contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 27 de març de 2013 | Víctor
ESAN presenta querella per prevaricació contra els tres magistrats que van impedir la declaració de Bárcenas davant Bermúdez

Madrid, 27 de març de 2013

- La resolució per a suspendre la declaració de Bárcenas va ser dictada sabent que el Fiscal havia recorregut una providència de mer tràmit, que no és recorrible.

- La querella es pregunta per què només es va suspendre la declaració de Bárcenas davant el Jutjat Central d’Instrucció nº 3 i no la que afectava al Jutjat d’Instrucció nº 5?

- Els magistrats es poden enfrontar a penes de presó d’un a quatre anys i inhabilitació absoluta de deu a vint anys.


ESQUERRA ANTICAPITALISTA (ESAN) ha presentat una querella criminal, per prevaricació, contra els tres magistrats de secció 2ª de l’Audiència Nacional que van acordar la suspensió cautelar de la declaració de l’ex tresorer del PP, Luis Bárcenas, en el Jutjat d’Instrucció Nº 3.

La resolució -dictada pels magistrats Ángel Hurtado Adrián, Julio De Diego López i Enrique López López- estableix que la presa de declaració de l’imputat del Luis Bárcenas no era necessària ni urgent i va prohibir que l’ex tresorer del PP concorreguera a la primera crida de presa de declaració davant el Jutjat Central d’Instrucció nº 3, al front de la qual està el jutge Gómez Bermúdez.

En el seu escrit, ESAN considera que l’acció dels tres magistrats signataris de l’acte és constitutiva d’un delicte de prevaricació penat en l’article 446.3º del Codi Penal. “El Jutge o Magistrat que, a gratcient, dictés sentència o resolució injusta serà castigat:

3º) Amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de deu a vint anys, quan dictara qualsevol altra sentència o resolució injustes.”

Els tres Magistrats querellats han corregit el que es disposa pel Jutjat Central d’Instrucció nº 3 sense que intervinguera un recurs interposat. Els querellats han vulnerat els articles 12 i 18 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

L’article 12 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que No podran els Jutges i Tribunals corregir l’aplicació o interpretació de l’ordenament jurídic feta pels seus inferiors en l’ordre jeràrquic judicial sinó quan administren justícia en virtut dels recursos que les lleis establisquen. L’article 18.1º de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que Les resolucions judicials només podran deixar-se sense efecte en virtut dels recursos previstos en les lleis.

“ELS MAGISTRATS HAURIEN ATACAT A la INDEPENDÈNCIA JUDICIAL”

En la querella presentada per ESAN es destaca que la resolució dels tres magistrats hauria atacat directament a la independència judicial de l’instructor. "Actuacions d’aquestes característiques són un greu atac a la independència judicial i als propis fonaments de l’Estat de Dret. Són un perillós precedent que suporta una cultura jurisdiccional jerarquitzada i autoritària més pròpia d’uns altres temps".

Els tres Magistrats querellats han incomplit el que es disposa en l’article 766 LECr:

- Els recursos d’apel·lació contra una decisió judicial d’un jutjat d’instrucció s’interposen davant el propi òrgan que ho ha dictat, qui haurà d’admetre-ho o no a tràmit.

- Admès a tràmit pel Jutjat d’Instrucció, aquest donarà trasllat a les parts perquè al·leguen el que al seu dret convinga i després ho elevarà a la Sala que haurà de conèixer el recurs.

- Mentre es tramita aquesta apel·lació, no se suspendrà el curs del procediment que està instruint el Jutjat d’Instrucció.

Quan els querellats van acordar la citada suspensió de la declaració directament van entrar en el fons del recurs en contra de la tramitació exigida en l’article 766 LECr. Els tres Magistrats querellats han resolt, sense intervenir recurs, deixar sense efecte una providència dictada per l’Instructor. L’escrit d’ESAN assenyala que "La resolució va ser dictada sabent que el Fiscal havia recorregut una providència de mer tràmit. Els tres Magistrats querellats van resoldre que no es practicara una diligència d’instrucció al fet que estava obligat el Jutjat Central d’Instrucció nº 3 amb vulneració de l’article 22 de la Llei d’Enjudiciament Criminal".

L’article 22 LECr obliga al Jutge a prendre declaració als imputats. "I el nostre Ordenament Jurídic no permet a un òrgan judicial superior involucrar-se en açò fins al punt d’impedir, sense intervenir recurs, que un Jutge d’Instrucció realitze allò que li ordena la llei".

Amb una actuació tan marcada per la incongruència i la parcialitat, es va impedir que l’Instructor davant qui es va repartir la querella per l’oficina de repartiment no poguera interrogar, com a mínima i necessàriament s’exigeix legalment, per a la comprovació del delicte investigat.

“ELS MAGISTRATS VAN SER CONSCIENTS DE L’INJUST DE LA SEUA RESOLUCIÓ”

No obstant açò, per als tres querellats aqueixa urgència i necessitat solament afectava al Jutjat d’Instrucció nº 5. La pregunta, sens dubte, és obligada: per què no van suspendre ambdues diligències i sí només la del Jutjat Central 3? Els tres Magistrats querellats, presumptament, van tenir plena consciència de l’injust de la seua resolució que es va apartar ostensiblement del Dret. La resolució presumptament prevaricadora, sense parangó algun, va ser dictada per Magistrats de Sala amb reconegudíssima experiència en resolució de recursos d’apel·lació. Açò resulta un element agreujant.

Per què no existeix cap precedent semblat de tal irregular comportament? Té tot açò alguna cosa que veure amb la identitat de la persona imputada?


A la mateixa secció:


Mobilització, moviment i organització


Introducció a la qüestió nacional: Un debat al voltant de Catalunya i el País Valencià. Seminari de formació organitzat per Anticapitalistes.


Jornada de formació d’Anticapitalistes: La teoria marxista de les crisis econòmiques. Fonaments i implicacions.


Quin Programa per a quin Canvi. Formació Anticapitalistes.


Acte en solidaritat amb Unitat Popular i el poble grec, amb Yorgos Mitralias. Elx, dijous 17, 20.15h.


Dos diputados autonómicos andaluces de Podemos viajan a Atenas para apoyar a Unidad Popular


Tesis políticas de Anticapitalistas aprobadas en el Congreso Confederal de 17 y 18 de enero de 2015.


Xerrades de Martí Caussa a Alacant i a Elx: Catalunya 9N. Pel dret a decidir i per la transformació social


Programa provisional de la V Universitat d’Estiu Anticapitalista (19-24 d’Agost)


Campamento internacional de jóvenes revolucionarios/as

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com