern a Alacant, València i Castelló a les 19 hores. També davant dels ajuntaments en la resta de localitats valencianes.

- Proposta de reunió conjunta de la Plataforma per Ensenyament Públic, dels partits polítics, entitats socials, xarxes diverses… per construir un front comú que faça front a la LOMQE, on proposarem:

- Gran manifestació de la societat valenciana a favor de l’escola pública i contra la LOMQE.

- Mobilització als centres docents en una jornada per l’escola pública.

- Pronunciament dels claustres, consells escolars… contra la llei.

- Proposta de noves jornades de vaga abans de la seua aprovació per les Corts Generals.

- Proposta als partits polítics per presentar una recurs d’inconstitucionalitat en cas que s’aprove.

20 / 05 / 2013

Font: STEPV

CONCENTRACIONS Aturem la LOMQE, 23 DE MAIG, 19:00

Delegacions del govern (Alacant, Castelló, València)

Concentracions dijous 23 de maig, a les 19 hores, a la delegació del govern de València i a les sostsdelegacions del govern de Castelló i Alacant, així com davant dels ajuntaments en tots els pobles on ho decidesca la comunicat educativa.

A més, hi haurà concentracions davant els ajuntaments següents:

Alzira

Xàtiva

Gandia (17:30h)

Tavernes (17:30h)

Oliva (17:30h)

Xirivella (19:30h)

Benicarló

Alcoi

L’Eliana

Redován (19:30h)

L’Alcúdia de Crespins

Meliana (17:30h)

Massamagrell (17:00h)

Montcada (17:30h)

Sagunt (17:30h)

Albuixech (17:30h)

Elx (Ajuntament)

Totes les concentracions són a les 19:00 si no figura una altra hora.

+ Info:

Anàlisi crítica de la LOMQE: UNA REFORMA CLASSISTA, SEGREGADORA I MERCANTILISTA. Document aprovat pel Consell Nacional d’STEPV. Aprofundir les diferències de classe, Avaluar per a segregar, Acabar amb tot vestigi de participació democràtica, Facilitar la creació d’un mercat formatiu, Divisió entre ensenyaments acadèmics i aplicats, Les TIC com a eina substitutòria de recursos, Plurilingüisme per a trobar feina (o com marginar les llengües pròpies)


Comunicat d’Enllaçats per la Llengua.

Des d’Enllaçats per la Llengua ens sumem a les convocatòries iniciades per l’STEPV al País Valencià, i les fem extensives a la resta de territoris.

PROU AGRESSIONS A LA LLENGUA: ATUREM LA LOMQE

La LOMQE posa en risc el model d’escola en què la nostra llengua és la vehicular. Un model que ha estat avalat internacionalment i acadèmica i que garanteix la cohesió social del país. Wert pretén relegar la llengua pròpia a una mera assignatura optativa i a considerar-la quarta llengua del sistema educatiu per darrere del castellà i de dues llengües estrangeres, a més de suposar una greu invasió competencial que afectarà totes les assignatures. La llei pot suposar un reimplantació del castellà com a llengua vehicular a Catalunya, a les Illes i a les línies en valencià del País Valencià, malgrat que els resultats dels nostres alumnes demostrin que no calgui.

El sistema educatiu necessita estabilitat i sobretot consens, un nou canvi legislatiu ha de ser fruit d’un gran pacte social i polític per l’educació i ha de donar llibertat a les comunitats autònomes per exercir la seva responsabilitat de vetllar i normalitzar la llengua pròpia per triar el seu model lingüístic escolar sempre garantint que es pugui fer la immersió i que la llengua pròpia diferent del castellà pugui ser la llengua vehicular de l’ensenyament i la de la comunicació interna i externa del centre. A més, un estat aconfessional no pot tenir la religió com a matèria obligatòria i avaluable.

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA fa una crida a mestres, pares i alumnes, per la insubmissió i a la resistència ciutadana davant aquest intent d’extermini d’una llengua..

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA es suma A LES DIVERSES CONVOCATÒRIES i dóna suport a les accions legals que s’emprenguin per tal d’aturar aquesta llei franquista, injusta, classista, adoctrinadora, antipedagòcica i un autèntic cop de l’estat espanyol a la democràcia.

PLANTEM CARA A L’ESPANYOLISME EL 23 DE MAIG

DESOBEÏM LES SEVES LLEIS


ACCIÓ CULTURAL CONVOCA A EXPRESSAR EL REBUIG A L’APROVACIÓ DE LA LOMQE EN UNA CONCENTRACIÓ EL DIJOUS 23

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) valora molt negativament la decisió del Govern espanyol de negar-se a negociar amb el sector educatiu el contingut de la LOMQE i, particularment, l’agressió que aquesta significa per al model d’ensenyament en llengua pròpia, malgrat els avals acadèmics que aquest presenta, així com el seu èxit social, validat per un creixement constant de la demanda.

Acció Cultural contextualitza l’aprovació de la LOMQE en la política general d’agressió a la llengua catalana impulsada pel Govern espanyol, i la força política que li dóna suport, en tot l’àmbit lingüístic, amb una intenció uniformitzadora i de recastellanització que no respecta la diversitat lingüística i cultural de l’Estat.

Acció Cultural entén que cal fer visible el rebuig social a aquesta política d’agressió i, particularment, en aquest moment, a una llei dissenyada i aprovada contra tots els sectors de l’àmbit educatiu, que no té en compte la necessitat de diàleg i consens i que enlloc de significar una solució implicarà una accentuació de la crisi de l’ensenyament, provocada per unes polítiques marcades per l’objectiu de desmantellament de l’estat de benestar i dels serveis socials.

Per això, la nostra entitat convoca a concentrar-se davant les seus de la Delegació del Govern espanyol a València (C/ Colom, 60) i de les sotsdelegacions a Alacant i Castelló de la Plana (plaça de la Muntanyeta, 6, a Alacant, i plaça de Mª Agustina, 6, a Castelló), a les 19h. per expressar el nostre rebuig a la LOMQE.


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com