contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 4 de març de 2013 |
Alter Summit (Cimera Alternativa): Cap a un manifest de la gent.

Manifest de la Cimera Alternativa -Alter Summit-

Miles de personas se echan a las calles "contra la UE de los mercados"


Estamos asistiendo a un importante punto de inflexión histórico en la Unión Europea. Los líderes europeos, en particular los de la Comisión, el EcoFin y el Banco Central Europeo, están aprovechando la actual crisis para imponer un orden neoliberal totalmente opuesto a lo que debería ser el ideal europeo.

ATENCIÓ: Aquest text és una versió en esborrany del manifest, en discussió a l’assemblea de la Cimera Alternativa.

Cap a un manifest de la gent

Aquestes són les nostres prioritats comuns i urgents per a una Europa democràtica, social, ecològic i feminista

La nostra democràcia ha de tirar enrere l’austeritat ...
abans de que la seua austeritat destruïsca la democràcia!

El nostre objectiu comú és reclamar una democràcia genuïna a Europa. Això inclou la igualtat, especialment entre homes i dones, els drets polítics, socials i econòmics per a tothom i governs democràtics que prenguen la responsabilitat de protegir els seus ciutadans. Rebutgem la dictadura dels mercats financers i la demanem que els pobles d’Europa s’alliberen de l’esclavitud del deute i l’austeritat.

I. Europa és rica, no a l’esclavitud del deute!

No pagarem el seu deute! Els orígens del deute públic són els següents:

- dècades de polítiques fiscals que han enriquit escandalosament una petita minoria

- el desastre bancari i els rescats dels bancs

- interessos erròniament pagats a bancs privats

- la corrupció i les grans obres públiques innecessàries

En alguns països, el problema és, principalment, un deute privat originat com a resultat, principalment, d’un fort endeutament per la compra de béns immobles i préstecs imprudents fets pels bancs privats, unit a la disminució o l’estancament dels salaris reals. (La gent treballadora ha perdut 10 punts del PIB en favor del capital en els últims 30 anys). A tot Europa, els deutes públics i privats estan asfixiant els pobles. Ningú encara creu que aquests deutes poden ser o seran reemborsats. A més, són, en part, il·legítims.

Els drets humans han d’estar davant del servei del deute i les necessitats humanes abans que el benefici. Exigim una solució a escala europea que no estigmatitze cap país i proporcione a les poblacions amb un alleujament durador de la càrrega del deute il·legítim, el xantatge dels mercats financers i els programes antisocials imposats per la troika i la UE. Cridem a realitzar auditories del deute a cada país duts a terme per ciutadans per a avaluar la proporció d’aquest deute il·legítim.

Les nostres demandes comunes i urgents són:

1. Aturar la sagnia dels països europeus més endeutats, si cal mitjançant la suspensió dels reemborsaments mentre que les poblacions no estiguen protegides contra l’agudització de la pobresa, els serveis públics no s’enfortisquen i els drets socials no es consoliden.

2. Per tal de reduir les existències actuals de deute a nivells realistes, dur a terme una recaudació fiscal immediata, excepcional, sobre la riquesa. El re-endeutament futur il·legítim i excessiu s’ha d’evitar mitjançant impostos justos i bons salaris (vegeu més endavant).

3. Els bancs centrals europeus han de prestar directament als Estats. Els bancs privats i els estats membres de la UE han d’evitar de fer préstecs als estats a taxes més altes del que ells mateix estan pagant.

II. Per una Europa verda i social: tirar enrere l’austeritat!

Al llarg d’Europa, qualsevol observador honest pot veure que l’austeritat no funciona: porta a salaris més baixos, al desmantellament dels serveis públics, la disminució de la protecció social i condueix a augmentar els deutes, el dèficit i l’atur. Una petita minoria segueix enriquint-se mentre que el 10% de la població europea ja té més del 60% de la riquesa. L’austeritat és l’eina d’elecció dels neoliberals per a destruir els drets socials.

Exigim un canvi complet d’aquestes polítiques, i un nou rumb cap a un model econòmic basat en la propietat col·lectiva del social i de la natura.

Les nostres demandes comunes i urgents són:

1. Fi de l’austeritat ja: aquesta està conduint Europa cap a una recessió més profunda. Cancel·lar o vetar els tractats i reglaments que imposen l’austeritat (el Pacte Fiscal, el Six-Pack ...).

2. Justícia fiscal amb un sistema permanent de fiscalitat progressiva que aplique impostos justos sobre el patrimoni, els beneficis empresarials, les transaccions financeres; i l’enfortiment de les administracions tributàries en la lluita contra el frau i els paradisos fiscals;

3. La transició socio-ecològica és la resposta a la crisi climàtica i ambiental, així com a la desocupació massiva. Europa ha d’invertir massivament en aquesta transició per a crear milions de llocs de treball de bona qualitat, protectors del medi l’ambient i socialment útils;

4. Protegir i enfortir els serveis públics, incloent-hi la sanitat, l’educació, el transport i l’energia, l’habitatge públic ... Aquests han de ser vistos com a béns públics que garantisquen els nostres drets humans socials i econòmics, els quals no poden ser privatitzats.

III. Un ingrés digne per a tothom! No a la pobresa, no al treball precari!

Les polítiques neoliberals conduixen a un atur massiu, retallades salarials, el deteriorament de les condicions laborals, i a la desigualtat salarial i professional entre homes i dones. En el context de la crisi, aquestes polítiques ara, aniran encara més lluny i estan atacant els drets laborals, la negociació col·lectiva i la capacitat de les organitzacions de la gent treballadora per a defensar els seus membres. Les polítiques neoliberals imposen el principi de la competitivitat per tal de dividir els treballadors i augmentar els guanys i, alhora, afeblir el nivell i la qualitat de la protecció social per als jubilats, els pobres, els malalts i els aturats.

Exigim una societat que proporcione a cada ciutadà un treball digne i un ingrés que permeta una vida digna.

Les nostres demandes comunes i urgents són:

1. Restaurar la llibertat de negociació col·lectiva i la concertació, restaurar els convenis col·lectius cancel·lats com a part de les mesures d’austeritat.

2. Construir un sistema europeu de protecció social, amb una harmonització dels drets socials i econòmics cap als nivells superiors ja existents.

3. Establir una renda mínima suficient per a una vida digna i un salari mínim a cada país (fixat per la llei o per conveni)

4. Instituir una igualtat real tant dels salaris com del desenvolupament professional entre dones i homes.

5. Distribuir els llocs de treball - el que significa el dret a un treball decent per a tothom.

IV. Per la democràcia econòmica: posar els bancs sota el control de la gent.

El col·lapse del sistema bancari privat no és un accident, sinó el resultat d’un sistema organitzat de tal manera que les finances van servir els accionistes i especuladors gairebé exclusivament, en detriment de l’economia real. Els governs no només ho han autoritzat sinó que van encoratjar aquest sistema:

- En consentir durant les últimes dècades a totes les demandes de la indústria financera, incloent-hi una desregulació entusiasta, el desenvolupament de la banca oculta i de les filials en paradisos fiscals, la qual cosa va contribuir a la difusió dels productes financers tòxics.

- En privatitzar moltes institucions de crèdit públiques o de propietat cooperativa, anteriorment orientades al finançament d’activitats regionals útils.

La resposta dels governs a la crisi va ser la injecció de milers de milions d’euros per a rescatar els bancs a costa dels contribuents i atorgar garanties incondicionals a la indústria financera, per tal d’enfortir-la encara més.

Exigim que els bancs servisquen l’economia real, la societat i el medi ambient: Els governs i les institucions europees han de posar-se d’empeus davant la cobdícia i la impunitat dels banquers.

Les nostres reivindicacions comunes i urgents són:

1. Imposar regulacions forts i ejecutables que prohibisquen als bancs d’especular amb els nostres diners;

2. Separar els bancs comercials i d’inversió; si el bancs d’inversió entren en fallida, aleshores s’els ha de permetre entrar-hi de forma controlada;

3. Prohibir -tant als bancs com a les companyies multinacionals- l’ús dels paradisos fiscals. Prohibir les pràctiques bancaries a l’ombra i qualsevol altra forma d’ocultació de les activitats fora dels llibres de comptes;

4. Donar prioritat i incentius als sistemes de cooperatives de crèdit públic de propietat col·lectiva;

5. Revisar les garanties atorgades erròniament a les finances privades.

Perquè som ciutadans, no només accionistes o mers consumidors

Perquè exigim governs democràtics, no una "governança tecnocràtica"

Perquè volem una democràcia real, exigim el control ciutadà sobre els funcionaris no electes i institucions europees dictatorials

Perquè no volem que la prosperitat d’Europa depenga de l’explotació de la resta del món, exigim un replantejament fonamental de les polítiques comercials de la Unió Europea;

Perquè l’austeritat condueix al racisme, el feixisme i el sexisme;

Construïm un moviment unitari per una Europa democràtica, social, ecològica i feminista!

Per a donar suport i enfortir les lluites dels pobles contra aquesta Europa de les desigualtats, l’austeritat i el deute, reunim forces al voltant de les de les demandes anteriors, mitjançant accions nacionals i europees que culminaran en la Cimera Alternativa els dies 7, 8 i 9 de juny de 2013.

(Document consultat el 4 de març de 2013)

Traducció: Esquerra Anticapitalista

Font: Alter Summit


Manifestación “Por la Europa de las personas contra la Unión Europea de los mercados”

Alacant, Sábado 16 de marzo a las 18:00, Pça. de la Muntanyeta

Alacant Prena la Plaça - 15M

Esta manifestación supondrá el cierre a la semana de lucha convocada en toda Europa con motivo de la reunión en Bruselas de Consejo Europeo los días 14 y 15 de marzo, donde se decidirá la política económica, presupuestaria y de empleo de los Estados miembros. Es decir, donde se dará una vuelta más de tuerca en las mal llamadas “medidas de austeridad”, que suponen un verdadero drama social. Unas medidas que se imponen para garantizar el pago de una deuda que es, en su mayor parte, ilegítima.

Esta convocatoria se originó en el encuentro “Firenze 10+10″ (nov. 2012) al que asistieron unos 300 colectivos y más de 3.000 activictas. Es una convocatoria abierta a movimientos sociales y ecologistas, sindicatos, confederaciones, ONGs y grupos de investigación que asuman su manifiesto

+ Info:

http://madrid.tomalaplaza.net/marzo2013/

http://www.youtube.com/watch?v=9ep_WuedFFM

http://www.firenze1010.eu/index.php/foraeuropeanspring

www.foraeuropeanspring.org


CONSTRUIR UN MOVIMIENTO UNIFICADO PARA UNA EUROPA DEMOCRÁTICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

La Alter Summit se constituyó en marzo de 2012. Sus fundadores y las organizaciones que lo apoyan se unieron en base al “Call for an Alter Summit” (Llamamiento para una Cumbre Alternativa, www.altersummit.eu).

¿Por qué una Alter Summit?

Los líderes políticos, empresariales y financieros europeos están aprovechando la excusa de la crisis para imponer políticas que solo les benefician a ellos mismos. Están librando una guerra de clases contra las políticas de bienestar, los derechos sociales y las prácticas democráticas. Esta ofensiva no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea.

Los pueblos de Europa muestran una gran resistencia a esta ”revolución silenciosa”, pero como el poder está muy centralizado (en Frankfurt, en Bruselas y el FMI en Washington), las luchas locales o nacionales no consiguen imponer un cambio de sentido a las políticas de austeridad. Las personas que luchan por separado son derrotadas una a una. La Alter Summit busca la convergencia de los movimientos sociales para afrontar este reto y encarrilar a Europa en una trayectoria diferente.

¿Qué es la Alter Summit?

Es a la vez un evento y un proceso continuo de convergencia política y práctica de todas las fuerzas de Europa que rechazan dirección actual de la UE y están decididos a lograr una Europa democrática, ecológica y social.

El objetivo es crear un impulso a través de una variedad de acciones comunes, aunque a veces geográficamente separadas, y organizar una Alter Summit en la que se pueda llegar a un consen- so sobre los objetivos políticos.

¿Quién apoya la Alter Summit?

Más de un centenar de organizaciones se han adherido a la Alter Summit (véase sitio web), incluidos los sindicatos y confederaciones (tanto a nivel europeo como nacional), movimientos sociales (ecológicos, feministas, anti-pobreza, de juventud, altermundialistas...), redes académicas, así como un gran número de organizaciones ad hoc que han ido surgiendo a causa de la crisis.

Cuenta con el apoyo de un grupo grande y diverso de europeos, como Stéphane hessel, Susan George, Andy Storey, Bernard Stiegler, Gaspar M. Tamàs, ken Loach, Riccardo Petrella, Slavoj Zizek, Raffaella Bolini, Tariq Ali, Toni Negri, Elisabeth Gauthier, Jan kavan, Jean Ziegler y muchos otros.

Son bienvenidos los grupos y las organizaciones que apoyen la convocatoria de la Alter Summit y deseen contribuir participando en su labor, ayudando financieramente o simplemente firmando la convocatoria.

La lucha por una sociedad democrática, social y ecológica en Europa nos concierne a todos.


Contracumbre europea marzo 2013.

madrid.tomalaplaza.net

Esta página recoge contenidos para las próximas movilizaciones que tendrán lugar entre el 11 y el 17 de marzo, coincidiendo con la próxima cumbre de la Unión Europea en Bruselas los días 14 y 15.

¿De donde viene esta convocatoria?

En los últimos encuentros internacionales de colectivos y movimientos sociales se ha trabajado sobre la planificación de acciones conjuntas que sirvan para promover la confluencia de luchas y con ello alcanzar un mayor impacto. En el encuentro Firence 10+10, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre y al que asistieron más de 3.000 activistas de 300 plataformas y organizaciones, se acordó la convocatoria de un Día de Acción Europeo coincidiendo con la celebración de la próxima Cumbre de la Unión Europea, prevista para mediados de marzo en Bruselas.

Los recortes y privatizaciones, la desregulación del mercado laboral, las ayudas a la banca, la priorización en el pago de la deuda ante cualquier gasto social y, de manera general, el fomento de unas mayores desigualdades económicas y sociales son medidas y políticas, que, bajo la excusa de la crisis, están imponiéndose en España y el resto de Europa. Las instituciones y marcos legales de la Unión Europea han sido construidas, con el apoyo de todos los gobiernos europeos, para servir a los intereses de las grandes empresas y bancos. Con ello se ha producido una pérdida de soberanía a favor de organismos no democráticos, lo que supone una merma de derechos y libertades de la ciudadanía europea. En la próxima cumbre de la UE se prevé la presentación de nuevos planes y pactos que redundan en la pérdida de soberanía popular, la connivencia de los poderes políticos y económicos, las desigualdades y la opresión de personas y pueblos en favor del capital.

Conscientes de que los centros de poder se han movido de la escala nacional hacia la internacional, y de que la lucha común de los pueblos europeos tiene más oportunidades de éxito que las luchas aisladas, se están trazando las bases para la movilización ciudadana en torno al rechazo a los tratados, pactos e instituciones que rigen Europa bajo una perspectiva internacionalista. Son lemas como LA EUROPA DE LAS PERSONAS CONTRA LA UE DE LOS MERCADOS los que ayudan a visualizar la connivencia de los poderes económico y político, poniendo el acento en que la opresión es algo sistémico y global, por lo que la lucha también ha de serlo.

¿Qué acciones nos planteamos realizar en Madrid?

1) Gran manifestación: Se realizará una manifestación bajo el lema “La Europa de las personas contra la UE de los mercados” el sábado 16 de marzo a las 18 horas con recorrido Plaza de España – Sol.

2) Acciones de información y pedagogía: Se están organizando múltiples actos (ponencias, debates, foros) cuyo objetivo es el de ofrecer información acerca de los tratados y políticas que se imponen desde la UE y sus efectos sobre la población (reformas, recortes, privatizaciones, austeridad…), que sirvan para promover la conciencia y la movilización ciudadana. Las fechas delimitadas para estas acciones son desde el 1 de febrero al 10 de marzo. En la semana del 11 al 17 de marzo se prevé la organización de un gran foro en el centro de Madrid.

3) Acciones directas: Se está trabajando en la organización de diversas acciones que visibilicen las principales luchas ciudadanas, relacionadas con temas como el empleo, la vivienda, la banca, la exclusión social, etc. Estas acciones tendrán lugar en la semana del 11 al 17 de marzo.

4) Elaboración de materiales de información, difusión y sensibilización: Se están preparando distintos materiales y herramientas (folletos, cartelería, videos, etc.) que serán divulgados por las redes y mediante trabajo de calle.

5) Puesta en marcha de herramientas de difusión: Se ha creado un espacio específico para la difusión de informaciones y materiales (http://madrid.tomalaplaza.net/marzo2013/) relacionados con estas movilizaciones, y se trabaja en otras herramientas de redes sociales (facebook, twitter, etc.). Se utilizarán asimismo las plataformas y herramientas de los movimientos y colectivos participantes en la organización de las movilizaciones.

6) Dinamización de movilizaciones en toda España: Se realiza un trabajo de dinamización para extender las movilizaciones a toda España. Asimismo se facilitarán a todos los nodos que organicen las movilizaciones los materiales y herramientas elaborados por este grupo de trabajo.

¿Cómo nos organizamos?

Nos organizamos en base a reuniones presenciales en forma de asambleas que se rigen por criterios de horizontalidad y búsqueda de consensos. Se han montado diversas comisiones de trabajo para afrontar las diferentes tareas:

§ Coordinación: Coordinación interna y externa, comunicación con colectivos y dinamización de movilizaciones en toda España.

§ Contenidos: Elaboración y desarrollo de contenidos a difundir.

§ Acción directa: Organización y desarrollo de acciones para la visibilización de luchas.

§ Información: Acciones de información y pedagogía sobre la UE (foros, debates, charlas).

§ Difusión: Elaboración de materiales y herramientas de difusión de las acciones y desarrollo de estas tareas.

¿Qué contenidos proponemos?

Los contenidos en los que se trabaja para la información y difusión se centran en los siguientes ejes:

§ Unión Europea

§ Deuda

§ Recortes y privatizaciones

§ Fiscalidad

§ Empleo

§ Vivienda

§ Banca y sector financiero

§ Democracia

§ Ecología

§ Migración y exclusión social

§ Militarización

§ Fascismo

Los contenidos incluirán un análisis y denuncia en relación a estos ejes, así como la propuesta de alternativas políticas y económicas.

¿Quiénes somos?

El Grupo de Trabajo Transversal RE-ACCIÓN CIUDADANA se constituye como espacio de encuentro de asambleas populares (15M), colectivos y plataformas que tiene como objetivo la coordinación de acciones y campañas, como las movilizaciones del pasado 22 de septiembre “DESMONTANDO MENTIRAS, CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS” y el 13 de octubre “GLOBAL NOISE / NO DEBEMOS NO PAGAMOS”, y se pone en marcha de nuevo para esta movilización.

En las reuniones de preparación de las movilizaciones en torno al “Día de acción europeo” han participado miembros de los siguientes colectivos y asambleas populares (47):

§ Asamblea Popular de Moratalaz

§ Asamblea Popular de Moncloa

§ Asamblea Popular de Lavapiés

§ Asamblea Popular de Tetuán

§ Asamblea Popular de Retiro

§ Asamblea Popular de Lucero

§ Asamblea Popular de Fuenlabrada

§ Asamblea Popular de la Concepción

§ Asamblea Popular de la Guindalera

§ Asamblea Popular de la Prosperidad

§ Asamblea Popular de Malasaña

§ Asamblea Popular de Austrias

§ Asamblea Popular del Barrio de Benfica (Lisboa)

§ Asamblea de Huelga Internacional

§ Grupo de Trabajo Economía Sol

§ Grupo de Trabajo Medio Ambiente Sol

§ Grupo de Trabajo Política a Corto Plazo Sol

§ Comisión TomaMadrid 15M

§ Comisión de Política Internacional 15M

§ Difusión en Red – Acampada Sol

§ Comisión de Legal – Acampada Sol

§ Periódico Madrid 15M

§ PalestinaTomalaCalle

§ Tribunal Ciudadano de Justicia

§ Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

§ Plataforma Nacionalización Cajas de Ahorro y Banca Pública

§ Plataforma por la Renta Básica de Extremadura

§ Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad CAS Madrid

§ Plataforma de Pacientes y Usuarios en Defensa de la Princesa y la Sanidad Pública (PUPA Princesa)

§ Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

§ Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II – Marea Azul

§ Intervención Social en Lucha – Marea Naranja

§ Plataforma ITF YA!
§ Asamblea de Trabajadores/as de los Servicios Sociales Públicos de la Comunidad de Madrid

§ Cooperativa Garbancita Ecológica

§ Democracia Real Ya DRY-Madrid

§ Coordinadora 25-S

§ CNT Villaverde

§ CGT

§ Solidaridad Obrera

§ Izquierda Anticapitalista

§ Cristianas y Cristianos de Base

§ ATTAC España

§ Ecologistas en Acción

§ EconoNuestra

§ Centro Asesoría y Estudios Sociales CAES

§ Baladre

Grupo de Trabajo Transversal RE-ACCIÓN CIUDADANA

gtreaccionciudadana@gmail.com

+ Info:

Manifiesto (10/2/2013): “Por la Europa de las personas contra la Unión Europea de los mercados”


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com