contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 28 de maig de 2012 |
Bankia: quan l’arbre no ens deixa veure el bosc

Ivan Gordillo / Albert Recio Andreu

Bankia: quan l’arbre no ens deixa veure el bosc

Ivan Gordillo

Durant les darreres setmanes el cas Bankia ha monopolitzat les tribunes econòmiques dels mitjans de comunicació convencionals. Aquest debat ha revifat les discussions sobre la insolvència de l’economia espanyola que tant sembla preocupar als mercats. Paul Krugman, l’economista vedet premiat amb el Nobel, va afegir benzina al foc anunciant que es produiria un corralito a l’Estat espanyol. Per acabar-ho d’adobar, el programa Singulars de TV3 va convidar dos assessors de fons d’inversions per explicar un pla de sortida de la crisi catastrofista i lamentable que ens condemnaria a la misèria. Tot plegat una cortina de fum que no ens deixa veure l’arrel del problema. Intentarem destriar el gra de la palla i de passada explicar la darrera reforma financera.

El passat 11 de maig s’aprovava el Real Decreto-ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, la segona reforma financera en tres mesos, la quarta en els darrers tres anys. Totes elles havien d’acabar amb els dubtes sobre el valor dels actius del sector financer però sembla que les tres ministres d’economia que s’han succeït en el càrrec han errat. Aquesta reforma exigirà a les entitats financeres comptabilitzar noves provisions respecte els actius immobiliaris que posseeixen, arribant en alguns casos fins al 52% del seu valor. S’obliga així a les entitats a guardar diners en previsió de que el negoci immobiliari provoqui pèrdues, quelcom més que probable veient com aquest mercat ha caigut fortament els darrers anys i que el valor dels immobles estan inflats després de la bombolla dels anys 2000. Es calcula que el valor total de les provisions ascendirà a 28.000 milions d’euros pel conjunt del sector financer. Per altra banda, cada entitat haurà de crear una societat paral·lela, el que s’ha popularitzat amb el nom de “banc dolent”, on destinarà tots els “actius tòxics”, és a dir, aquells que no es poden vendre i, per tant, el seu valor de mercat és pràcticament zero. El propi Banc d’Espanya calcula que aquests actius poden ascendir a 184.000 milions d’euros, un 18% del PIB!

Aquestes operacions hauran d’estar enllestides abans del 30 de juny. Si alguna entitat tingués problemes de solvència i no pogués comptabilitzar-les perquè entraria en situació de fallida, el govern preveu recolzar l’operació amb diners públics a càrrec del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària), prestats al 10% a 5 anys, període al final del qual, en cas de no retornar-se el préstec, quelcom més que probable, passaria a convertir-se en accions per a l’Estat (bons convertibles en accions com s’ha fet en el cas de BFA-Bankia carregant així la inversió fallida a les arques públiques). Un altre punt que no han comentat els mitjans tot i la importància que mereixia, són els nous avantatges fiscals que es donen a les entitats financeres en el negoci immobiliari.

Una vegada més es fa palesa la prioritat del govern amb tantes facilitats i ajudes al sector financer, quelcom que de ben segur farà augmentar el dèficit públic, aquell indicador que diuen voler reduir a costa de retallar en sanitat i educació destruint el minso estat del benestar que ens queda. Ningú amb sentit comú invertiria aquesta quantitat de diners en unes entitats que fa temps que estan en fallida tècnica i que haurien d’haver estat intervingudes, requisant el patrimoni personal dels responsables de la negligència i jutjant-los per mala praxis.

El ministre De Guindos, ex de Lehman Brothers, apèndix dels interessos financers dins del sector públic, declara que “les arques públiques sortiran beneficiades” i que “només farà falta destinar-hi 15.000 milions”. A més a més, s’han assignat dues auditories independents per valorar l’estoc immobiliari a empreses estrangeres vinculades als mercats financers internacionals, com és el cas de Goldman Sachs. Tot plegat és un autèntic despropòsit, on queda en evidència que es premia els negligents i es menysprea els contribuents i les persones que estan patint la crisi. A la cleptocràcia cal sumar-li dosis de cinisme.

Dos dies abans, el 9 de maig, el Banc d’Espanya publicava una nota informativa anunciant la nacionalització de Bankia. L’anunci comunicava que el FROB feia efectiva la convertibilitat en accions dels 4.465 milions d’euros en bons que la matriu de Bankia, BFA, va demanar fa 14 mesos. Al no ser retornats, l’Estat es feia amb la propietat del 45% de l’entitat, passant, de facto, a controlar-la. Aquest fet acabaria accelerant la segona “reforma de Guindos” explicada més amunt.

Rodrigo Rato, exministre d’economia i antic president del FMI (Fons Monetari Internacional), era cedit del càrrec de president de Bankia. El govern del PP aprofitava l’oportunitat de fer-li pagar la negativa a la fusió de Bankia amb La Caixa el passat mes de gener, operació que va obstaculitzar en no veure clara la seva posició dins del gran grup controlat per Isidre Fainé. L’enllaç idíl·lic entre la burgesia madrilenya vinculada al PP i l’entitat catalana de La Caixa i el grup industrial que controla (l’antiga Criteria), braç empresarial de les 400 famílies de la burgesia catalana representades al sí de CiU, quedava en no res. El que haguera estat un autèntic cop de puny de classe s’anava a norris per culpa d’un dels seus. Rato però, no marxa amb les mans buides, tot i deixar en situació d’insolvència la tercera entitat bancària més gran de l’Estat espanyol. Com diria Gregorio Morán, fins i tot la màfia es té més respecte.

L’arbre no ens deixa veure el bosc.

Només amb un enfocament des de l’economia productiva, allò que popularment es diu economia real, es pot arribar a un bon diagnòstic. Seguim encaparrats en analitzar el malalt amb ulleres monetàries. La crisi financera no s’arreglarà amb més finances. El forat del capital financer s’està traspassant al sector públic, ja fa temps que ho denunciem, però en aquest trànsit el forat no es fa més petit. Fins que no es repari la maquinaria que genera, en primera instància, la riquesa real i de la que se n’aprofita el sistema financer, no sortirem de la crisi. Al cap i a la fi, els 4.465 milions d’euros de Bankia són una part petita dels més de 115.000 milions d’euros que l’Estat ha destinat a rescatar el sector financer. El problema central, del que Bankia n’és una de les conseqüències, és l’ensorrament del sistema productiu. La repercussió important és, i serà si no es posa fre, els acomiadaments i els desnonaments. Aquest continu degoteig de destrucció de capital industrial està empitjorant els balanços dels bancs a través de l’augment de la morositat, tant del totxo com dels crèdits al consum, les hipoteques o les línies de crèdit de les empreses.

La lluita econòmica imprescindible per sortir de la crisi s’ha de centrar en aturar la destrucció del sistema productiu. La primera mesura, però, per la recuperació de l’activitat econòmica i els llocs de treball, passa per una quitança del deute (1). El capital financer succiona parasitàriament una proporció molt important de la riquesa creada en l’àmbit productiu. Aquest endeutament és un gran pes que no permet reanimar l’activitat productiva. En segon terme, caldria plantejar una sèrie de polítiques abandonades pels primers governs del PSOE els anys 80. Cal un control de la inversió i una genuïna planificació, començant pel sector energètic i el conjunt de les importacions que generen un important dèficit comercial.

Cal dirigir la inversió cap a sectors intensius en força de treball. De poc serviria posar-se a fer infraestructures que, a part de l’impacte ecològic indesitjable i la poca urgència social i econòmica que tenen, són intensives en capital i no generarien els llocs de treball necessaris. Cal un model industrial adaptat al segle XXI, que en el cas de la nostra societat, més enllà de les noves tecnologies i el coneixement, hauria de potenciar els sectors socials, especialment el referent a les cures, la sanitat i l’educació, els serveis a la població, àmbits on la inversió pública ha estat insuficient, deixats a expenses de la creixent mercantilització.

Per altra banda, la reforma constitucional que anteposava el pagament del deute a qualsevol altra necessitat, les reformes laborals que han posat fi a drets històrics, les retallades a la sanitat i l’educació que han estat el paradigma de la venda de l’estat de benestar i l’expulsió sistemàtica de famílies dels seus habitatges són quatre fronts irrenunciables. Mentre no actuem també d’urgència en l’àmbit públic i polític corregint l’espoli social dels últims anys, seguirem estancats en mig d’una crisi que no fa més que agreujar-se.

Sembla que aquests dies, com en els últims anys, l’àmbit financer sigui el més important. Tant, que són capaços de provocar por a un corralito que faci perillar els estalvis. Aquest arbre no ens deixa veure el bosc del més essencial, com si ja estigués perdut i no mereixes lluitar per defensar el patrimoni de tots els sectors de l’economia, el patrimoni que s’ha construït amb el treball de totes aquelles que no tenen res més per viure que vendre la seva força de treball. Ens pertany. No hi podem renunciar.

Font: www.setmanaridirecta.info, ANÀLISI DEL SEMINARI D’ECONOMIA CRÍTICA TAIFA, 24/5/2012

notes:

1. quitança: una rebaixa de la quantia d’un deute, per a facilitar el seu pagament, convinguda per creditor i deutor


Bankia: un fracaso sistémico

Albert Recio Andreu

I

La crisis de Bankia, como a su escala lo fue la de Lehman Brothers, representa un importante salto cuantitativo en nuestra particular crisis local. El plan de salvación diseñado por el Gobierno aumenta en un 17,5% la ayuda pública al sector financiero (avales, compra de activos y ayudas directas) y supone más de la mitad de todas las ayudas directas realizadas hasta ahora al sector bancario. Representa nada menos que la quiebra encubierta de la tercera entidad financiera del país. Y, al poner al descubierto el entramado contable con el que se había sostenido la ficción de la solidez de la banca española, obliga a ponerse en alerta sobre el conjunto del sistema. Al fin y al cabo, las auditoras que habían certificado su salud y la inspección del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las había dado por buenas, son las mismas entidades que han supervisado todo el sistema. No hay ninguna seguridad en cuanto a que también hayan fallado en otros casos. Más que un fracaso local, el crac de Bankia constituye un fracaso sistémico del modelo de regulación financiera.

II

El caso de Bankia es ejemplar no sólo por su magnitud, sino también por el proceso al que se ha llegado. El conglomerado Bankia-Banco de Finanzas y Ahorro se constituyó como parte del saneamiento del sistema financiero español (y también, en parte, con la voluntad de crear un gran grupo financiero directamente controlado por el Partido Popular). Se sabía desde el principio que las cajas más importantes que se plantearon la fusión (Cajamadrid y Bancaja, y su filial Banco de Valencia) estaban entre las más endeudadas del país. Cosa por otra parte esperable al tratarse de dos de las entidades que más habían financiado la burbuja inmobiliaria (aunque no estaban solas; otras entidades igualmente en apuros como Catalunya Caixa, la CAM o las cajas gallegas habían seguido una trayectoria parecida). Cualquier regulador sensato habría reforzado los controles y realizado una evaluación de máximo rigor antes de favorecer una fusión que convertía al nuevo grupo en una bomba de relojería potencial para el conjunto de la economía, y antes de autorizarle su salida a bolsa. No parece que nada de ello se hiciera en su momento, y ahora se descubre de repente que el agujero es cinco veces superior al inicial (y algunos analistas piensan que se puede duplicar); una buena muestra de la capacidad creativa de la contabilidad en tiempos neoliberales para enmarañar la evaluación de riesgos y situaciones empresariales. El proceso de fusión y la posterior salida a bolsa eran dos buenos momentos para chequear en serio su salud. O hubo una dejación de control, o simplemente se prefirió crear una entidad suficientemente grande para no dejarla caer.

III

La historia reciente de Bankia (y de sus cajas creadoras) deja ya muchas victimas. En primer lugar, todos aquellos que han resultado afectados por una burbuja inmobiliaria en la que los bancos jugaron un papel central. No sólo como financiadores de dicha burbuja sino como creadores de la misma, al dar por buenas unas tasaciones totalmente disparatadas sobre las que se montaba todo el sistema de crédito (en el caso de Cajamadrid contaba directamente con su propia tasadora, Tasamadrid, vendida a principios de este año). Unas víctimas que, cuando no han podido pagar, han padecido el doble sufrimiento del desahucio y la retasación a la baja de la vivienda, dejándoles una deuda impagable. En segundo lugar, todos aquellos pequeños ahorradores que fueron finalmente estafados con la colocación de títulos preferentes y acciones, y que ahora ven sus inversiones convertidas en papel mojado. Y, en tercer lugar, el conjunto de la población, que ahora deberá soportar el impacto de la nacionalización de la deuda, nada menos que un 2% del PIB (que puede ser un 4% si al final se materializan las peores expectativas), algo que por sí solo añade casi un 33% al plan de ajuste de cuatro años anunciado por el Gobierno, y que se puede complicar aún más en temas como la prima de riesgo, las nuevas exigencias de los socios comunitarios, etc. En toda esta historia hay víctimas individuales y colectivas.

IV

Bankia y todos los que han favorecido el proyecto son responsables de un daño privado y de un daño colectivo. Deberían ser objeto de un procesamiento judicial y una condena, aunque no parece que las leyes actuales vayan a facilitarlo. Ya se sabe que los grandes delitos económicos están mal definidos jurídicamente, son difíciles de probar y tienden a enmarañarse en el complejo sistema procesal. De lo que no se les debe eximir es de su responsabilidad política. Tanto a los gestores de las cajas y los bancos quebrados como a los responsables de las instituciones reguladoras. ¿Cómo puede explicarse que el gobernador del Banco de España, siempre tan preocupado por denunciar los privilegios de los trabajadores corrientes, no hiciera nada para cortar de raíz los elevados emolumentos, los contratos blindados y las generosas dotaciones a planes de pensiones que se autoconcedieron Rodrigo Rato y sus muchachos? No hace más de un mes que el propio Banco de España autorizó, con algún recorte, un nuevo plan de “bonus” para setenta altos directivos. ¿Es que en ese momento aún estaba en la inopia?

Las víctimas, privadas y públicas, tenemos todo el derecho a abrir todos los procesos judiciales posibles contra estos responsables. Y a encararnos con los que tratan de encubrirlos. La nómina de responsables es larga. En primer lugar, los consejeros y directivos de las cajas y del nuevo grupo Bankia, y también muchas personas ligadas a los partidos, mayoritariamente del PP, dado el poder que el mismo tenía en varias de las regiones de las cajas de origen (Madrid, País Valencià, Castilla-León, la Rioja, Canarias), pero no exclusivamente, como alguna lista incompleta de consejeros que circula por la red parece indicar. En Bankia también tenía representación el PSOE, de la mano de Virgilio Zapatero, e Izquierda Unida, con la presencia de Antonio Moral Santín, catedrático de Economía, y con una larga trayectoria como representante “de izquierdas” en Cajamadrid (y durante un tiempo también en Telemadrid). Son evidentes las relaciones de la gente del PP, y hasta del PSOE, con los poderes financieros (varios de ellos incluyen en su currículum haber trabajado en “prestigiosos” grupos financieros como Goldman Sachs, Merrill Lynch, etc., incluida la presidencia de Rato en el FMI). Pero desde la izquierda tenemos también el deber de exigir responsabilidades de alguien que sólo podía justificar que estaba allí para evitar los desmanes de las finanzas. Y por esto considero que Moral Santín y el sector de Izquierda Unida que lo avaló deben asumir sus responsabilidades. En segundo lugar, las empresas auditoras que dieron por buenas cuentas falseadas, una situación que se repite en cada gran crisis empresarial, al menos desde la quiebra de Enron. Y en tercer lugar, pero de forma relevante, los responsables del Banco de España, de la CNMV y de los gobiernos que han permitido una actuación dolosa o insensata que al final ha generado un enorme coste social.

Todos ellos deberían pagar judicial, económica y políticamente, aunque seguramente va a ser difícil llevarlo a cabo.

V

Juzgar a los responsables es justo pero no impide el mal. Es hora de plantear propuestas en dos sentidos: minimizar daños y exigir reformas. A la hora de evaluar los daños hay que ser realistas —algunos son ya inevitables—, así que de lo que se trata es de minimizar sus efectos y hacer que sean justos. En este sentido, considero que no deben tener el mismo nivel de protección los impositores de ahorros que los accionistas del banco. Vale la pena subrayarlo porque ya ha ocurrido en el Banco de Valencia: hay que impedir que con la coartada de preservar a los accionistas se tolere una nueva variante de contabilidad creativa que reproduzca la situación. De la misma forma que el saneamiento de las inversiones inmobiliarias debe permitir la creación de un verdadero parque público de vivienda que permita empezar a resolver otro de los grandes estropicios de la gestión neoliberal.

En el campo de las reformas, es evidente que hay que plantearse una regulación a fondo del sistema financiero. Una posibilidad es la de construir una banca pública a partir de los restos del naufragio (Bankia, Catalunya Caixa, etc.), pero en esto no podemos ser cautos. Este país tiene una larguísima tradición de endilgar “muertos” económicos al sector público que tienden a “resucitar” y ser privatizados una vez saneados. Lo público puede ser una condición necesaria pero no suficiente (de hecho, las cajas fallidas eran de titularidad pública); tan importante como establecer la propiedad es fijar los criterios y pautas de actuación de una entidad financiera pública. Y seguramente ello requiere también un cambio profundo en toda la regulación del sistema financiero, en el papel de la regulación público-privada que ha constituido una parte sustancial de todo el desastre.

La economía de la autorregulación financiera y las instituciones dirigidas por expertos nos han llevado hasta aquí, y para darles el patadón hacen falta ideas y fuerza. Una campaña para exigir responsabilidades debe servir para desarrollar ambas cosas, incluso para tipificar comportamientos delictivos mucho más peligrosos para la colectividad que los pequeños hurtos, que tanta alarma social generan.

Font: mientrastanto.org


¿ME EXPLICAS LO DE BANKIA?

27/5/2012

Es la pregunta que me hizo una amiga este fin de semana. ¿Me lo explicas? Y esto es, más o menos, lo que le conté:

"Bankia es la unión básicamente de Caja Madrid (que estaba regular) y Bancaja (que estaba fatal). De hecho, cuentan que el 80% de todos los préstamos que había dado Bancaja estaban ligados al ladrillo. Ya sabes, o un promotor, constructor, o una hipoteca. Con lo cual, estaban muy pillados.

Cuando se fusionaron se pensaba que creando cajas más grandes se podían solucionar esos problemas. Tenía una ventaja: podían pedir dinero prestado al Estado porque claro, una fusión requiere mucho esfuerzo, y tal. Así que pidieron 4.500 millones. ¿Qué pasa? Que por ese dinero tenían que pagar un interés altísimo.

Mientras tanto el gobierno empezó a aprobar cambios para obligar a los bancos a aumentar sus provisiones. ¿Sabes lo que son las provisiones? No. Las provisiones es dinero que separas para prepararte para un gasto o un imprevisto futuro. Por ejemplo, si sabes que dentro de un año te va subir la hipoteca 200 euros, pues te vas preparando para ese momento y vas ahorrando 200 euros todos los meses. Lo que pasa es que las provisiones las tienes que sacar de tus ingresos, de tu dinero. ¿Y si no tienes bastante? Pues eso es lo que le ha pasado a Bankia. No tenía bastante dinero ella misma para provisionar todo lo que le estaba pidiendo el Gobierno.

¿Para qué tiene que provisionar tanto? Pues para que cuando estalle la burbuja inmobiliaria y el solar o edificio que le dejó el constructor al banco porque ya no podía seguir pagando un crédito, no valga lo que dice que vale el banco, pongamos 100, sino 60, entonces esos 40 euros de diferencia son una pérdida para el banco y tiene que estar preparado para hacerle frente o se hunde. ¿Sí?

Sí, pero ¿y la salida a bolsa? ¿qué tiene que ver? ¡Ah sí! Eso se me olvidó contártelo. Pues Bankia pidió esos 4.500 millones que te dije, pero luego, se dio cuenta de que necesitaba más dinero y salió a bolsa, vendió una parte del banco. Lo que pasa es que justo cuando vendió era muy mal momento y en lugar de recaudar 4.500 millones, se tuvo que conformar con 3.000. Eso es como cuando alguien necesita vender su piso, si realmente le hace falta la pasta y solo le dan 3.000, pues te toca bajar el precio y aguantarte. Porque Bankia necesitaba ese dinero para cumplir con las obligaciones de provisiones que había aprobado el Gobierno.

Pero ¿quién iba a comprar acciones de un banco que tenía tantos problemas? ¡Ah! Es que es un poco más complicado que eso. Claro, los directivos del banco sabían eso. Al principio cuando se fusionaron Caja Madrid y Bancaja no tenían nombre. Bankia salió más tarde. Lo que hicieron es dividir el banco en dos: un banco malo que se quedada con todos los préstamos malos del ladrillo y en los que nadie quería invertir y un banco bueno, con el negocio bueno de la entidad. El primero se llamó BFA y el segundo, el bueno, Bankia. Pues fue el bueno el que se sacó a bolsa, se vendió un poco menos de la mitad.

Y ahora el Gobierno es el dueño de Bankia... Sí, de la mitad, porque la otra mitad está en bolsa. Pero el Gobierno es el dueño de todo BFA. Eso no lo entiendo. A ver, el Gobierno es dueño del 100 por cien de BFA, que a su vez, es el dueño de la mitad de Bankia. Entonces, ¿lo han comprado? Bueno, más o menos. ¿Te acuerdas de los 4.500 millones? Pues el Gobierno se dio cuenta de que el banco no le iba a poder devolver ese préstamo y convirtió esos millones en acciones. Eso no lo entiendo. Sí, es muy sencillo. Es como el promotor que no puede pagar más el crédito al banco y le da las llaves del edificio y le dice: ahí te quedas con la promoción. Pues lo mismo; Bankia no podía pagar más el crédito y le dio las llaves del banco al Gobierno para saldar el préstamo.

Pero ahora dicen que no son 4.500 millones, sino veinte y pico mil millones. Sí, porque hace tan solo dos semanas el Gobierno aprobó otra reforma financiera que exigía provisiones también para los préstamos que no son malos, los que se pagan todavía, porque piensa que hoy son buenos, pero mañana serán malos. Así que con esas nuevas exigencias y otras cosas pendientes, los nuevos gestores han cifrado en 19.000 el dinero que necesitan para más provisiones y que no tienen. Y eso sumado a los 4.500, da veintitrés mil y pico millones.

Ahora, como el Estado es el dueño de Bankia (decimos Bankia pero hablamos del BFA que te he explicado antes y de la mitad de Bankia), pues inyecta esos 19.000 millones. Ya no es un préstamo, como los 4.500 millones que pagaban intereses. Se llama capital porque es dinero que no se tiene que devolver. ¡El dinero es del Estado y el Estado es el dueño del banco! Entonces lo vamos a perder... Bueno, la esperanza del Gobierno es que los nuevos directivos saquen a flote a la entidad y que dentro de equis años, cuando se privatice Bankia, se recuperen esos veintitrés mil millones de euros con algo más. Eso es lo que queda por ver.

¿Y de donde va a salir ese dinero? Pues había un fondo que creó el Gobierno con dinero público para rescatar a los bancos, el FROB. Pero no hay dinero suficiente para cubrir lo que ha pedido Bankia. Así que se ha optado por hacerlo con deuda pública, que es un poco lo mismo*, y que supone que el país se tienen que endeudar un poco más de lo previsto. ¿Lo has entendido?"

Ella me dijo que sí.

* Es un poco más complicado, porque se evitan a los temidos mercados, pero eso mejor lo dejo para otro post.


Goirigolzarri exculpa Rato de mala gestió a Bankia
El president de l’entitat diu que no s’han de tornar els diners a l’Estat

elperiodico.cat 26/5/2012

EUROPA PRESS / Madrid

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha exculpat aquest matí el seu antecessor en el càrrec, Rodrigo Rato, i el seu equip de tota responsabilitat per la gestió que ha portat la quarta entitat financera del país a haver de ser nacionalitzada i necessitar una ingent injecció de diner públic, de 23.465 milions d’euros.

"Qualsevol judici o anàlisi sobre el senyor Rato i el seu equip ha de tenir en compte que es va produir en un moment amb un marc regulatori i una situació econòmica tremendament convulsos", amb els reptes afegits d’haver de portar a terme una fusió molt complexa entre entitats, així com la sortida a borsa de l’entitat, ha explicat Goirigolzarri per justificar la gestió de l’equip anterior. "No he vingut aquí a depurar responsabilitats, sinó a mirar cap al futur", ha afegit.

EN COORDINACIÓ AMB EL GOVERN

Goirigolzarri ha comparegut aquest matí en roda de premsa per explicar el pla de sanejament i recapitalització de l’entitat que ahir va aprovar el consell d’administració de Bankia i ha assegurat que el seu objectiu és convertir-la en una entitat "sòlida, eficient i rendible" després del pla de sanejament i recapitalització. Ahir també es va produir una renovació completa dels membres del consell.

El president de l’entitat ha explicat que el pla de sanejament —del qual es deriva una necessitat total d’ajudes públiques de 23.465 milions d’euros— s’ha dissenyat en coordinació amb el Ministeri d’Economia i amb el Banc d’Espanya, i ha subratllat que l’aportació de l’Estat serà en forma de capital. "Aquí no s’ha de tornar res", ha respost al ser preguntat com pensa l’entitat tornar els diners de l’Estat en el termini de tres anys que es desprèn dels decrets de reforma financera.

El nou equip ha reformulat els comptes de Bankia el 2011, que ara donen com a resultat unes pèrdues de 2.979 milions d’euros en lloc del benefici de 309 milions que havia publicat l’equip anterior. Amb tot, Gorigolzarri ha rebutjat aquest matí parlar de pèrdues aflorades i ha preferit parlar d’"una revalorització de les necessitats de capital derivada del deteriorament del valor dels actius per la situació econòmica i pels canvis regulatoris".

Aquesta reavaluació ha donat com a resultat una necessitat addicional de capital de 19.000 milions d’euros, que cobrirà l’Estat i que, sumats als 4.465 milions d’euros que el Govern ja havia prestat a Bankia i que ara es transformaran en capital, donen com a resultat la xifra total de 23.465 milions d’ajudes públiques.

TREBALL SERIÓS I PROFESSIONAL

"S’ha fet un treball seriós, rigorós i professional", ha defensat Goirigolzarri amb relació a les noves necessitats de capital que s’han detectat a l’entitat després de reavaluar la cartera de crèdits (sobretot els immobiliaris) i la de participacions empresarials, així com els actius fiscals (devolucions pendents d’impostos) xifrats per l’anterior equip.

El president de Bankia ha explicat que les noves necessitats de capitalització s’han calculat després de sotmetre la cartera de crèdits a uns supòsits tan adversos com aplica el regulador europeu (EBA) en els seus famosos test d’estrès. Per això, Goirigolzarri s’ha mostrat convençut que les noves auditories que dues consultores privades realitzaran sobre la banca espanyola sota supervisió del BCE, l’EBA i l’FMI no donaran com a resultat noves sorpreses desagradables per als actius de l’entitat.


¿Qué suponen 23.500 millones?

Álvaro Romero, El País 25/5/2012

La inyección de fondos públicos de 23.500 millones de euros en el grupo Bankia, cantidad que también incluye la ayuda inicial de 4.465 millones del FROB de 2010, es un duro varapalo para los contribuyentes, que ya están asediados por los recortes sociales y las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno para lograr reducir el déficit público. Pero, ¿qué supone esta cantidad de dinero para un país en crisis con más de cinco millones de parados y unas perspectivas económicas que anuncian recesión para este y el siguiente año?

Dos veces el tijeretazo a sanidad y educación: Apenas una semana después de presentar los Presupuestos de 2012, el Gobierno anunció a través de una nota de prensa un recorte adicional de 10.000 millones de euros para este año en educación y sanidad ante la creciente presión de los mercados contra España.

La mitad de los recortes y subidas de impuestos de 2012: Los Presupuestos del Estado de 2012 recogen unos recortes de gasto cercano a los 18.000 millones en multitud de apartados que van desde las partidas sociales como dependencia o políticas activas de empleo a la inversión y obras públicas. Por el lado de los ingresos, el Gobierno instaura un aumento de los impuestos a través de la subida del IRPF o la supresión de las deducciones en el de sociedades que, sumados a la nueva fiscalidad al tabaco o la creación de tasas judiciales, prevé elevar la recaudación en 12.300 millones. Si a estos dos apartados se suman los recortes anunciados recientemente por las comunidades por un total de 18.400 millones y donde se incluyen el tijeretazo en sanidad y educación, la cifra total del ajuste asciende a unos 48.700 millones de euros. La aportación de dinero público en Bankia, por tanto, supone prácticamente la mitad de todo el esfuerzo dramático que se está llevando a cabo para rebajar el déficit del nuevo dato del 8,9% al 5,3% impuesto por Bruselas.

Más de lo que vale toda la banca mediana en Bolsa: A los precios actuales a los que cotizan los bancos en Bolsa, que son bajos tras meses de duro correctivo por las dudas sobre la situación real de sus cuentas y sus créditos inmobiliarios, la ayuda pública a Bankia daría para, hablando en términos figurados, comprar al conjunto de la banca mediana. La suma de la capitalización de Bankia, Banca Cívica, Bankinter, Sabadell y Caixabank ronda los 23.000 millones de euros, además de multiplicar por 7,5 veces el valor actual de Bankia (3.130 millones) o triplicar el del banco financiero de La Caixa (8.760 millones). También, siempre a partir del cierre del viernes, se queda a solo 2.500 millones del BBVA y es más de la mitad de lo que vale el Santander.

Cuatro años de todo lo que se gasta en investigación: La inyección en Bankia equivale a multiplicar por cuatro todo el dinero que el Estado gasta en investigación en un año. El Gobierno ha destinado a esta partida 5.633 millones para 2012, según los Presupuestos Generales para este ejercicio. Esta cifra, que representa una caída del 25% con respecto a 2011, incluye los fondos destinados tanto al Ministerio de Ciencia como a los entes y organismos públicos de investigación.

El 80% de la factura de la deuda: La crisis, que primero aumentó el volumen de deuda del Estado y la llevará hasta el 79% del PIB a final de este año, ha incrementado también con fuerza el dinero que se debe destinar a pagar los intereses por financiarse ante el aumento de la desconfianza sobre España. Este año, a esta partida se destinarán 28.800 millones de euros. La paradoja es que, en lugar de endeudarse para invertir en áreas productivas o en investigación, la mayor parte de este dinero se tiene que destinar a pagar vencimientos de deuda anterior. Entre la deuda a corto plazo (letras) y los bonos, que son emisiones a largo, el país tiene que devolver unos 145.000 millones de euros a lo largo de este ejercicio.


El consejo de Bankia dimite en bloque

Ramón Muñoz, El País 25-05-2012

El Consejo de Administración de Bankia ha acordado hoy una renovación en bloque de su órgano de gobierno de la entidad. Todos los consejeros, salvo dos ejecutivos, han dimitido incluyendo los representantes de los partidos políticos. En su lugar se han nombrado directivos y técnicos con experiencia en distintos sectores. El número de miembros del consejo se reduce de forma considerable, al pasar de los 18 que había hasta ahora a 10.

Del anterior Consejo de Administración se mantienen dos consejeros ejecutivos: el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Francisco Verdú. Se incorporan a este órgano José Sevilla, como consejero ejecutivo, y como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon, Javier Campo, Jorge Cosmen, Fernando Fernández y José Luis Feito. Todos los nombramientos, que se han producido por cooptación, deberán ser refrendados por la Junta General de Accionistas de Bankia.

Del nuevo consejo, tanto su presidente como su director general, nombrados el pasado 16 de mayo, provienen del BBVA. Además, se incorporan Joaquín Ayuso, vicepresidente de Ferrovial y miembro de la Junta del Círculo de Empresarios; Eva Castillo, consejera de Telefónica y ex presidenta de la filial española de Merryll Lynch; José Wahnon, consejero de Ezentis; Javier Campo, presidente del Grupo Zena (Burguer King, Foster Hollywood, etcétera); Jorge Cosmen, presidente de Alsa; Fernando Fernández, ex economista jefe de banco Santander y profesor del IE BUsiness School y José Luis Feito, presidente de la patronal de autopistas Aseta y de la comisión de política financiera de la CEOE.

Entre los consejeros salientes, figura Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral (IU), Carmen Cavero (PP), Claudio Aguirre (primo de Esperanza Aguirre) yJosé Manuel Serra (ex secretario de Energía con el Gobierno de Aznar). También abandonan el consejo Francisco Pons, Claudio Aguirre, Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Juan Martín Queralt, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, Josep Ibern, Antonio Tirado y Álvaro de Ulloa.

Nuevas cuentas
Pero no es el único asunto tratado por el el Consejo, que tras reformular las cuentas anuales del año 2011, ha declarado unas pérdidas de 2.979 millones de euros para ese ejercicio. Esta cifra contrasta notablemente con el resultado anunciado el pasado mes de febrero por la entidad, cuando aún la presidía Rodrigo Rato, que declaraba un beneficio atribuible de 309 millones de euros en 2011.


Carta de un investigador a Rodrigo Rato.

Querido Rodrigo,

Eres mi ídolo. No sé cómo lo has hecho, pero el gobierno está considerando inyectar 7.000 millones en el banco que presidías. No es la primera vez que lo consigues: en 2010, el Estado os prestó 4.500 millones y después os avaló por 27.500 millones más.

Como investigador, te admiro muchísimo: me encantaría tener tu talento para convencer a los gobiernos de que suelten el parné. Sólo esos 7.000 millones es más dinero que toda la financiación para I+D en los Presupuestos Generales del Estado (6.400 millones).

El desastre de Bankia me ha proporcionado una amarga satisfacción, pues confirma una de mis hipótesis científicas: la estructura política de nuestro país está podrida hasta las entrañas. En los consejos de administración de Bankia y sus corporaciones, estábais todos: Mercedes de la Merced y Manuel Lamela (PP), Arturo Fernández (vicepresidente de la CEOE), Maria Enedina Álvarez (ex-diputada PSOE), José Antonio Morán Santín (IU), José Ricardo Martínez (secretario general de UGT Madrid), etc.

¡Viva la meritocracia, coño!

No me puedo explicar el fracaso de Bankia: estaba en manos del más selecto grupo de mentes privilegiadas. No se habían visto tantos premios Nobel juntos desde la Conferencia Solvay de 1927.

Por bromitas como la de tu banco, este año no vamos a pagar los premios a los ganadores de la Olimpiada de Física. Empollones, frikis, cuatro-ojos, pajilleros compulsivos: ¡os lo tenéis bien merecido! ¿Qué hacéis estudiando física con 17 años? ¡Dedicarse ar furbol!

En el fondo, mi sarcasmo nace de la envidia. Tú ganaste el año pasado 2,3 millones de euros. Mi salario es 110 veces menor. Pero debo reconocer que la diferencia está justificada: yo sólo estudio las ecuaciones que describen los agujeros negros, mientras tú creas agujeros negros que ya quisiera la Galaxia de Andrómeda.

Rodrigo, te escribo porque quiero hacerte una oferta. Ahora que tienes más tiempo libre, me gustaría que te unieses al grupo de científicos que luchamos para que la ciencia española no desaparezca. Tu talento nos vendría fenomenal. Con uno de tus golpes maestros, nos compramos el CERN, el telescopio Hubble y la NASA entera. Lo digo en serio: el presupuesto de la NASA para 2012 es de 18.000 millones de dólares. ¡Está a tu alcance!

Por cierto, Rodri, nos vemos este sábado en Sol. Hazme una perdida cuando llegues, ¿vale?

Un abrazo, crack.

Dr. Alberto Sicilia.

+ Info:

La nacionalización de Bankia por el PP es una estafa a un país hundido por el paro y los recortes. Declaració d’Esquerra Anticapitalista

La náusea. La izquierda en Bankia. Pepe Gutiérrez-Álvarez

Montoro admite la necesidad de un rescate para la banca. Ignacio Escolar, 5 de junio de 2012

Rescate a España. Diez claves para entender qué está pasando. Ignacio Escolar

El IVA es solo el principio. Ignacio Escolar

La imparable prima de riesgo: de 160 a 500 puntos en dos años de “reformas”. Andrés Gil. 6 de junio de 2012

#15mpaRato: yo (el pueblo) acuso. Pau Llop

La desconfianza en la banca eleva a niveles récord la salida de capitales. La retirada de fondos llegó en marzo a 66.200 millones, casi el doble que el anterior máximo. El mercado interbancario y el dinero extranjero centran el saldo negativo. En nueve meses, han salido 200.000 millones en recursos financieros de la economía española. "Lo que revelan los datos de la cuenta financiera es que la desconfianza en el mercado interbancario español se propagaba ya a toda velocidad en marzo, antes incluso de que el Gobierno cambiara de forma radical de estrategia y llevara a Bankia, la entidad más problemática, a aflorar necesidades de capital por más de 23.000 millones. Antes de que Economía encargara a consultores externos una auditoría sobre toda la cartera de crédito de la banca española, que descubrirá, en unas semanas, que hacen falta varias decenas de miles de millones más. Ese mes de marzo, antes de todo esto, los bancos españoles ya optaron por colocar buena parte de su exceso de liquidez en el exterior, antes que en otros bancos españoles. Y las entidades extranjeras también plegaron velas (24.500 millones menos)." El País 1/6/2012

La economía española al límite. El Estado camina por el alambre tras el fiasco de Bankia. Aritz INTXUSTA, Gara 29/5/2012

Bankia se hunde en su regreso a la Bolsa mientras la prima supera los 500 puntos. En su regreso al Ibex, las acciones del banco caen un 26%mientras la prima de riesgo alcanza los 503 puntos básicos. El Ibex pierde un 0,22%. PUBLICO.ES Madrid 28/05/2012

El ’plan B’ de los ricos. David Fernández, El País, 25-05-2012

Bankia insiste en que no devolverá los 19.000 millones al Estado. Gallardón se opone a que el Parlamento investigue la gestión de la entidad por la crisis. PUBLICO.ES/EFE 27/05/2012

Goirigolzarri: "Yo miro al futuro, no estoy aquí para depurar responsabilidades". Publico 26/5/2012

El Estado dotará a Bankia de 19.000 millones adicionales. Publico 25/5/2012

El Estado aportará el dinero en Bankia para venderlo "cuanto antes". Publico 23/5/2012

’15MpaRato’ quiere juzgar a los responsables de la crisis. Publico 23/5/2012

Bankia: radiografía de la entidad, sin Rato, sin mínimos en bolsa y con demasiado ladrillo

Rato dimite como presidente de Bankia. El País 7/5/2012

Pelear contra el "ajuste inevitable" + Las ayudas a la banca. Albert Recio Andreu

15MpaRato

Rescat de Bankia: la vergonya. Ramon Tremosa, El Temps

¿Se debe sacar el dinero de los bancos? ¿Están seguros los ahorros?

CaixaBank acusa penalment per denunciar les seves activitats destructives a activistes d’Ecologistes en Acció. 6 de juny de 2012


A la mateixa secció:


La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.


Auditoría, investigando la deuda griega


Les pensions en perill per les reformes fiscals i laborals del PP


Cuidados y Renta Básica... De las Iguales, por favor


No a la Renda valenciana d’Inclusió. Si a la Renda Bàsica. El 19 de desembre mobilitzacions a València i a Alacant


Euskal-Herria: La Carta de Derechos Sociales critica el pago de la deuda ilegítima de Nafarroa


¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda?


Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz


El BCE, como un fondo buitre: Draghi se jacta de ganar 7.800 millones con la deuda griega.


Comparecència en les Corts Valencianes de la Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com