contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 16 de novembre de 2012 | Víctor
Retalla’ls tu!

Víctor Alarcón, estudiant i militant d’ESAN

“Qué se jodan”. Així d’explícita era Andrea Fabra cap a les aturades i aturats, fa uns mesos en el Congrés dels Diputats, mentre el president del govern Mariano Rajoy exposava la major retallada social del pressupost de l’Estat dels últims 40 anys. Aquesta és la postura del Partit Popular.


L’àmplia majoria absoluta que posseeixen en la majoria d’institucions de l’Estat espanyol els permet fer el que sempre han volgut fer i gaudir-se públicament d’açò. A pesar que, el cada vegada menys creïble Rajoy, isca tots els dies en els mitjans, afirmant que no hi ha una altra eixida a la crisi, les i els que el 14N anàrem a la Vaga General sabem que no és així. Que aquestes mesures només portaran més deute, més atur i més misèries. Que el seu objectiu no és acabar amb la crisi, que possiblement ja no tinga remei, dins d’aquest sistema. El seu objectiu és el mateix que sempre ha tingut la dreta neoliberal: guanyar diners a costa dels drets i les vides del 99% de la població. Si no, quin és l’objectiu de construir un aeroport sense avions ni vols amb els nostres diners?, per posar un exemple que, a més, podem atribuir al pare d’Andrea, Carlos Fabra. L’únic objectiu d’aquest balafiament és beneficiar a grans empreses “amigues” dels nostres governants, a costa de retallar en sanitat, educació i prestacions socials, desemparant a les mateixes de sempre.

El Govern valencià gasta 274 milions d’euros a construir la Ciutat de la Llum, que només ens ha reportat pèrdues; més de 2.000 milions a organitzar la Copa d’Amèrica; 1.102 milions en la Ciutat de les Arts i les Ciències, 400 milions a Terra Mítica, i un altre mig milió d’euros en quadres que van comprar a la xarxa xinesa de blanqueig de diners, desarticulada fa unes setmanes. Al mateix temps, privatitza tota la xarxa d’hospitals del País Valencià, que a partir de 2013 seran de gestió privada; deixa de pagar 450 milions d’euros a les farmàcies valencianes, des de fa mig any; augmenta les taxes universitàries en fins a un 200% en alguns casos; redueix la plantilla de professors fins al punt que en el 75% dels instituts de tot el País Valencià hi ha classes sense professor, a més de massificades; acomiada enguany a 5.000 treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana, i tancarà 51 empreses de serveis públics, o les vendrà a bancs i corporacions privades. A tot açò cal sumar-li els nombrosos casos de corrupció que augmenten cada dia.

Però aquesta política de balafiament i retallades, descaradament interessada, no solament es queda en aquest àmbit. Els nostres ajuntaments també s’encarreguen d’embarcar-se en projectes faraònics amb poca utilitat social i que després passaran la factura a les partides pressupostàries que ens toquen a les i els de a baix. L’alcaldessa d’Elda, Adela Pedrosa, no ha desaprofitat una oportunitat per a malgastar els diners que li han oferit des del govern central o la Generalitat per a repartir-ho entre els seus amics, perquè construïren coses inútils, innecessàries o amb el nero objectiu de magnificar la seua figura com a alcaldessa. Exemples clars són l’absurdament cara obra de millora dels carrers del centre de la ciutat, que va costar 5 milions d’euros a arreglar unes voreres que estaven en perfecte estat, o el recentment acabat camp de futbol que substitueix a l’antic, el qual podria haver-se seguit utilitzant amb algunes millores. Addicionalment, el nou camp de futbol ha costat 4,5 milions d’euros i presenta nombroses deficiències, com la inexistència d’una sala de premsa que permeta retransmetre els partits per radi o televisió, i la incapacitat de la coberta de les graderies per a impedir que l’aigua arribe als espectadors. Però també hem de recordar altres projectes fruit d’una mala gestió, com el circuit de motocròs que no pot utilitzar-se perquè no compleix els estàndards; el centre de dia per a malalts d’Alzheimer regalat a una empresa, deixant a l’associació de familiars amb un deute inassumible; la gran quantitat de parcs construïts amb un pressupost unflat i que, després d’anys de començar les obres, continuen sense acabar o tancats al públic; etc. I mentrestant, l’alcaldessa retalla el pressupost de recollida de brosses de forma perceptible per l’estat dels carrers; suprimeix totes les ajudes oferides per al transport universitari; redueix els horaris de les biblioteques i sales d’estudi; no dedica suficient pressupost per al manteniment dels béns locals; elimina la partida pressupostària de solidaritat; no fa gens per a pal·liar els efectes de la crisi sobre els i les més febles, ni per a reduir la xifra dramàtica de l’atur, i, entre moltes coses més, intenta tancar l’Escola Universitària de Relacions Laborals d’Elda (EURLE), amb més de 50 anys de perfecte funcionament en la ciutat. Diem intenta, perquè no ho va poder fer gràcies a la protesta conjunta i organitzada de les i els estudiants de la EURLE perquè açò no ocorreguera.

El Dret internacional diu que quan un Estat contrau un deute per a finançar un projecte que no repercuteix en el ben comú, els i les ciutadanes del mateix no tenen el deure de pagar aqueix deute. Per açò, des d’Esquerra Anticapitalista fem una crida al 99% de la població perquè isca al carrer a lluitar pels seus drets i a exigir una auditoria ciutadana que revise tots els deutes de l’Estat i decidisca quina part és IL·LEGAL i, per tant, no ha de pagar-se. Perquè com van demostrar les estudiants de la EURLE, quan es lluita, es guanya.

NO DEVEM, NO PAGUEM!

DESPRÉS DEL 14N, LA LLUITA CONTINUA!


Castellà:

Qué se jodan”. Así de explícita era Andrea Fabra hacia las paradas y parados, hace unos meses en el Congreso de los Diputados, mientras el presidente del gobierno Mariano Rajoy exponía el mayor recorte social del presupuesto del Estado de los últimos 40 años. Esta es la postura del Partido Popular. La amplia mayoría absoluta que poseen en la mayoría de instituciones del Estado español les permite hacer lo que siempre han querido hacer y regocijarse públicamente de ello. A pesar de que, el cada vez menos creíble Rajoy, salga todos los días en los medios, afirmando que no hay otra salida a la crisis, las y los que el 14N fuimos a la Huelga General sabemos que no es así. Que estas medidas sólo traerán más deuda, más paro y más miserias. Que su objetivo no es acabar con la crisis, que posiblemente ya no tenga remedio, dentro de este sistema. Su objetivo es el mismo que siempre ha tenido la derecha neoliberalista: ganar dinero a costa de los derechos y las vidas del 99% de la población. Si no, ¿cuál es el objetivo de construir un aeropuerto sin aviones ni vuelos con nuestro dinero?, por poner un ejemplo que, además, podemos atribuir al padre de Andrea, Carlos Fabra. El único objetivo de este despilfarro es beneficiar a grandes empresas “amigas” de nuestros gobernantes, a costa de recortar en sanidad, educación y prestaciones sociales, desamparando a las mismas de siempre.

El Gobierno valenciano gasta 274 millones de euros en construir la Ciudad de la Luz, que sólo nos ha reportado pérdidas; más de 2.000 millones en organizar la Copa de América; 1.102 millones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 400 millones en Terra Mítica, y otro medio millón de euros en cuadros que compraron a la red china de blanqueo de dinero, desarticulada hace unas semanas. Al mismo tiempo, privatiza toda la red de hospitales del País Valencià, que a partir de 2013 serán de gestión privada; deja de pagar 450 millones de euros a las farmacias valencianas, desde hace medio año; aumenta las tasas universitarias en hasta un 200% en algunos casos; reduce la plantilla de profesores hasta el punto de que en el 75% de los institutos de todo el País Valencià hay clases sin profesor, además de masificadas; despide este año a 5.000 trabajadoras y trabajadores de la Generalitat Valenciana, y cerrará 51 empresas de servicios públicos, o las venderá a bancos y corporaciones privadas. A todo esto hay que sumarle los numerosos casos de corrupción que aumentan cada día.

Pero esta política de despilfarro y recortes, descaradamente interesada, no sólo se queda en este ámbito. Nuestros ayuntamientos también se encargan de embarcarse en proyectos faraónicos con poca utilidad social y que luego pasarán la factura a las partidas presupuestarias que nos tocan a las y los de abajo. La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, no ha desaprovechado una oportunidad para malgastar el dinero que le han ofrecido desde el gobierno central o la Generalitat para repartirlo entre sus amigos, para que construyeran cosas inútiles, innecesarias o con el mero objetivo de magnificar su figura como alcaldesa. Ejemplos claros son la absurdamente cara obra de mejora de las calles del centro de la ciudad, que costó 5 millones de euros en arreglar unas aceras que estaban en perfecto estado, o el recientemente terminado campo de fútbol que sustituye al antiguo, el cual podría haberse seguido utilizando con algunas mejoras. Adicionalmente, el nuevo campo de fútbol ha costado 4,5 millones de euros y presenta numerosas deficiencias, como la inexistencia de una sala de prensa que permita retransmitir los partidos por radio o televisión, y la incapacidad de la cubierta de las gradas para impedir que el agua llegue a los espectadores. Pero también debemos recordar otros proyectos fruto de una mala gestión, como el circuito de motocross que no puede utilizarse porque no cumple los estándares; el centro de día para enfermos de Alzheimer regalado a una empresa, dejando a la asociación de familiares con una deuda inasumible; la gran cantidad de parques construidos con un presupuesto inflado y que, tras años de comenzar las obras, continúan sin terminar o cerrados al público; etc. Y mientras tanto, la alcaldesa recorta el presupuesto de recogida de basuras de forma perceptible por el estado de las calles; suprime todas las ayudas ofertadas para el transporte universitario; reduce los horarios de las bibliotecas y salas de estudio; no dedica suficiente presupuesto para el mantenimiento de los bienes locales; elimina la partida presupuestaria de solidaridad; no hace nada para paliar los efectos de la crisis sobre los y las más débiles, ni para reducir la cifra dramática del paro, y, entre muchas cosas más, intenta cerrar la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE), con más de 50 años de perfecto funcionamiento en la ciudad. Decimos intenta, porque no lo pudo hacer gracias a la protesta conjunta y organizada de las y los estudiantes de la EURLE para que esto no ocurriera.

El Derecho internacional dice que cuando un Estado contrae una deuda para financiar un proyecto que no repercute en el bien común, los y las ciudadanas de dicho Estado no tienen el deber de pagar esa deuda. Por ello, desde Esquerra Anticapitalista hacemos un llamamiento al 99% de la población para que salga a la calle a luchar por sus derechos y a exigir una auditoría ciudadana que revise todas las deudas del Estado y decida qué parte es ILEGAL y, por consiguiente, no debe pagarse. Porque como demostraron las estudiantes de la EURLE, cuando se lucha, se gana.

¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS!
¡TRAS EL 14N, LA LUCHA CONTINUA!

+ info:

La educación no se vende, se defiende

La estafa de la deuda pública

14N, el día después. Notas periféricas


A la mateixa secció:


La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.


Auditoría, investigando la deuda griega


Les pensions en perill per les reformes fiscals i laborals del PP


Cuidados y Renta Básica... De las Iguales, por favor


No a la Renda valenciana d’Inclusió. Si a la Renda Bàsica. El 19 de desembre mobilitzacions a València i a Alacant


Euskal-Herria: La Carta de Derechos Sociales critica el pago de la deuda ilegítima de Nafarroa


¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda?


Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz


El BCE, como un fondo buitre: Draghi se jacta de ganar 7.800 millones con la deuda griega.


Comparecència en les Corts Valencianes de la Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com