contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

 



 

Anticapitalistes
  
dimecres 19 de setembre de 2012 |
Què s’enten per un govern dels i les treballadores?

Chris Harman, Tim Potter / John Riddell

"Workers of the World, Unite!", by Gustavs Klucis. Produced for the 1922 Fourth Congress of the Communist International.

En castellano abajo

El govern dels i les treballadores

Chris Harman, Tim Potter

Introducció per ISJ el 2007

Aquest article va ser publicat en el Butlletí de Discussió Internacional del SWP britànic de 1977. En aquell moment algunes de les majors organitzacions d’extrema esquerra a Itàlia, sorgides de la gran onada de lluites del 1968 al 1975, van passar a centrar la seva estratègia en la formació d’un govern de "esquerra" dins de l’actual marc parlamentari. Aquest govern mai es va materialitzar - en el seu lloc, el llavors poderós Partit Comunista Italià va acceptar un paper subordinat en un govern demòcrata cristià a través del "compromís històric", i l’esquerra revolucionària va entrar en una crisi terminal. No obstant això, els arguments utilitzats llavors tenen una gran rellevància avui en dia en relació amb l’actitud que ha de tenir els revolucionaris quan es planteja la qüestió del govern - en particular a Itàlia, on Refundació Comunista va entrar al govern de centre esquerra de Romano Prodi i va votar a favor d’enviar tropes italianes a l’Afganistan i el Líban.

En els últims tres anys s’ha produït una important revisió del concepte de "governs d’esquerra". Això ha estat desencadenat per la desastrosa conclusió extreta de l’experiència xilena. Mentre que alguns corrents la van veure com una nova demostració de la impossibilitat de la via reformista al socialisme, altres grups, en particular Il Manifesto a Itàlia, van veure l’elecció d’un govern d’aquest tipus com un primer pas crucial cap al socialisme.

Al 1976, aquesta anàlisi s’està aplicant a Itàlia mateix. Els programes electorals tant d’Avanguardia Operaia (AO) com del PDUP (Il Manifesto és un component d’aquesta segona organització), van tenir com a lema principal la formació d’un govern d’esquerra format pel Partit Comunista, el Partit Socialista, i potser, fins i tot la mateixa esquerra revolucionària. La pressió de les masses, es deia, podria evitar que "el govern d’esquerra estabilitzés la situació en interès del capitalisme" i "podria obrir el camí per a l’exercici del poder per part de la classe treballadora".

Des d’aleshores, ambdues organitzacions s’han dividit i un dels punts principals del debat ha estat el paper i els límits d’aquest tipus de govern.

A França, amb els partits Socialista i Comunista a la recerca de guanyar una majoria en les eleccions generals del proper any, el debat dins de l’esquerra revolucionària ha reprès aquest concepte. Si bé han evitat les trampes reformistes de l’extrema esquerra italiana, els grups francesos sovint tendeixen a veure el govern d’esquerra com un fi en si mateix (hi vegeu, per exemple, l’article de H. Weber al quadern 2/3 del Butlletí de Discussió Internacional). Així doncs, s’han plantejat dues qüestions clau: en primer lloc, pot un govern dins de la democràcia burgesa "obrir el camí cap al poder dels i les treballadores" i, en segon lloc, quina ha de ser l’estratègia dels revolucionaris quan els partits tradicionals de la gent treballadora arriben al poder?

Què és un govern dels ’treballadors’ o de ’esquerra’?

Un govern dels partits obrers tradicionals no arriba al poder simplement perquè la majoria dels treballadors els haja votat. També depèn de que la burgesia els permeta assumir aquest càrrec, en altres paraules, que aquesta se senta obligada a renunciar als seus càrrecs de govern en favor dels líders dels partits que, tenen una base en el moviment obrer. Ho fan ja sigui perquè creuen que seria contraproduent, simplement, pel fet d’evitar una pèrdua temporal del poder, destruir els mites en què es basa la democràcia parlamentària, o perquè se senten obligats a retrocedir davant una insurrecció de masses del moviment obrer (com a Alemanya el 1918 i el govern SPD-USPD, o Espanya amb el govern de Largo Caballero de setembre de 1936).

No obstant això, són només llocs governamentals que cedeix la burgesia. Aquesta manté el seu control sobre els principals sectors de la maquinària de l’Estat, sobre les àrees clau de l’economia i sobre la major part dels mitjans de comunicació. En altres paraules, es retiren de la "primera línia" de l’Estat, cosa que, en tot cas, conforme es produeix una major concentració de capitals, tenen una importància cada vegada menor. Però, d’altra banda, consoliden el seu poder en les jerarquies de la màquina de l’Estat i de l’economia.

Així, el "govern d’esquerra" no és un govern revolucionari format per a la destrucció de l’Estat burgès. Més aviat coexisteix amb el capitalisme i el seu estat, encara intacte.

En un moment de gran crisi social, la burgesia està disposada a concedir, fins i tot, significatives reformes materials a condició que el seu principal mecanisme de control - la maquinària d’estat - romanga intacte. Es pot fer concessions de curta durada mentre que la burgesia pugui retenir els mitjans per perpetuar el seu control a llarg termini. Les reformes sempre pot ser derogades i es poden llançar nous atacs quan el moviment dels treballadors ha minvat. Però una vegada que l’Estat ha estat destruït, la burgesia no té cap instrument per contraposar al poder de la classe obrera.

Així, el "govern d’esquerra" s’enfronten a una disjuntiva - cooperar amb l’instrument de la burgesia o posar-se a la tasca de destruir la maquinària de l’Estat i substituir-la per una estructura de poder dels treballadors a partir dels consells i les milícies . I a aquesta elecció es veurà obligat gairebé immediatament. Després de tot, a Allende només es permetia accedir al poder amb la condició que deixaria l’exèrcit intacte. Qualsevol "govern d’esquerra" seria objecte d’una sèrie de mesures destinades a obligar-lo a cooperar amb l’Estat.

Així, un "govern d’esquerra" podria, de fet, deixar intacte el poder de l’estat llevat que actués decididament i des d’un principi contra les estructures existents. Per exemple, a l’Espanya republicana durant els dos primers mesos després de la derrota parcial del cop d’Estat de Franco de juliol de 1936, la burgesia havia perdut el control sobre gran part de la indústria. La maquinària de l’estat es va fragmentar més enllà gairebé de tota possible reparació i les milícies obreres gairebé van arribar a monopolitzar el poder armat. La burgesia liberal que formava part del govern es va trobar gairebé sense capacitat de reacció.

Per això, al setembre de 1936, el poder governamental es va deixar passar a mans de Caballero, l’ "esquerra" socialista. Caballero podia aconseguir per a la burgesia el que els liberals per si sols mai no podrien - la reconstrucció de la maquinària de l’Estat, ja que s’hi dipositava la confiança de les masses. Va acceptar que l’única manera en què un govern "constitucional" d’esquerra podria funcionar era a través de dipositar la confiança en les restes de la vella màquina de l’Estat, de manera que va utilitzar la seva influència ideològica (juntament amb la d’altres organitzacions de treballadors) per reconstruir l’estat. Al maig de 1937, la feina s’havia fet tan bé que les jerarquies de l’estat ja van poder reemplaçar Caballero amb algú molt més acceptable per als seus interessos. Caballero va ser expulsat pel mateix aparell de l’Estat que havia reconstruït, com Allende va ser assassinat pels mateixos generals el poder dels quals s’havia compromès a respectar. No obstant això, la classe obrera espanyola al 1936 tenia el poder de destruir l’Estat i la voluntat de construir el seu. En confiar en el vell estat, Caballero va impedir el creixement dels òrgans de poder obrer, la seua única defensa contra el dia en què la burgesia decidera desfer-se’n, i de qualsevol ’esquerranisme’ que pogués representar.

Aquesta tendència a col·laborar amb l’aparell de l’estat no és fonamentalment una conseqüència de l’existència de partits burgesos dins d’aquests governs. Fins i tot, un "govern obrer pur" compost íntegrament pels partits tradicionals de la classe obrera seguirà en coalició de facto amb la burgesia a través de l’estat. Les polítiques d’Allende no van ser determinades pel component burgès (el menut Partit Radical) en el seu govern. El que va ser clau fou l’acord constitucional de 1970 de no interferir amb les jerarquies de l’Estat i la seua insistència (com tots els reformistes) en què l’Estat era un instrument neutral que pot ser utilitzat en la construcció del socialisme.

Algunes tendències en l’esquerra podrien dir que aquesta anàlisi és "primitiu" i mecanicista, que equipara de manera simplista els partits eurocomunistes de masses d’avui amb els partits socialdemòcrates del període de preguerra. Però, quins elements han canviat des d’aleshores?

És cert que els partits eurocomunistes són partits de masses amb una potent composició militant, però aquest va ser també el cas, per exemple, de la socialdemocràcia a l’Alemanya de 1918. No obstant això, els líders d’aquests partits de masses han presidit la reconstrucció de l’Estat i la seua base s’ha mostrat impotent per a evitar-ho des de les estructures del partit. L’aspecte clau és que no és la base de masses o la seua falta el que li impedeix, a un partit, la seva col·laboració amb l’Estat. La base pot manifestar certa resistència a les polítiques del govern, però si no obliga el seu govern a trencar decisivament amb l’Estat i la burgesia des del principi, el camí d’Espanya, Xile o Alemanya tornarà a repetir-se. És possible, realment, que la base siga capaç d’imposar aquesta ruptura als Berlinguer, Marchais o Mitterrand?

Per tot Europa la socialdemocràcia en el poder s’ha desplaçat cap a la dreta amb rapidesa. A Gran Bretanya, Alemanya i Portugal, els partits socialdemòcrates estan atacant el moviment de la classe obrera i estan estabilitzant la dominació del capital. El PSI o el PSF intentaran fer el mateix.

El paper dels partits comunistes serà semblant. El programa del PCI és explícitament una política de recuperació capitalista i racionalització de l’Estat. Rebutgen d’entrada la necessitat de trencar amb l’estat o la burgesia. De fet, volen una aliança de govern amb els seus representants polítics.

A més, els dirigents dels partits comunistes estan fermament arrelats en els seus partits, a l’igual que les seues idees polítiques. L’estratègia de Il Manifesto de guanyar progressivament el partit per l’esquerra, no pot tenir lloc sense la ruptura dels sectors més militants del partit cap a un pol revolucionari.

L’estratègia de Il Manifesto d’entrar al govern d’esquerra per a materialitzar una influència d’esquerra en el seu interior, també té els seus precedents històrics. El govern d’esquerres a Catalunya l’any 1936 també va tenir un pol revolucionari dins d’ell - el POUM, el qual tenia una base molt més gran i va parlar de manera molt explícita de la necessitat de substituir l’Estat burgès pels soviets, una cosa que ho fa Il Manifesto d’Itàlia. Però el POUM va haver de pagar el preu de la seva participació en aquest govern. Cada vegada que es va produir un enfrontament entre l’autoactivitat de la seua militància i la necessitat d’estabilitat de l’aparell de l’Estat burgès amb l’objectiu d’aconseguir fer coses, el POUM va acceptar la necessitat de disciplinar els seus militants i destruir l’autonomia del moviment dels treballadors. Així, el novembre de 1936, el líder del POUM, Andreu Nin, va haver de convèncer els seus membres de la necessitat de dissoldre els comitès revolucionaris que havien desplaçat a l’estat a Lleida. Sis mesos més tard, quan la maquinària de l’Estat havia estat reconstruïda, ho va ser per a col·laborar en l’assassinat d’Andreu Nin.

El que s’aplica als anarquistes i el POUM en el ferment revolucionari de l’Espanya de 1936 s’aplicarà amb igual força al PCI i als dirigents d’Il Manifesto. No es pot tenir un peu en el moviment obrer i un altre al camp de la col·laboració amb l’Estat. Conforme el moviment obrer creix, s’entrarà en conflicte amb l’Estat burgès. Els revolucionaris s’han de basar en la classe amb la finalitat de proporcionar orientació quan es produisquen els enfrontaments.

L’estratègia declarada dels governs d’esquerra a Itàlia i França conduirà a aquest conflicte. La seua estratègia es basa en les reformes en una època de crisi capitalista, i, com a tal, serà inherentment inestable. El capitalisme exigirà la restitució dels seus privilegis. L’economia del país es deteriorarà en la mesura que es trobe bloquejada en un sistema mundial que no demana reformes sinó, cada vegada més, grans sacrificis. A mesura que la burgesia es mostre cada vegada més preocupada amb la disminució dels marges de benefici, incrementarà el seu sabotatge econòmic.

Els moviments de masses de dretes poden sorgir a menys que hi haja una clara alternativa d’esquerra al govern, que mobilitze els treballadors contra el govern des d’una posició anticapitalista.

En resum, podem dir que un govern d’esquerra mai ha trencat definitivament amb l’aparell de l’Estat i ha obert el camí al poder dels i les treballadores. A l’Alemanya de 1918, el mateix govern va ser l’instrument de la contrarevolució que va aixafar la revolta espartaquista contra l’Estat. A Xile, la col·laboració del govern amb l’estat significà la repressió o neutralització dels òrgans de poder alternatiu dels treballadors pel govern, i en la mesura que van aparèixer divisions a la base del govern de la Unitat Popular, l’aparell armat del estat es va sentir prou fort com per a destruir tant el govern com el moviment.

A Itàlia i França, el més probable és que si i quan l’esquerra arribe al poder, tant els gaullistes com els demòcrata cristians aprofitaran l’oportunitat per a reorganitzar les seues forces com els instruments més eficients de la dominació de la burgesia. Tornaran revitalitzats en la mesura que es produisca la desmoralització de la classe obrera davant els intents dels seus partits de racionalitzar el capitalisme. En l’actualitat, Chirac a França ja s’està preparant com el líder d’aquesta reacció.

Però hi ha un quart possible resultat, i és l’enderrocament revolucionari del govern de l’esquerra i la creació d’un estat obrer. Però això exigeix ​​una comprensió clara dels revolucionaris de l’estratègia necessària per a aconseguir aquest objectiu.

La posició de la Tercera Internacional

El debat, el 1922, sobre aquest tema va ser el resultat d’una lluita dirigida per Lenin i Trotski per a obligar els elements ultraesquerrans en la Comintern a acceptar la tàctica del front únic com una forma de trencar, sobre qüestions concretes, el domini dels socialdemòcrates. Per què aquesta activitat no pot culminar en un programa comú per a un govern dels treballadors?

Desafortunadament, no es pot dir que la discussió aclarira el tema. El debat va estar dominat per Zinoviev i Radek. Tots dos van argumentar intensament que el resultat lògic de l’agitació per un front únic dels treballadors era la lluita per un govern d’unitat socialista-comunista. Assumien que aquest tipus de govern conduiria, de forma gairebé automàtica, a un aprofundiment del nivell de lluita i d’allí a la dictadura del proletariat.

Així discurs de Radek va ser extremadament mecanicista.

«Quan el govern dels treballadors prengui possessió serà simplement un pas cap a la dictadura del proletariat, ja que la burgesia no tolerarà un govern dels treballadors, fins i tot encara que es base en principis democràtics. El treballador social-demòcrata es veurà obligat a convertir-se en un comunista amb la finalitat de defensar al seu govern".

Però els principis democràtics sobre els quals aquest govern podria basar-se són precisament aquells que funcionen dins del marc establert per l’estat - estructures dissenyades per a reduir a la impotència als ministres amb idees radicals. A més, les forces dominants en un govern d’aquesta mena no són treballadors socialdemòcrates que podrien canviar les seues idees sota l’impacte dels esdeveniments, sinó buròcrates reformistes que faran tot el possible per a disminuir la pressió de la lluita. En lloc de l’esquema que proposaven, és molt més probable que els líders comunistes poguessen ser absorbits en les estructures de govern.

La moció que va passar endavant va ser molt més previnguda que els discursos de Zinoviev i Radek. Es van establir condicions estrictes per a garantir que el govern "sorgira de la lluita de les masses". Però encara es mantenia com a inevitable que aquest tipus de govern es trobaria "immediatament amb la resistència més tenaç de la burgesia". Per això, "la tasca més bàsica d’un govern dels treballadors hauria de consistir en l’armament del proletariat".

No hi pot haver dubte que el debat va ser confús. En part, era d’esperar, després de tot havia molt poca experiència de governs compostos exclusivament per partits obrers. Per exemple, Trotski podia escriure el 1923:

"Quan ... s’ha aconseguit que la majoria dels treballadors seguisquen aquesta consigna ... d’un govern dels treballadors ... el pes dels Renaudel, Blum i Jouhaux (els dirigents reformistes) no valdrà de molt, perquè aquests senyors no són capaços de mantenir-se més que a través d’una aliança amb la burgesia ... " (The First Five Years of the Communist International, -Els cinc primers anys de la Internacional Comunista-, vol. 2, p.173)

Per desgràcia, 55 anys d’amarga experiència han mostrat que són molt possibles governs reformistes sense la participació de la burgesia sense que això supose que el capitalisme s’enfonse, i que sovint han estat utilitzats per a enfortir el seu domini.

Però això no vol dir que, sota cap circumstància, no puga sorgir un govern dels treballadors abans de la dictadura del proletariat. En el passat hi ha hagut governs obrers la "tasca més bàsica és l’armament del proletariat", tot i que han estat clarament excepcions a la regla. Per exemple, a l’Hongria i la Baviera de 1919 el poder burgès pràcticament es va enfonsar, i el govern va passar a mans d’aquells que es basaven en les consignes del poder Soviètic. Primer va néixer el govern dels treballadors i després va haver de crear l’estructura del poder proletari - la milícia obrera, els consells de treballadors, i així successivament.

El component principal d’aquests governs era obertament revolucionari, i la seva tasca principal era crear un nou estat obrer abans que la burgesia pogués reagrupar-se. En Baviera, el líder comunista Levine es va negar a unir-se al primer govern soviètic ja que estava format per centristes i reformistes que no havien estat preparats per armar els treballadors i establir autèntics consells de treballadors. Només mitjançant aquesta dinàmica, va insistir, de manera correcta, es podria situar al govern dels treballadors sobre una base sòlida - mitjaçant l’establiment de la dictadura del proletariat. Establir un govern obrer sobre una base més feble podria conduir a la contrarevolució.

L’actitud de Lenin va ser similar. En les setmanes prèvies a octubre, va insistir que l’única manera d’avançar era mijançant la constitució d’un govern, basat en els soviets, on tots els llocs clau estiguessen en mans dels bolxevics. No obstant això, reconeixent que els bolxevics eren encara una minoria a la classe obrera, va afirmar que si els partits socialistes formaran govern, els bolxevics actuarien com una "oposició lleial" que continuaria criticant els seus errors davant la classe. Els bolxevics no poden responsabilitzen de les seues polítiques i han de mantenir la seua independència respecte d’elles. La tasca consistia en guanyar al bolxevisme les masses dels partits reformistes, per tal de ser capaç de reemplaçar més endavant el govern amb la dictadura del proletariat.

És aquest llegat el que s’ha d’adaptar al món d’avui, en lloc de l’adopció atemporal de les tesis de la Internacional Comunista.

La tàctica revolucionària cap els governs reformistes

Tot i que un govern d’esquerra no pot dirigir el camí cap al socialisme, els revolucionaris no són indiferents sobre si un govern d’aquest tipus pot arribar al poder. Tot i que la burgesia només s’ha retirat de les posicions de primera línia i encara manté el control de l’economia i l’Estat, poden obrir-se possibilitats immenses.

Tant a França com a Itàlia, l’entrada al govern tant de comunistes com de socialistes, per primera vegada des de la dècada de 1940, pot donar lloc a un augment de la confiança i potser, de la militància del moviment obrer. En aquest sentit, l’elecció d’un govern d’esquerra ofereix la possibilitat d’un gran avanç per al moviment obrer si les masses poden aprofitar l’estat de confusió temporal de la burgesia. Però aquest avanç no està garantit, ja que el govern tractarà d’estabilitzar la situació i la burgesia s’estarà reagrupant. Si els treballadors cauen en la il·lusió de que han pres el poder en lloc de pensar que només han creuat una primera barrera; si, en altres paraules, dipositen la seva confiança en el govern en lloc de en la seva pròpia activitat, aleshores el seu avanç es limitarà a reformes que podran ser recuperades després de la recuperació de la burgesia. D’aquí una paradoxa molt important: l’adveniment d’un govern d’esquerra només enfortirà el moviment obrer en la mesura que la classe, o almenys la seva avantguarda, no diposite il​​·lusions en aquest govern. Com més independent i fort siga el moviment obrer, major quantitat de reformes forçarà a realitzar al govern. Com més es recolce en les seves pròpies formes d’organització, amb més probabilitat s’obrirà el camí a un canvi fonamental en l’equilibri de poder entre els treballadors i els seus aliats i la burgesia. Però, com més lligat es trobe a les estructures de poder de l’Estat, més possibilitats de reacció de la burgesia.

Això significa que el paper dels revolucionaris no és entrar en aquest tipus de govern "amb l’objectiu d’accentuar les seues contradiccions des de dins", ja que de fer-ho el que estaran fent serà, precisament, lligar els treballadors a la burgesia.

En el seu lloc, la tasca dels revolucionaris és trencar les il·lusions que els treballadors tenen en un govern d’ "esquerra" - i això significa partir de totes les lluites parcials, limitades, de la gent treballadora, generalitzar i portar-les endavant, fins i tot, encara que entren en conflicte amb l’estratègia d’aquest govern. En definitiva, es tracta d’organitzar una oposició d’esquerra al govern, buscant substituir la dependència respecte a l’estat amb l’autoorganització dels i les treballadores.

Per descomptat, tàcticament, hi ha moments en què l’esquerra revolucionària defensa el govern d’esquerra o, potser, alguna de les seues mesures concretes, això succeeix quan es veu exposat als atacs de la dreta i d’una burgesia que tracta de recuperar les posicions que ha perdut. Però això no ha d’ocultar la posició fonamental que ha d’adoptar el partit revolucionari: l’estratègia de desenvolupar les formes de poder de la classe treballadora, les quals, per definició, entraran en conflicte amb el poder de l’encara existent Estat burgès, amb l’objectiu d’enderrocar el govern des de l’esquerra i reemplaçar-lo per un estat de la classe treballadora.

En cas contrari, els revolucionaris poden trobar-se en la mateixa situació en què es va trobar l’esquerra xilena quan, de vegades, va defensar decisions impopulars del govern contra els moviments obrers i de la petita burgesia, el que va permetre la manipulació d’aquests moviments per part de les forces de la dreta.

La ruptura dels vincles

La possibilitat d’un govern controlat pels seus propis partits reformistes, sobretot després de molts anys de govern dels partits de la burgesia, pot tenir un gran atractiu per a molts treballadors. Es presenta com una condició prèvia per a qualsevol canvi radical en la societat. Ara, els revolucionaris han adonar, en primer lloc, que aquesta creença és només una il·lusió. Els treballadors no poden canviar la societat simplement pel fet que els seus partits arriben al poder governamental, alhora que deixen intacte l’estat. En segon lloc, també hem de reconèixer que per a molts treballadors aquesta il·lusió representa un augment en la consciència de classe; estan començant a pensar en termes de que la seua classe controla la societat en lloc de que s’estiguen duent a terme criteris explícitament capitalistes.

La nostra feina consisteix en donar suport a l’augment de la consciència de classe però alhora trencar amb les il·lusions en el paper d’un govern d’esquerra.

Efectivament, hem de dir a la gent treballadora no revolucionària:

"Vostè creu que un govern d’esquerra pot canviar la societat en interès de la classe obrera, nosaltres no. Però lluitarem plegats per a posar a prova les seues opinions. Però, reiterem que vostè ha de confiar només en les seues pròpies lluites, no pose la seua fe en els seus líders polítics".

L’eslògan d’un govern dels treballadors o d’esquerra no és, per tant, una panacea màgica, sinó que és una consigna tàctica a la qual donem suport però que subordinem a la nostra política general de desenvolupament de la lluita dels treballadors.

La nostra tasca és alçar consignes que mobilitzen als treballadors en la defensa dels seus interessos, per formar la unitat d’acció amb els treballadors reformistes i, en la lluita, trencar amb les il · lusions en el "govern d’esquerra". És sobretot en l’acció en la que canvia el nivell de consciència.

És per això que l’esquerra revolucionària italiana està tan equivocada quan parla d’ "una estratègia alternativa a la del PCI". Tracten de donar solucions a una crisi del capitalisme sense plantejar seu enderrocament. Així, en l’intent de resoldre la crisi de balança de pagaments del capitalisme italià, proposen el racionament i el control de les importacions. Però per resoldre qualsevol crisi en la balança de pagaments, el que s’ha de fer és treure Itàlia del sistema capitalista, la qual cosa suposa el requisit previ d’enderrocar a la burgesia nacional. L’esquerra adopta en aquest tema un punt de vista bàsicament nacionalista que intenta resoldre la crisi italiana a costa dels companys treballadors de la Gran Bretanya, Japó o Alemanya. Els controls de la importació a país significa la desocupació en un altre.

En un pla més general, l’esquerra revolucionària no pot proposar estratègies alternatives per a la solució de la crisi del capitalisme excepte plantejant seu enderrocament. No obstant això, el que es podria proposar és una estratègia per a enfrontar els efectes de la crisi, una estratègia contra la desocupació, contra la inflació, etc, una estratègia que els treballadors poden posar en pràctica a partir de la seua força en els llocs de treball i a partir de la seva força de masses. Aquesta batalla pot conduir a la consolidació, de l’organització dels treballadors i de la seva consciència, amb el punt de mira posat en l’enderrocament del capitalisme. En aquesta dinàmica, pot configurar-se la unitat entre els revolucionaris i la base dels partits reformistes de masses. És aquesta unitat d’acció en base a objectius parcials la que pot trencar els vincles dels treballadors amb el reformisme, en comprovar la vacil·lació contínua dels seus dirigents entre les seves bases i les exigències de capital (vegeu la carta d’A. Callinicos en aquest butlletí per a una discussió més completa del problema del front únic).

La ruptura de la gent treballadora amb el reformisme no es produirà, com l’esquerra italiana sembla pensar, pel fet de proposar una versió radicalitzada del programa dels reformistes.

Situats davant de dos programes reformistes (i els de la AO / PDUP estan a la dreta dels del Partit Comunista Britànic), els treballadors han d’escollir la proposta dels reformistes ja que és el PCI i no els revolucionaris el que serà la força principal en un "govern d’esquerra" i, per tant, la força capaç d’implementar el programa. A més, els reformistes i els revolucionaris no poden unir-se en la lluita al voltant d’un programa d’aquest tipus, només poden polemitzar uns contra els altres.

L’esquerra italiana ha caigut en el parany de la qual AO havia advertit en contra només fa tres anys:

"... Els revolucionaris no han de donar consells al PCI en els seus moviments cap al govern. Això seria anar la cua de l’estratègia reformista, significaria fer que el procés revolucionari depengués de les seves accions. Significaria deixar de treballar per construir una estratègia revolucionària autònoma , tant en el nivell d’autoorganització com en termes de política. Finalment, aquest consell seria una font de confusió per les masses" (Tesi per al quart congrés d’AO, p.75).

Quant abans la AO redescobrisca la seua estratègia original, abans començarà a aclarir-se el caos existent a l’esquerra italiana.

Traducció: anticapitalistes.net

Font original: SWP International Discussion Bulletin, No.4, 1977.

Font: The workers’ government, marxists.org

+ Info:

Josep Antoni Pozo Gonzalez. Poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria de 1936. Sevilla: Espuela de Plata, 2012.

Josep Antoni Pozo Gonzalez. La Catalunya Antifeixista. Dau, 2012.

On the Slogan of “Workers’ and Farmers’ Government”. Pablo, Fourth International, Vol.8 No.2, February 1947, pp.55-60.

A ‘workers’ government’ as a step toward socialism. John Riddell

Crónica de la VIII Convención del Bloco de Esquerda. Manuel Garí

Grècia: Organitzar - Ocupar - Cap a una vaga general indefinida! + La izquierda y el poder

¿Qué hacer con la deuda y el euro? Un manifiesto

PORTUGAL: Gobierno de izquierdas para vencer a la deuda. FRANCISCO LOUÇÃ


El gobierno de los y las trabajadoras

Chris Harman & Tim Potter

SWP International Discussion Bulletin, No.4, 1977.

Introducción por ISJ en 2007

Este artículo fue publicado en el Boletín de Discusión Internacional del SWP británico de 1977. En aquel momento algunas de las mayores organizaciones de extrema izquierda en Italia, surgidas de la gran ola de luchas de 1968 a 1975, pasaron a centrar su estrategia en la formación de un gobierno de "izquierda" dentro del actual marco parlamentario. Este gobierno nunca se materializó - en su lugar, el entonces poderoso Partido Comunista Italiano aceptó un papel subordinado en un gobierno demócrata cristiano a través del "compromiso histórico", y la izquierda revolucionaria entró en una crisis terminal. Sin embargo, los argumentos utilizados entonces tienen una gran relevancia hoy en día en relación con la actitud que debe tener los revolucionarios cuando se plantea la cuestión del gobierno - en particular en Italia, donde Refundación Comunista entró en el gobierno de centro izquierda de Romano Prodi y votó a favor de enviar tropas italianas a Afganistán y el Líbano.

En los últimos tres años se ha producido una importante revisión del concepto de "gobiernos de izquierda". Esto ha sido desencadenado por la desastrosa conclusión extraida de la experiencia chilena. Mientras que algunas corrientes la vieron como una nueva demostración de la imposibilidad de la vía reformista al socialismo, otros grupos, en particular Il Manifesto en Italia, vieron la elección de un gobierno de este tipo como un primer paso crucial hacia el socialismo.

En 1976, este análisis se está aplicando en Italia misma. Los programas electorales tanto de Avanguardia Operaia (AO) como del PDUP (Il Manifesto es un componente de este segunda organización), tuvieron como lema principal la formación de un gobierno de izquierda formado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, y tal vez, incluso la misma izquierda revolucionaria. La presión de las masas, se decía, podría evitar que "el gobierno de izquierda estabilizara la situación en interés del capitalismo" y "podría abrir el camino para el ejercicio del poder por parte de la clase trabajadora".

Desde entonces, ambas organizaciones se han dividido y uno de los puntos principales del debate ha sido el papel y los límites de este tipo de gobierno.

En Francia, con los partidos Socialista y Comunista en busca de ganar una mayoría en las elecciones generales del próximo año, el debate dentro de la izquierda revolucionaria ha retomado este concepto. Si bien han evitado las trampas reformistas de la extrema izquierda italiana, los grupos franceses a menudo tienden a ver el gobierno de izquierda como un fin en sí mismo (Véase, por ejemplo, el artículo H. Weber en el cuaderno 2/3 del Boletín de Discusión Internacional). Así pues, se han planteado dos cuestiones clave: en primer lugar, ¿puede un gobierno dentro de la democracia burguesa "abrir el camino hacia el poder de los trabajadores" y, en segundo lugar, ¿cuál debe ser la estrategia de los revolucionarios cuando los partidos tradicionales de los trabajadores llegan al poder?

¿Qué es un gobierno de los ’trabajadores’ o de ’izquierda’?

Un gobierno de los partidos obreros tradicionales no llega al poder simplemente porque la mayoría de los trabajadores les haya votado. También depende de que la burguesía les permita asumir este cargo, en otras palabras, de que ésta se sienta obligada a renunciar a sus cargos de gobierno en favor de los líderes de los partidos que tienen una base en el movimiento obrero. Lo hacen ya sea porque creen que sería contraproducente, simplemente por el hecho de evitar una pérdida temporal del poder, destruir los mitos en que se basa la democracia parlamentaria, o porque se sienten obligados a retroceder ante una insurrección de masas del movimiento obrero (como en Alemania en 1918 y el gobierno SPD-USPD, o en España con el gobierno de Largo Caballero de septiembre de 1936).

Sin embargo, son solamente puestos gubernamentales lo que cede la burguesía. Esta mantiene su control sobre los principales sectores de la maquinaria del Estado, sobre las áreas clave de la economía y sobre la mayor parte de los medios de comunicación. En otras palabras, se retiran de la "primera línea" del Estado, algo que, en todo caso, conforme se produce una mayor concentración de capitales, tienen una importancia cada vez menor. Pero, por otra parte, consolidan su poder en las jerarquías de la máquina del Estado y de la economía.

Así, el "gobierno de izquierda" no es un gobierno revolucionario formado para la destrucción del Estado burgués. Más bien coexiste con el capitalismo y su estado, aún intacto.

En un momento de gran crisis social, la burguesía está dispuesta a conceder incluso significativas reformas materiales a condición de que su principal mecanismo de control - la máquina de estado - permanezca intacto. Se puede hacer concesiones de corta duración mientras que la burguesía pueda retener los medios para perpetuar su control a largo plazo. Las reformas siempre puede ser derogadas y se pueden lanzar nuevos ataques cuando el movimiento de los trabajadores ha menguado. Pero una vez que el Estado ha sido destruido, la burguesía no tiene ningún instrumento para contraponer al poder de la clase obrera.

Así, el "gobierno de izquierda" se enfrentan a una disyuntiva - cooperar con el instrumento de la burguesía o ponerse a la tarea de destruir la maquinaria del Estado y sustituirla por una estructura de poder de los trabajadores a partir de los consejos y las milicias. Y a esta elección se verá obligado casi de inmediato. Después de todo, a Allende sólo se permitía acceder al poder con la condición de que dejaría el ejército intacto. Cualquier "gobierno de izquierda" sería objeto de una serie de medidas destinadas a obligarlo a cooperar con el Estado.

Así, un "gobierno de izquierda" podría, de hecho, dejar intacto el poder del estado salvo que actuara decididamente y desde un principio contra las estructuras existentes. Por ejemplo, en la España republicana durante los dos primeros meses tras la derrota parcial del golpe de Estado de Franco de julio de 1936, la burguesía había perdido el control sobre gran parte de la industria. La maquinaria del estado se fragmentó más allá casi de toda posible reparación y las milicias obreras casi llegaron a monopolizar el poder armado. La burguesía liberal que formaba parte del gobierno se encontró casi sin capacidad de reacción.

Por ello, en septiembre de 1936, el poder gubernamental se dejó pasar a manos de Largo Caballero, la "izquierda" socialista. Caballero podía conseguir para la burguesía lo que los liberales por sí solos nunca podrían - la reconstrucción de la maquinaria del Estado, ya que en él se depositaba la confianza de las masas. Aceptó que la única manera en que un gobierno "constitucional" de izquierda podría funcionar era a través de depositar la confianza en los restos de la vieja máquina del Estado, por lo que utilizó su influencia ideológica (junto con la de otras organizaciones de trabajadores) para reconstruir el estado. En Mayo de 1937, el trabajo se había hecho tan bien que las jerarquías del estado ya pudieron reemplazar a Caballero con alguien mucho más aceptable para sus intereses. Caballero fue expulsado por el mismo aparato del Estado que había reconstruido, al igual que Allende fue asesinado por los mismos generales cuyo poder se había comprometido a respetar. Sin embargo, la clase obrera española en 1936 tenía el poder de destruir el Estado y la voluntad de construir el suyo. Al confiar en el viejo estado, Caballero impidió el crecimiento de los órganos de poder obrero, su única defensa contra el día en el que la burguesía decidiera deshacerse de él, y de cualquier ’izquierdismo’ que pudiera representar.

Esta tendencia a colaborar con el aparato de estado no es fundamentalmente una consecuencia de la existencia de partidos burgueses dentro de esos gobiernos. Incluso un "gobierno obrero puro" compuesto en su totalidad por los partidos tradicionales de la clase obrera seguirá en coalición de facto con la burguesía a través del estado. Las políticas de Allende no fueron determinadas por el componente burgués (el pequeño Partido Radical) en su gobierno. Lo que fue clave fue el acuerdo constitucional de 1970 de no interferir con las jerarquías del Estado y su insistencia (como todos los reformistas) en que el Estado era un instrumento neutral que puede ser utilizado en la construcción del socialismo.

Algunas tendencias en la izquierda podrían decir que este análisis es "primitivo" y mecanicista, que equipara de forma simplista los partidos eurocomunistas de masas de hoy con los partidos socialdemocratas del período de preguerra. Pero, ¿qué elementos han cambiado desde entonces?

Es cierto que los Partidos eurocomunistas son partidos de masas con una potente composición militante, pero este fue también el caso de la socialdemocracia, por ejemplo, en la Alemania de 1918. Sin embargo, los líderes de tales partidos de masas han presidido la reconstrucción del Estado y su base se ha mostrado impotente para evitarlo desde las estructuras del partido. El aspecto clave es que no es la base de masas o su falta lo que le impide a un partido su colaboración con el Estado. La base puede manifestar cierta resistencia a las políticas del gobierno, pero a menos que oblige a su gobierno a romper decisivamente con el Estado y la burguesía desde el principio, el camino de España, Chile o Alemania volverá a repetirse. ¿Es posible, relamente, que la base sea capaz de imponer esta ruptura a Berlinguer, Marchais o Mitterand?

Por toda Europa la socialdemocracia en el poder se ha desplazado hacia la derecha con rapidez. En Gran Bretaña, Alemania y Portugal, los partidos socialdemócratas están atacando al movimiento de la clase obrera y estan estabilizando la dominación del capital. El PSI o el PSF intentarán hacer lo mismo.

El papel de los partidos comunistas será parecido. El programa del PCI es explícitamente una política de recuperación capitalista y racionalización del Estado. Rechazan de antemano la necesidad de romper con el estado o la burguesía. De hecho, quieren una alianza de gobierno con sus representantes políticos.

Además, los dirigentes de los partidos comunistas están firmemente arraigados en sus partidos, al igual que sus ideas políticas. La estrategia de Il Manifesto de ganar progresivamente el partido para la izquierda, no puede tener lugar sin la ruptura de los sectores más militantes del partido hacia un polo revolucionario.

La estrategia de Il Manifesto de entrar en el gobierno de izquierda para materializar una influencia de izquierda en su interior, también tiene sus precedentes históricos. El gobierno de izquierdas en Cataluña en el año 1936 también tuvo un polo revolucionario dentro de ella - el POUM, que tenía una base mucho más grande y que habló de forma mucho explícita de la necesidad de sustituir el Estado burgués por los soviets, que lo que lo hace Il Manifesto de Italia. Pero el POUM tuvo que pagar el precio de su participación en dicho gobierno. Cada vez que se produjo un enfrentamiento entre la actividad propia de su militancia y la necesidad de estabilidad del aparato del Estado burgués con el objetivo de conseguir hacer cosas, el POUM aceptó la necesidad de disciplinar a sus militantes y destruir la autonomía del movimiento de los trabajadores. Así, en noviembre de 1936, el líder del POUM, Andreu Nin, tuvo que convencer a sus miembros de la necesidad de disolver los comités revolucionarios que habían desplazado al estado en Lérida. Seis meses más tarde, cuando la maquinaria del Estado había sido reconstruida, lo fue para colaborar en el asesinato de Andreu Nin.

Lo que se aplica a los anarquistas y el POUM en el fermento revolucionario de la España de 1936 se aplicará con igual fuerza al PCI y a los dirigentes de Il Manifiesto. No se puede tener un pie en el movimiento obrero y otro en el campo de la colaboración con el Estado. Conforme el movimiento obrero crece, se entrará en conflicto con el Estado burgués. Los revolucionarios deben basarse en la clase con el fin de proporcionarle una orientación cuando se produzcan los enfrentamientos.

La estrategia declarada de los gobiernos de izquierda en Italia y Francia conducirá a este conflicto. Su estrategia se basa en las reformas en una época de crisis capitalista, y como tal será inherentemente inestable. El capitalismo va a exigir la restitución de sus privilegios. La economía del país se deteriorará en la medida en que se encuentre bloqueada en un sistema mundial que no pide reformas sino cada vez mayores sacrificios. A medida que la burguesía se muestre cada vez más preocupada con la disminución de los márgenes de beneficio, incrementará su sabotaje económico.

Los movimientos de masas de derechas puede surgir a menos que exista una clara alternativa de izquierda al gobierno, que movilice a los trabajadores contra el gobierno desde una posición anti-capitalista.

En resumen, podemos decir que un gobierno de izquierda nunca ha roto definitivamente con el aparato del Estado y abrió el camino al poder de los y las trabajadoras. En la Alemania de 1918, el mismo gobierno fue el instrumento de la contrarrevolución que aplastó la revuelta espartaquista contra el Estado. En Chile, la colaboración del gobierno con el estado significó la represión o neutralización de los órganos de poder alternativo de los trabajadores por el gobierno, y en la medida en que aparecieron divisiones en la base del gobierno de la Unidad Popular, el aparato armado del estado se sintió lo suficientemente fuerte como para destruir tanto el gobierno como el movimiento.

En Italia y Francia, lo más probable es que si y cuando la izquierda llegue al poder, tanto los gaullistas como los demócrata cristianos aprovecharán la oportunidad para reorganizar sus fuerzas como los instrumentos más eficientes de la dominación de la burguesía. Regresarán revitalizados en la medida en que se produzca la desmoralización de la clase obrera ante los intentos de sus partidos de racionalizar el capitalismo. En la actualidad, Chirac en Francia ya se está preparando como el líder de esta reacción.

Pero hay un cuarto posible resultado, y es el derrocamiento revolucionario del gobierno de la izquierda y la creación de un estado obrero. Pero esto exige una comprensión clara de los revolucionarios de la estrategia necesaria para lograr este objetivo.

La posición de la Tercera Internacional

El debate, en 1922, sobre este tema fue el resultado de una lucha dirigida por Lenin y Trotsky para obligar a los elementos ultraizquierdistas en la Comintern a aceptar la táctica del frente único como una forma de romper, sobre cuestiones concretas, el dominio de los socialdemócratas. ¿Por qué esta actividad no puede culminar en un programa común para un gobierno de los trabajadores?

Desafortunadamente, no se puede decir que la discusión clarificara el tema. El debate estuvo dominado por Zinoviev y Radek. Ambos argumentaron intensamente que el resultado lógico de la agitación por un frente único de los trabajadores era la lucha por un gobierno de unidad socialista-comunista. Asumían que este tipo de gobierno conduciría de forma casi automática a una profundización del nivel de lucha y de allí a la dictadura del proletariado.

Así discurso de Radek fue extremadamente mecanicista.

"Cuando el gobierno de los trabajadores tome posesión será simplemente un paso hacia la dictadura del proletariado, ya que la burguesía no tolerará un gobierno de los trabajadores, incluso aunque se base en principios democráticos. El trabajador social-demócrata se verá obligado a convertirse en un comunista con el fin de defender a su gobierno".

Pero los principios democráticos sobre los que este gobierno podría basarse son precisamente aquellos que funcionan dentro del marco establecido por el estado - estructuras diseñadas para reducir a la impotencia a los ministros con ideas radicales. Además, las fuerzas dominantes en un gobierno de este tipo no son trabajadores socialdemocrátas que podrían cambiar sus ideas bajo el impacto de los acontecimientos, sino burócratas reformistas que harán todo lo posible para disminuir la presión de la lucha. En lugar del esquema que proponían, es mucho más probable que los líderes comunistas pudieran ser absorbidos en las estructuras de gobierno.

La moción que pasó adelante fue mucho más precavida que los discursos de Zinoviev y Radek. Se establecieron condiciones estrictas para garantizar que el gobierno "surgiera de la lucha de las masas". Pero todavía se mantenía como inevitable que este tipo de gobierno se encontraría "de inmediato con la resistencia más tenaz de la burguesía". Por ello, "la tarea más básica de un gobierno de los trabajadores debería consistir en el armamento del proletariado".

No puede haber duda de que el debate fue confuso. En parte, era de esperar, después de todo había muy poca experiencia de gobiernos compuestos exclusivamente por partidos obreros. Por ejemplo, Trotsky podía escribir en 1923:

"Una vez que ... se ha conseguido que la mayoría de los trabajadores sigan esta consigna ... de un gobierno de los trabajadores ... el peso de los Renaudel, Blum y Jouhaux (los dirigentes reformistas) no valdrá de mucho, porque estos señores no son capaces de mantenerse más que a través de una alianza con la burguesía ..." (The First Five Years of the Communist International -Los cinco primeros años de la Internacional Comunista-, vol. 2, p.173)

Por desgracia, 55 años de amarga experiencia han mostrado que son muy posibles gobiernos reformistas sin la participación de la burguesía sin que ello suponga que el capitalismo se desmorone, y que con frecuencia han sido utilizados para fortalecer su dominio.

Pero esto no quiere decir que, bajo ninguna circunstancia, no pueda surgir un gobierno de los trabajadores antes de la dictadura del proletariado. En el pasado ha habido gobiernos obreros cuya "tarea más básica es el armamento del proletariado", aunque han sido claramente excepciones a la regla. Por ejemplo, en la Hungría y la Baviera de 1919 el poder burgués prácticamente se vino abajo, y el gobierno pasó a manos de aquellos que se basaban en las consignas del Poder Soviético. Primero nació el gobierno de los trabajadores y luego tuvo que crear la estructura del poder proletario - la milicia obrera, los consejos de trabajadores, y así sucesivamente.

El componente principal de estos gobiernos era abiertamente revolucionario, y su tarea principal era crear un nuevo estado obrero antes de que la burguesía pudiera reagruparse. En Baviera, el líder comunista Leviné se negó a unirse al primer gobierno soviético ya que estaba formado por centristas y reformistas que no habían sido preparados para armar a los trabajadores y establecer auténticos consejos de trabajadores. Solo mediante esta dinámica, insistió, de forma correcta, se podría situar al gobierno de los trabajadores sobre una base sólida - por medio del establecimiento de la dictadura del proletariado. Establecer un gobierno obrero sobre una base más endeble podría conducir a la contrarrevolución.

La actitud de Lenin fue similar. En las semanas previas a octubre, insistió en que la única manera de avanzar era por medio de la constitución de un gobierno, basado en los soviets, en el que todos los puestos clave estuvieran en manos de los bolcheviques. Sin embargo, reconociendo que los bolcheviques eran todavía una minoría en la clase obrera, afirmó que si los partidos socialistas formaran gobierno los bolcheviques actuarían como una "oposición leal" que continuaría criticando sus errores ante la clase. Los bolcheviques no pueden responsabilizan de sus políticas y deben mantener su independencia respecto de ellas. La tarea consistía en ganar al bolchevismo a las masas de los partidos reformistas, con el fin de ser capaz de reemplazar más adelante el gobierno con la dictadura del proletariado.

Es este legado el que debe adaptarse al mundo de hoy, en lugar de la adopción atemporal de las tesis de la Internacional Comunista.

La táctica revolucionaria hacia los gobiernos reformistas

A pesar de que un gobierno de izquierda no puede dirigir el camino hacia el socialismo, los revolucionarios no son indiferentes sobre si un gobierno de este tipo puede llegar al poder. A pesar de que la burguesía sólo se ha retirado de las posiciones de primera línea y todavía mantiene el control de la economía y el Estado, pueden abrirse inmensas posibilidades.

Tanto en Francia como en Italia, la entrada en el gobierno tanto de comunistas como de socialistas, por primera vez desde la década de 1940 puede dar lugar a un aumento de la confianza y tal vez, de la militancia del movimiento obrero. En este sentido, la elección de un gobierno de izquierda ofrece la posibilidad de un gran avance para el movimiento obrero si las masas pueden aprovecharse del estado de confusión temporal de la burguesía. Pero este avance no está garantizado, ya que el gobierno tratará de estabilizar la situación y la burguesía se estará reagrupando. Si los trabajadores caen en la ilusión de que han tomado el poder en lugar de que pensar que sólo han cruzado una primera barrera, si, en otras palabras, depositan su confianza en el gobierno en lugar de en su propia actividad, entonces su avance se limitará a reformas que podrán ser recuperadas tras la recuperación de la burguesía. De ahí una paradoja de suma importancia: el advenimiento de un gobierno de izquierda sólo fortalecerá al movimiento obrero en la medida en que la clase, o al menos su vanguardia, no deposite ilusiones en este gobierno. Cuanto más independiente y fuerte sea el movimiento obrero, mayor cantidad de reformas forzará a realizar al gobierno. Cuanto más se apoye en sus propias formas de organización, con mayor probabilidad se abrirá el camino a un cambio fundamental en el equilibrio de poder entre los trabajadores y sus aliados y la burguesía. Pero cuanto más atado se encuentre a las estructuras de poder del Estado, mayor será la posibilidad de reacción de la burguesía.

Esto significa que el papel de los revolucionarios no es entrar en este tipo de gobierno "con el objetivo de acentuar sus contradicciones desde dentro", ya que de hacerlo lo que estarán haciendo será, precisamente, atar a los trabajadores a la burguesía.

En su lugar, la tarea de los revolucionarios es romper las ilusiones que los trabajadores tienen en un gobierno de "izquierda" - y eso significa partir de todas las luchas parciales, limitadas, de la gente trabajadora, generalizarlas y llevarlas adelante incluso aunque entren en conflicto con la estrategia del gobierno. En definitiva, se trata de organizar una oposición de izquierda al gobierno, buscando sustituir la dependencia con respecto al estado con la auto-organización de los trabajadores.

Por supuesto, tácticamente hay momentos en que la izquierda revolucionaria defiende al gobierno de izquierda o, tal vez, alguna de sus medidas concretas; esto sucede cuando se ve expuesto a los ataques de la derecha y de una burguesía que trata de recuperar las posiciones que ha perdido. Pero esto no debe ocultar la posición fundamental que tiene que adoptar el partido revolucionario: la estrategia de desarrollar las formas de poder de la clase trabajadora, las cuales, por definición, entrarán en conflicto con el poder del todavía existente Estado burgués, con el objetivo de derrocar al gobierno desde la izquierda y reemplazarlo por un estado de la clase trabajadora.

De lo contrario, los revolucionarios pueden encontrarse en la misma situación en la que se encontró la izquierda chilena cuando, en ocasiones, defendió decisiones impopulares del gobierno contra los movimientos obreros y de la pequeña burguesía, lo que permitió la manipulación de estos movimientos por parte de las fuerzas de la derecha.

La ruptura de los vínculos

La posibilidad de un gobierno controlado por sus propios partidos reformistas, sobre todo después de muchos años de gobierno de los partidos de la burguesía, puede tener un gran atractivo para muchos trabajadores. Se presenta como una condición previa para cualquier cambio radical en la sociedad. Ahora, los revolucionarios deben percatarse, en primer lugar, de que esta creencia es solo una ilusión. Los trabajadores no pueden cambiar la sociedad simplemente por el hecho de que sus partidos alcancen el poder gubernamental, al tiempo que dejan intacto el estado. En segundo lugar, también debemos reconocer que para muchos trabajadores esta ilusión representa un aumento en la conciencia de clase; están empezando a pensar en términos de que su clase controla la sociedad en lugar de que se esten llevando a cabo criterios explícitamente capitalistas.

Nuestro trabajo consiste en apoyar el aumento de la conciencia de clase pero al mismo tiempo romper con las ilusiones en el papel de un gobierno de izquierda.

Efectivamente, tenemos que decir a la gente trabajadora no revolucionaria:

"Usted cree que un gobierno de izquierda puede cambiar la sociedad en interés de la clase obrera, nosotros no. Pero lucharemos juntos para poner a prueba sus puntos de vista. Sin embargo, reiteramos que usted debe confiar solo en sus propias luchas, no ponga su fe en sus líderes políticos".

El eslogan de un gobierno de los trabajadores o de izquierda no es, por lo tanto, una panacea mágica, sino que es una consigna táctica que apoyamos pero que subordinamos a nuestra política general de desarrollo de la lucha de los trabajadores.

Nuestra tarea es levantar consignas que movilizan a los trabajadores en la defensa de sus intereses, para formar la unidad de acción con los trabajadores reformistas y, en la lucha, romper con las ilusiones en el "gobierno de izquierda". Es sobre todo en la acción en la que cambia el nivel de conciencia.

Es por esto que la izquierda revolucionaria italiana está tan equivocada cuando habla de "una estrategia alternativa a la del PCI". Tratan de dar soluciones a una crisis del capitalismo sin plantear su derrocamiento. Así, en su intento de resolver la crisis de balanza de pagos del capitalismo italiano, proponen el racionamiento y el control de las importaciones. Pero para resolver cualquier crisis en la balanza de pagos, lo que se tiene que hacer es sacar a Italia del sistema capitalista, lo que supone el requisito previo de derrocar a la burguesía nacional. La izquierda adopta en este tema un punto de vista básicamente nacionalista que intenta resolver la crisis italiana a costa de los compañeros trabajadores de la Gran Bretaña, Japón o Alemania. Los controles de la importación en país significa el desempleo en otro.

En un plano más general, la izquierda revolucionaria no puede proponer estrategias alternativas para la solución de la crisis del capitalismo excepto planteando su derrocamiento. Sin embargo, lo que se podría proponer es una estrategia para hacer frente a los efectos de la crisis; una estrategia contra el desempleo, contra la inflación, etc, una estrategia que los trabajadores pueden poner en práctica a partir de su fuerza en los lugares de trabajo y a partir de su fuerza de masas. Esta batalla puede conducir a la consolidación, de la organización de los trabajadores y de su conciencia, con el punto de mira puesto en el derrocamiento del capitalismo. En esta dinámica, puede configurarse la unidad entre los revolucionarios y la base de los partidos reformistas de masas. Es esta unidad de acción en base a objetivos parciales la que puede romper los vínculos de los trabajadores con el reformismo, al comprobar la vacilación continua de sus dirigentes entre entre sus bases y de las exigencias de capital (véase la carta de A. Callinicos en este boletín para una discusión más completa del problema de la frente único).

La ruptura de los trabajadores con el reformismo no se producirá, como la izquierda italiana parece pensar, por el hecho de proponer una versión radicalizada del programa de los reformistas.

Situados ante dos programas reformistas (y los de la AO / PDUP están a la derecha de los del Partido Comunista Británico), los trabajadores elegirán la propuesta de los reformistas ya que es el PCI y no los revolucionarios el que será la fuerza principal en un "gobierno de izquierda" y, por lo tanto, la fuerza capaz de implementar el programa. Además, los reformistas y los revolucionarios no pueden unirse en la lucha en torno a un programa de este tipo, sólo pueden polemizar unos contra los otros.

La izquierda italiana ha caído en la trampa de la que AO había advertido en contra tan sólo hace tres años:

"... los revolucionarios no deben dar consejos al PCI en sus movimientos hacia el gobierno. Eso sería ir la cola de la estrategia reformista, significaría hacer que el proceso revolucionario dependiera de sus acciones. Significaría dejar de trabajar para construir una estrategia revolucionaria autónoma, tanto en el nivel de auto-organización como en términos de política. Por último, este consejo sería una fuente de confusión para las masas" (Tesis para el cuarto congreso de AO, p.75).

Tan pronto como la AO redescubra su estrategia original, antes comenzará a esclarecerse el caos existente en la izquierda italiana.

Traducció: anticapitalistes.net

Font original: SWP International Discussion Bulletin, No.4, 1977.

Font: The workers’ government, marxists.org

+ Info:

Josep Antoni Pozo Gonzalez. Poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria de 1936. Sevilla: Espuela de Plata, 2012.

Josep Antoni Pozo Gonzalez. La Catalunya Antifeixista. Dau, 2012.

On the Slogan of “Workers’ and Farmers’ Government”. Pablo (May 1946)


La desconocida resolución sobre los gobiernos de los trabajadores

John Riddell

La discusión, en lengua inglesa, del llamamiento de la Internacional Comunista de 1922 sobre la creación de gobiernos de los trabajadores, se ha basado en un anteproyecto que fue alterado de manera significativa antes de su aprobación. Abajo, probablemente por primera vez en inglés, está el texto enmendado que el Congreso adoptó realmente.

El llamamiento a crear un gobierno de los trabajadores surgió a partir de las luchas de los trabajadores alemanes en 1920, como modo de plantear la necesidad de un poder de los trabajadores, en un contexto en el que no existían aún estructuras alternativas, como consejos revolucionarios o soviets.

Cuando en marzo de 1920 un golpe de la derecha fue contrarrestado por una huelga general insurrecional de los trabajadores alemanes, el jefe de los sindicatos socialdemócratas, Carl Legien, propuso la creación de un gobierno de los partidos obreros y sindicatos para resolver la crisis.

El partido comunista alemán respondió que apoyaría a dicho gobierno si aquel tomaba medidas eficaces para desarmar a la contrarrevolución y defendía a los trabajadores. Esta posición, que provocó una gran controversia en el movimiento revolucionario mundial, fue aprobada finalmente por la Internacional Comunista en diciembre de 1921 – aunque sólo para Alemania (véase The Origins of United Front Policy).

Durante el siguiente año, la discusión en la Comintern llevó a un acuerdo general acerca de como debería ser usado el concepto de “gobierno de los trabajadores”. Pero cuando se inauguró el Cuarto Congreso, en noviembre de 1922, sus líderes usaron el término de tres maneras diferentes, que pueden ser resumidas empleando los términos “pseudónimo”, “transición” e “ilusión”:

- Pseudónimo: el presidente de la Internacional, Gregory Zinoviev, así como las fuerzas de ultra izquierda en Alemania (lideradas por Ruth Fischer), en Italia (dirigidas por Amadeo Bordiga) y en otros países, sostuvieron que el término “gobierno de los trabajadores” se refería sólo a un régimen del tipo establecido por la Revolución Rusa de octubre de 1917, es decir, una dictadura del proletariado apoyada en los consejos obreros revolucionarios. Este fue el enfoque adoptado en las dos primeras versiones de la resolución del Cuarto Congreso sobre la cuestión. Sin embargo, los delegados de la mayoría del partido alemán convencieron al Congreso de abandonar este enfoque en la mitad de los debates, de modo que no aparece ya en el tercer borrador.

- Transición: este concepto, defendido por los líderes de la mayoría del partido comunista alemán y por el líder de la Comintern, Karl Radek, vio la demanda de un “gobierno de los trabajadores” como componente de un programa de transición, es decir, como un conjunto de demandas que “socava el poder de la burguesía, organiza al proletariado, y marca las etapas de la lucha por su dictadura” (Resolución del Tercer Congreso, “Acerca de la táctica”, Comintern, 1921, pp. 475-6). Este tipo de gobierno, aunque posiblemente pueda constituirse por la vía parlamentaria, se basaría en el movimiento de masas de los trabajadores, y tomaría aquellas medidas que permiten desmantelar el Estado burgués. Este concepto transicional es el que se presenta en la tercera versión de la resolución del Cuarto Congreso.

- Ilusión: este concepto, desarrollado principalmente por Zinoviev, hace referencia a aquellos gobiernos de base parlamentaria, formados por partidos de los trabajadores, pero que llevaban a cabo básicamente la agenda capitalista. Zinoviev predijo que era probable que un “gobierno de los trabajadores de tipo liberal” fuera formado por el Partido Laborista en la Gran Bretaña (de hecho, el Partido Laborista fue elegido para entrar en el gobierno en 1924). Tal régimen, dijo Zinoviev al Congreso, “podría ser el punto de partida para revolucionar el país”, podría tomar muchas medidas “objetivamente dirigidas contra el Estado burgués”, y podría también “terminar en manos del ala izquierda” (Riddell, 2011, pp. 266-7). La visión de Zinoviev estaba abierta a la crítica de que este tipo de “gobierno de los trabajadores” era un eufemismo para referirse a una forma de dominación de la burguesía. Los cambios hechos en la cuarta y última versión de la resolución del Cuarto Congreso no eliminaron el concepto de Zinoviev, pero lo renombraron como un “gobierno ilusorio de los trabajadores”, y reforzaron el argumento en contra de este tipo de interpretación erronea.

Las traducciones al inglés existentes (ver, por ejemplo, Marxists Internet Archive) se basan en un texto ruso publicado en 1933 (Kun 1933, pp. 301-2). Esta versión usa el tercer borrador de la tesis del Cuarto Congreso, y no incluye las modificaciones introducidas en la cuarta versión. La tercera versión no enmendada ha servido como base para las críticas de algunos marxistas actuales acerca de que la decisión sobre gobiernos obreros del Cuarto Congreso enturbiaba la distinción entre gobiernos de los trabajadores y gobiernos burgueses (véase, por ejemplo, comentarios de Chris Harman y Tim Potter en el artículo de arriba).

El texto definitivo sobre la resolución deja claro que tales críticas están dirigidas a insuficiencias que los propios delegados del Congreso reconocieron y trataron de corregir.

El texto que sigue es una traducción del cuarto y definitivo borrador, que procede de la edición alemana de las actas del Cuarto Congreso. Aparece como el punto 11 del Congreso "Tesis sobre las tácticas de la Comintern" (Riddell 2011, pp. 1159-63). Todas las enmiendas añadidas al tercer borrador figuran en cursiva; las partes suprimidas se indican en las notas.

Existe otra versión del borrador final, publicado en la edicion alemana de las resoluciones del congreso. Las diferencias entre las dos versiones se indican en las notas del texto que sigue a continuación.

Las discrepancias entre las distintas versiones indican que la cuestión del gobierno de los trabajadores estaba lejos de ser resuelta en la Internacional Comunista de 1922. Así sigue hoy en día. Es de esperar que una mayor disponibilidad de materiales básicos ayuden a comprender mejor la aplicabilidad de este concepto.

La traducción que sigue está tomada de Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922 (Hacia el Frente Único: Actas del Cuarto Congreso de la Internacional Comunista), publicado en noviembre de 2011, por Historical Materialism Book Series.

El Gobierno de los trabajadores

[Punto 11 de "Acerca de la táctica de la Comintern", adoptado por el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista, 1922]

Como consigna propagandística general, el gobierno de los trabajadores (o gobierno de los trabajadores y campesinos) puede ser utilizado en casi todas partes. Como consigna política inmediata, sin embargo, el gobierno de los trabajadores es más importante en países donde la sociedad burguesa es particularmente inestable, donde la relación de fuerzas entre los partidos obreros y la burguesía coloca la cuestión de gobierno en la agenda como un problema práctico que requiere solución inmediata. En estos países, la consigna de gobierno de los trabajadores deviene inevitablemente de la táctica de un frente único.

Los partidos de la Segunda Internacional intentan “rescatar” la situación en esos países a través de la promoción y el logro de una coalición de los socialdemócratas con las fuerzas burguesas. Recientemente, algunos partidos de la Segunda Internacional (por ejemplo, en Alemania) han intentado rechazar la participación abierta en dicho gobierno de coalición, mientras lo llevan adelante de forma encubierta. Esto es simplemente un intento de apaciguar a las masas indignadas, una traición sutil hacia las masas trabajadoras.

En lugar de una coalición burguesa – socialdemócrata, abierta o encubierta, los comunistas proponen un frente único de todos los trabajadores y una coalición de todos los partidos de trabajadores, tanto en el ámbito político como económico, para luchar contra el poder de la burguesía, y en última instancia, derrocarla. A través de la lucha unida de todos los trabajadores contra la burguesía, el aparato estatal puede pasar por encima hacia las manos del gobierno de los trabajadores, fortaleciendo así el poder de la clase obrera.

Las tareas más básicas de un gobierno de los trabajadores deben consistir en armar al proletariado, desarmar a las organizaciones de la burguesía contrarrevolucionaria, introducir el control (de los trabajadores) de la producción, trasladando la carga principal de los impuestos a los hombros de los ricos, y rompiendo la resistencia de la burguesía contrarrevolucionaria.

Tal gobierno de los trabajadores sólo es posible si nace de la lucha de las masas mismas, con el apoyo de organizaciones militantes de los trabajadores, creadas por las capas más oprimidas de las masas laboriosas. Incluso un gobierno de los trabajadores que surge de una combinación puramente parlamentaria, es decir, que es puramente parlamentario en su origen, puede ser la ocasión para un renacimiento del movimiento revolucionario de los obreros.

Obviamente, el nacimiento y la existencia de un gobierno genuino de los trabajadores, que persiga una política revolucionaria, debe desembocar en una cruda lucha con la burguesía, y probablemente en una guerra civil. Incluso un intento por parte del proletariado de formar dicho gobierno de los trabajadores se encontrará desde el principio con la más decidida resistencia de la burguesía. La consigna del gobierno de los trabajadores por lo tanto tiene el potencial de unir al proletariado y desencadenar la lucha revolucionaria.

Bajo ciertas circunstancias, los comunistas deben manifestar su voluntad de formar un gobierno de los trabajadores con partidos de trabajadores no comunistas y organizaciones obreras. Sin embargo, deben hacerlo sólo si hay garantías de que el gobierno de los trabajadores llevará a cabo una verdadera lucha contra la burguesía a lo largo de las líneas descritas anteriormente. Hay condiciones obvias sobre la participación de los comunistas en tal gobierno, que incluyen:

1. La participación en el gobierno de los trabajadores sólo puede darse con el acuerdo de la Internacional Comunista.

2. Los participantes comunistas de tal gobierno deben estar sujetos a la supervisión más estricta de su partido.

3. Los comunistas participantes de este gobierno de los trabajadores deben tener contacto directo con las organizaciones revolucionarias de las masas.

4. El partido comunista debe mantener incondicionalmente su propia identidad pública y una independencia absoluta en la agitación.

A pesar de sus grandes ventajas, la consigna del gobierno de los trabajadores también tiene sus peligros, al igual que toda la táctica del frente único. Para atajar esos peligros [1] los partidos comunistas deben tener en cuenta que a pesar de que todo gobierno burgués es también un gobierno capitalista, no todo gobierno de los trabajadores es verdaderamente proletario, es decir, un instrumento revolucionario del poder proletario.

La Internacional Comunista debe considerar las siguientes posibilidades:

I. Gobiernos ilusorios de los trabajadores.

1. Un gobierno liberal de los trabajadores, tal como el de Australia y como el que podría existir en Gran Bretaña en un futuro previsible.

2. Un gobierno socialdemócrata de los trabajadores (Alemania).

II. Gobiernos genuinos de los trabajadores.

3. Gobiernos de los trabajadores y los campesinos más pobres. Esta posibilidad existe en los Balcanes, Checoslovaquia, etc.

4. Un gobierno de los trabajadores con participación comunista [2].

5. Un gobierno genuinamente proletario de los trabajadores que, en su forma más pura, puede ser encarnado solamente por el partido comunista.

Los comunistas están dispuestos a marchar con los trabajadores que aún no han identificado la necesidad de una dictadura del proletariado. Los comunistas también están dispuestos, bajo ciertas condiciones y con ciertas garantías, a apoyar un gobierno de los trabajadores que no sea puramente comunista, incluso un gobierno de los trabajadores meramente ilusorio – por supuesto, sólo en la medida en que defienda los intereses de los trabajadores.

Sin embargo, los comunistas explican simple y directamente a la clase trabajadora que, sin una lucha revolucionaria contra la burguesía, un verdadero gobierno de los trabajadores no puede ser conquistado ni sostenido. El único tipo de gobierno que puede considerarse un genuino gobierno de los trabajadores es el que está decidido a asumir una lucha resuelta, al menos, para alcanzar las demandas inmediatas más importantes de los trabajadores contra la burguesía. Ese es el único tipo de gobierno de los trabajadores en el cual pueden participar los comunistas.

Los primeros dos tipos, los gobiernos ilusorios de los trabajadores (liberal y socialdemócrata), no son gobiernos revolucionarios, pero, bajo ciertas circunstancias, pueden acelerar la descomposición del poder burgués.

Los dos tipos siguientes de gobiernos de los trabajadores (gobiernos de trabajadores y campesinos, gobiernos socialdemócratas - comunistas) no significan la dictadura del proletariado, e incluso no son una etapa transicional históricamente inevitable hacia esa dictadura. Más bien, cualquiera que sea su desarrollo último, son un importante punto de partida para la lucha por la dictadura.

Sólo el gobierno genuino de los trabajadores, integrado por los comunistas (#5), representa una dictadura del proletariado plenamente desarrollada [3].

Notes:

[1] La tercera versión incluye, en este punto, la siguiente frase: “y combatir las ilusiones de que la etapa de una ’coalición democrática’ es inevitable”.

[2] El texto del tercer borrador dice: “un gobierno de coalición socialdemócrata - comunista

[3] En lugar del texto en cursiva que figura anteriormente, la tercera versión enmendada dice lo siguiente:

los comunistas también están preparados para trabajar junto a los trabajadores que aún no han identificado la necesidad de la dictadura del proletariado. Por consiguiente, los comunistas están dispuestos, en determinadas condiciones y con ciertas garantías, a apoyar a un gobierno obrero no comunista. No obstante, los comunistas se dirigiran abiertamente a las masas diciendo que el gobierno de los trabajadores no puede triunfar ni mantenerse a sí mismo sin una lucha revolucionaria en contra de la burguesía.

Los dos primeros tipos de gobiernos de los trabajadores (los gobiernos de trabajadores y campesinos, y los socialdemócratas - comunistas) no están a la altura de representar la dictadura del proletariado, pero siguen siendo un punto de partida importante para la conquista de esa dictadura. La dictadura del proletariado plenamente desarrollada sólo puede ser un gobierno genuino de los trabajadores (tipo 5) formado por comunistas.

La versión alternativa publicada en la colección de resoluciones del Congreso carece de los encabezados “ilusorio” y “gobiernos genuinos de los trabajadores”. Allí se reordena el material y se incluye el siguiente pasaje, que no se encuentra en ninguno de los otros dos textos publicados:

Los dos primeros tipos no son gobiernos revolucionarios de los trabajadores, sino regímenes encubiertos de coalición entre la burguesía y los dirigentes contrarrevolucionarios de los trabajadores. Dichos “gobiernos de los trabajadores” son tolerados por la burguesía, en momentos críticos, con el fin de engañar al proletariado acerca del verdadero carácter de clase del estado, o a incluso, utilizando la ayuda de dirigentes obreros corruptos, para repeler el asalto revolucionario del proletariado y ganar tiempo. Los comunistas no pueden participar en ese tipo de gobiernos.

Por el contrario, deben exponer obstinadamente ante las masas el verdadero carácter de este tipo de falso gobierno de los trabajadores. Sin embargo, objetivamente, en el período actual del declive capitalista, en el que la tarea más importante es ganar a la mayoría del proletariado para la revolución proletaria, estos gobiernos pueden ayudar a acelerar el proceso de descomposición del poder burgués (Comintern, 1923, p. 17).

Referències:

Adler, Alan (ed.) 1980, Theses, Resolutions and Manifestos of the First Four Congresses of the Third International, London: Ink Links.

Comintern 1921, Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale, Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale.

Comintern 1923, Thesen und Resolutionen des IV. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale.

Kun, Béla (ed.) 1933, Kommunisticheskii Internatsional v dokumentakh, Moscow: Partiinoe Izdatel’stvo.

Riddell, John (ed.) 2011, Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922, Leiden: Brill Academic Publishers.

També accessible a: johnriddell.wordpress.com

+ Info:

Josep Antoni Pozo Gonzalez. Poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria de 1936. Sevilla: Espuela de Plata, 2012.

Josep Antoni Pozo Gonzalez. La Catalunya Antifeixista. Dau, 2012.

On the Slogan of “Workers’ and Farmers’ Government”. Pablo, Fourth International, Vol.8 No.2, February 1947, pp.55-60.

A ‘workers’ government’ as a step toward socialism. John Riddell

Grecia: Perspectivas de la izquierda de SYRYZA. DEA

Crónica de la VIII Convención del Bloco de Esquerda. Manuel Garí

Grècia: Organitzar - Ocupar - Cap a una vaga general indefinida! + La izquierda y el poder

¿Qué hacer con la deuda y el euro? Un manifiesto

PORTUGAL: Gobierno de izquierdas para vencer a la deuda. FRANCISCO LOUÇÃ

On the Slogan of “Workers’ and Farmers’ Government”. Pablo (May 1946)


A la mateixa secció:


Diez días que estremecieron al mundo (prefacio)


De un viejo rojo asombrado... a los que no salen de su asombro (Fragmentos)


Ganar el poder, no solo el gobierno


¿Cómo se llegó al partido único?


Previsiones económicas para 2018: la tendencia y los ciclos


Noam Chomsky: “El capitalismo se basa en supuestos despiadados, antihumanos”


Prólogo a "El marxismo de Gramsci": relaciones entre la cuestión de la hegemonía y la teoría de la revolución permanente.


¿Auge o crisis?


Sectarisme i avantguardisme – Debat d’un problema en l’esquerra.


Palestina. La dualidad del proyecto sionista: huir de la opresión racista y reproducirla en un contexto colonial

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com