contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 12 de gener de 2013 | Víctor
Davant els incidents del 15-M i la PAH amb la Policia a Elda

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

El passat 10 de gener, el moviment 15-M Presa la plaça i la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) del Mitjà Vinalopó es reunien com és habitual en el Centre Social Andrés Navarro, en la Plaça de la Nova Fraternitat d’Elda, cedit per a tal fi per l’Ajuntament d’aquesta ciutat. Al poc temps de començar la reunió, dos agents de la Policia Nacional, sense l’uniforme oficial, obstaculitzen en l’edifici i interrompien l’assemblea, sol•licitant la identificació de totes les persones presents. Segons van informar, les seues ordres eren prendre nota de tot el que hi haguera allí: cartelleria (incloses les consignes que portaren escrites), quantitat de persones i la seua identificació i, sobretot, qui eren els organitzadors. Només un dels dos agents va mostrar la seua placa i de manera que ningú va poder apuntar el seu nombre.


Davant la sorpresa dels i les ciutadanes que participaven en la reunió, els agents van registrar tot el local, mentre amb formes arrogants i prepotents intentaven coaccionar-los perquè s’identificaren, petició que la gent va rebutjar majoritàriament, en considerar que la Policia havia irromput il•legalment en el centre, al no comptar amb una ordre que els facultara a fer-ho, i que no existien motius per a realitzar una identificació massiva de la gent que allí exercia el seu dret de reunió, d’acord amb la llei. Finalment, els agents només van identificar a la persona que havia sol•licitat l’estada a l’Ajuntament per a realitzar l’assemblea.

En aquest cas, la Policia Nacional es serveix, una vegada més, de pràctiques il•legals i desproporcionades, que repudiem profundament, i les quals pel que sembla responen a una estratègia sistematitzada d’identificació i repressió del Ministeri de l’Interior en tot el País Valencià i el conjunt de l’estado i que cerca criminalitzar, castigar i atemorir a la gent que exerceix els seus drets democràticament, amb l’objectiu de impedir la participació ciutadana.

Des d’Esquerra Anticapitalista volem denunciar l’actitud autoritària, injustificada i il•legal de la Subdelegació de Govern, seguint ordres del Ministeri de l’Interior, i de la Policia Nacional, amb la qual es coarta la llibertat d’expressió i de reunió de les persones que es trobaven en el centre. També volem exigir responsabilitats a l’Ajuntament d’Elda per permetre que s’incomplisca la llei i que es menyspree als i les ciutadanes d’Elda i Petrer que exercien el seu dret amb els permisos pertinents i no descartem la possibilitat d’emprendre accions legals i de protesta davant l’administració, per la qual cosa aquest tema es troba ja en mans dels nostres advocats.

Així mateix, volem fer una crida a la població a no cedir davant la coacció del règim i a continuar defensant els nostres drets i manifestant el seu desacord amb les mesures injustes i retallades socials. En aquest sentit, hem de treballar amb tot el nostre esforç perquè les mobilitzacions majoritàries del pròxim 23 de febrer siguen una demostració de força de tots i totes les treballadores i que pose sobre les cordes a els qui intenten atemorir-nos. Doncs si ho fan és precisament perquè ens temen.

12 de gener de 2013.

Esquerra Anticapitalista

http://www.anticapitalistes.net

Castellà

Ante los incidentes del 15-M y la PAH con la Policía en Elda

El pasado 10 de enero, el movimiento 15-M Toma la plaza y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) del Medio Vinalopó se reunían como viene siendo habitual en el Centro Social Andrés Navarro, en la Plaza de la Nueva Fraternidad de Elda, cedido para tal fin por el Ayuntamiento de esta ciudad. Al poco tiempo de comenzar la reunión, dos agentes de la Policía Nacional, sin el uniforme oficial, entraban en el edificio e interrumpían la asamblea, solicitando la identificación de todas las personas presentes. Según informaron, sus órdenes eran tomar nota de todo lo que hubiera allí: cartelería (incluidas las consignas que llevaran escritas), cantidad de personas y su identificación y, sobre todo, quiénes eran los organizadores. Sólo uno de los dos agentes mostró su placa y de forma que nadie pudo apuntar su número. Ante el asombro de los y las ciudadanas que participaban en la reunión, los agentes registraron todo el local, mientras con formas chulescas y prepotentes intentaban coaccionarlos para que se identificaran, petición que la gente rechazó mayoritariamente, al considerar que la Policía había irrumpido ilegalmente en el centro, al no contar con una orden que les facultara a hacerlo, y que no existían motivos para realizar una identificación masiva de la gente que allí ejercía su derecho de reunión, de acuerdo con la ley. Finalmente, los agentes sólo identificaron a la persona que había solicitado la estancia al Ayuntamiento para realizar la asamblea.

En este caso, la Policía Nacional hace, una vez más, uso de prácticas ilegales y desproporcionadas, que repudiamos profundamente, y que al parecer responden a una estrategia sistematizada de identificación y represión del Ministerio del Interior en todo el País Valencià y el conjunto del estado y que busca criminalizar, castigar y atemorizar a la gente que ejerce sus derechos democráticamente, con el objetivo de impedir la participación ciudadana.

Desde Esquerra Anticapitalista queremos denunciar la actitud autoritaria, injustificada e ilegal de la Subdelegación de Gobierno, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior, y a la Policía Nacional, con la que se coarta la libertad de expresión y de reunión de las personas que se encontraban en el centro. También queremos exigir responsabilidades al Ayuntamiento de Elda por permitir que se incumpla la ley y que se desprecie a los y las ciudadanas de Elda y Petrer que ejercían su derecho con los permisos pertinentes y no descartamos la posibilidad de emprender acciones legales y de protesta ante la administración, por lo que este tema se encuentra ya en manos de nuestros abogados.

Asimismo, queremos hacer un llamamiento a la población a no ceder ante la coacción del régimen y a continuar defendiendo nuestros derechos y manifestando su desacuerdo con las medidas injustas y recortes sociales. En este sentido, debemos trabajar con todo nuestro esfuerzo para que las movilizaciones mayoritarias del próximo 23 de febrero sean una demostración de fuerza de todos y todas las trabajadoras y que ponga sobre las cuerdas a quienes intentan atemorizarnos. Pues si lo hacen es precisamente porque nos temen.

12 de enero de 2013.

Esquerra Anticapitalista

http://www.anticapitalistes.net


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com