contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 4 d’abril de 2013 |
Suport total a la campanya d’"escraches" de la PAH

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

en castellà abaix

Els escraches a polítics han generat un gran debat social sobre aquesta modalitat de protesta popular. Sembla que a la casta política no li ha agradat gens que ciutadans/es els interpel·len sobre els problemes que afecten al 99% i, en lloc d’afrontar la resolució de l’urgent problema dels desnonaments, han preferit criminalitzar la protesta associant les Plataformes de Afectats per la Hipoteca al terrorisme, buscant així deslegitimar les seves reivindicacions davant la imminent votació de la ILP sobre habitatge.

Aquesta ILP ha estat impulsada des de baix i ha reunit gairebé un milió i mig de signatures que li donen suport. Està recolzada per la gran majoria dels ciutadans (més d’un 90% segons les enquestes) i inclou mesures pal·liatives bàsiques per a un problema urgent per a milions de famílies treballadores com la dació en pagament, el lloguer social o la creació d’un parc públic d’habitatges utilitzant els centenars de milers de cases buides en propietat dels bancs. La tremenda transversalitat d’aquestes demandes ha deixat al govern del Partit Popular més aïllat encara, cada vegada amb menys suport popular i recolzat només pels banquers i empresaris per als quals governa. Mentre la corrupció i els milions d’euros flueixen entre les elits, la classe treballadora es veu condemnada a la misèria per polítiques d’austeritat que només beneficien a uns pocs. No obstant això, les iniciatives de les PAH han demostrat que a través de la lluita hi ha un altre camí, un camí per conquerir dignitat i drets a través de la mobilització ciutadana, representant a les majories als carrers, mitjançant alternatives concretes i reals.

El Partit Popular, en lloc d’atendre les necessitats urgents del poble i de fer cas a les seves demandes, un cop més ha escoltat la banca i no accepta la ILP.

El PP i UPyD rebutgen la ILP i han presentat unes esmenes que la canvia per complet. Les del PP proposen, en lloc de dació en pagament, "facilitar que els deutors paguen", la moratòria de desnonaments només per a casos d’extrema vulnerabilitat, com fa el decret 27/2012, que no afecta gairebé ningú. El lloguer social, però no per a qui ho necessite sinó només per a un nombre molt petit de persones i en casos extrems. A més, aquestes esmenes contenen modificacions per adaptar-se a la sentència del TSJUE, però desenvolupades de manera molt favorable a la banca. La ILP de la PAH és una proposta de mínims i no podem acceptar que no s’aprovi en la seua totalitat.

La campanya d’escraches és una via de pressió popular per a intentar que els representants parlamentaris escolten la veu dels que pateixen la problemàtica de l’habitatge. Es duu a terme de forma totalment pacífica, seguint normes ètiques que prohibeixen rotundament l’agressió física al diputat o l’insult. Ja ens agradaria a nosaltres que els empresaris tinguessen la meitat d’escrúpols quan les empreses amb beneficis envien a l’atur ia la misèria als i les obreres, o els bancs quan desnonen a la gent per deixar l’habitatge buit.

En el règim actual no hi ha canals democràtics per a dialogar amb els representants elegits en les urnes. Tampoc existeix la possibilitat de convocar un referèndum, ja que aquest poder només li correspon al Parlament. Els escraches de la PAH són una reacció legítima i necessària davant aquesta absència de democràcia.

Els banquers no necessiten fer escrache, només necessiten trucar per telèfon perquè el govern (aquest i els anteriors, i ja sigui al govern espanyol o al català) legisli al seu dictat. El passat novembre es va aprovar un decret que recollia exactament les propostes de la banca que s’havien publicat tres dies abans. Ara es limita a ampliar mínimament els dos decrets de 2012, que és el que la banca està disposada a acceptar.

No hi ha dubte que tots els drets que hem aconseguit, tant socials, com civils, com democràtics els hem aconseguit lluitant. Són drets conquerits, no regalats. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha aturat desnonaments, ha fet escraches, manifestacions, s’ha autoorganitzat, en definitiva, ha construït democràcia i obert el camí per a la conquesta de drets per part de la classe treballadora i la ciutadania.

Molts dels i les nostres militants, colze amb colze amb centenars d’activistes de tota mena, participen en aquestes mobilitzacions. El deure de tota l’esquerra que es diga anticapitalista és donar suport, sostenir i ampliar les mobilitzacions de la PAH, respectant l’autonomia del moviment i aprenent d’una campanya i iniciativa tan dinàmica.

El govern Rajoy, acorralat per la corrupció i la seva incapacitat política, intenta criminalitzar a qualsevol que s’oposi a la seva política de submissió absoluta al gran capital. Els grollers intents de difamar Ada Colau i al moviment pretenen distreure l’atenció de la incapacitat del govern de Rajoy per resoldre els problemes dels ciutadans. La PAH ha aconseguit marcar agenda política, demanant drets pacíficament. Els i les anticapitalistes donarem suport i participarem en totes les accions que serviscan per a l’extensió de la mobilització, lluitant per demandes que són bàsiques per al benestar de la majoria de la societat.


Apoyo total a la campaña de “escraches” de la PAH

Los escraches a políticos han generado un gran debate social sobre esta modalidad de protesta popular. Parece que a la casta política no le ha sentado nada bien que ciudadanos les interpelen sobre los problemas que afectan al 99% y, en vez de afrontar la resolución del urgente problema de los desahucios, han preferido criminalizar a la protesta asociando a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca con ETA, asociando de forma completamente falsa a los colectivos sociales con el terrorismo, buscando así deslegitimar sus reivindicaciones ante la inminente votación de la ILP sobre vivienda.

Esta ILP ha sido impulsada desde abajo y ha reunido casi un millón y medio de firmas que la respaldan. Está apoyada por la gran mayoría de los ciudadanos (más de un 90% según las encuestas) e incluye medidas paliativas básicas para un problema acuciante y urgente para millones de familias trabajadoras como la dación en pago, el alquiler social o la creación de un parque público de viviendas utilizando las centenares de miles de casas vacías en propiedad de los bancos. La tremenda transversalidad de estas demandas ha dejado al gobierno del Partido Popular más aislado todavía, cada vez con menos apoyo popular y apoyado solamente por los banqueros y empresarios para los que gobierna. Mientras la corrupción y los millones de euros fluyen entre las élites, la clase trabajadora se ve condenada a la miseria por políticas de austeridad que solo benefician a unos pocos. Sin embargo, las iniciativas de las PAH han demostrado que a través de la lucha hay otro camino; un camino para conquistar dignidad y derechos a través de la movilización ciudadana, representando a las mayorías en las calles, mediante alternativas concretas y reales.

El Partido Popular, en lugar de atender las necesidades urgentes del pueblo y de hacer caso a sus demandas, una vez más ha escuchado a la banca y no acepta la ILP.

El PP y UPyD rechazan la ILP y han presentado unas enmiendas que la cambia por completo. Las del PP proponen, en lugar de dación en pago, “facilitar que los deudores paguen”; la moratoria de desahucios solo para casos de extrema vulnerabilidad, como hace el decreto 27/2012, que no afecta a casi nadie. El alquiler social, pero no para quien lo necesite sino para un número muy pequeño de personas y en casos extemos. Además, estas enmiendas contienen modificaciones para adaptarse a la sentencia del TSJUE, pero desarrolladas de forma muy favorable a la banca. La ILP de la PAH es una propuesta de mínimos y no podemos aceptar que no se apruebe en su totalidad.

La campaña de escraches es una vía de presión popular para intentar que los representantes parlamentarios escuchen la voz de los que sufren la problemática de la vivienda. Se lleva a cabo de forma totalmente pacifica, siguiendo normas éticas que prohíben tajantemente la agresión física al diputado o el insulto. Ya nos gustaría a nosotr@s que los empresarios tuvieran la mitad de escrúpulos cuando las empresas con beneficios envían al paro y a la miseria a los y las obreras, o los bancos cuando desahucian a la gente para dejar la vivienda vacía.

En el régimen actual no existen canales democráticos para dialogar con los representantes elegidos en las urnas. Tampoco existe la posibilidad de convocar un referendum, púes ese poder solo le corresponde al parlamento. Los escraches de la PAH son una reacción legítima y necesaria ante esta ausencia de democracia.

Los banqueros no necesitan hacer escrache, solo necesitan llamar por teléfono para que el gobierno (este y los anteriores) legisle a su dictado. El pasado noviembre se aprobó un decreto que recogía exactamente las propuestas de la banca que se habían publicado tres días antes. Ahora se limita ampliar mínimamente los dos decretos de 2012, que es lo que la banca está dispuesta a aceptar.

No cabe duda de que todos los derechos que hemos conseguido, tanto sociales, como civiles, como democráticos los hemos conseguido luchando. Son derechos conquistados, no regalados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha parado desahucios, ha hecho escraches, manifestaciones, se ha autoorganizado, en definitiva, ha construido democracia y abierto el camino para la conquista de derechos por parte de la clase trabajadora.

Muchos de nuestros y nuestras militantes, codo con codo con centenares de activistas de todo tipo, participan en estas movilizaciones. El deber de toda la izquierda que se diga anticapitalista es apoyar, sostener y ampliar las movilizaciones de la PAH, respetando la autonomía del movimiento.

El gobierno Rajoy, acorralado por la corrupción y su incapacidad política, intenta criminalizar a cualquiera que se oponga a su política de sumisión absoluta al gran capital. Los burdos intentos de difamar a Ada Colau y al movimiento pretenden distraer la atención de su incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos. La PAH ha conseguido marcar agenda política, demandando derechos pacíficamente. Los y las anticapitalistas apoyaremos y participaremos en todas las acciones que sirvan para la extensión de la movilización, luchando por demandas que son básicas para el bienestar de la clase trabajadora.

4 de abril de 2013


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com