contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 16 de març de 2012 |
França: Comunicat del Nou Partit Anticapitalista. L’obrer, finalment candidat…

NPA

El Nou Partit Anticapitalista (NPA) ha guanyat la seva primera volta administrativa de les eleccions presidencials de 2012!

Philippe Poutou, l’obrer candidat, irromp en el banquet dels polítics. Més de vuit mesos han calgut als i les activistes de l’NPA per obtenir els 500 avals (d’alcaldes en funcions) necessaris per legalitzar aquesta candidatura. Centenars de milers de kilòmetres han estat recorreguts ; milers de càrrecs institucionals han estat visitats ; desenes de milers d’euros, recaptats de manera militant, gastats per realitzar totes les gestions necessàries per poder participar en la primera volta de l’elecció presidencial, superant aquest obstacle antidemocràtic dels 500 avals.

L’NPA només ha pogut comptar amb l’esforç i la tenacitat de la seva militància per aconseguir-ho, així com amb la simpatia que susciten Philippe i les idees que defensem. Calia fer aquest esforç per demostrar, front els nombrosos atacs de què hem estat objecte, que l’NPA segueix tenint empenta i que, en el marc d’aquesta contesa electoral, farem que s’escolti la veu dels i les anticapitalistes i, molt més enllà, de totes i tots aquells que són víctimes de les polítiques antisocials de les classes dominants i del seu Estat.

Totes aquelles companyes, tots aquells companys que han contribuït a aquest esforç tenen motius d’orgull i satisfacció. Felicitats a totes i tots! I gràcies també a aquells càrrecs institucionals que, més enllà de les diferents adscripcions polítiques, han tingut el gest democràtic d’avalar aquesta candidatura, permetent que pugui concórrer a les eleccions. Philippe Poutou podrà, doncs, accedir a un temps de paraula que tan cruelment ens ha mancat aquests últims mesos. Fins ara, hem tingut setanta vegades menys de temps de paraula que Nicolas Sarkozy en els mitjans de comunicació. No estarem – ni de bon tros ! – en igualtat de condicions, però tindrem moltes més possibilitats de fer que s’escolti la veu de la gent que pateix les conseqüències d’aquesta crisi.

Finalment, el nostre programa d’urgència social esdevindrà audible. Un programa que pretén que siguin els capitalistes, i no pas els pobles, els qui paguen la crisi. El refús de pagar el deute, la creació d’un servei bancari únic sota control de la població, la prohibició dels acomiadaments i la sortida de l’energia nuclear figuraran entre les propostes que oposarem a les forces polítiques que propugnen un programa d’austeritat o fins i tot “donar sentit al rigor pressupostari”.

Votar per Philippe Poutou el proper 22 d’abril serà la millor manera de mostrar el desig de fer fora Sarkozy, sense atorgar tanmateix cap confiança al candidat social liberal François Hollande.


Poutou advoca per la distribució de la riquesa

Per Amaury Brelet, 16 febrer 2012

El candidat del NPA, vol portar la veu del món del treball. Per a eixir de la crisi, es compromet a lluitar contra les finances i defensa la igualtat de tots.

EDUCACIÓ: PRESERVAR L’ESCOLA PÚBLICA

Per Philippe Poutou, l’educació ha de seguir sent un bé públic i igualitari, que serveix els més necessitats.

L’educació és un servei públic. "L’educació no és una mercaderia, és un dret per a tots els joves", afirma el NPA. El partit recolza l’estatut de funcionari públic que té el personal a les escoles, rebutja la privatització de les escoles (les escoles "lliures", religioses), denuncia els subsidis a les escoles privades i reclama una escola "pública, gratuïta, laica i mixta, obert a tots els joves".

No a la concurrència. "Hem de rebutjar tot el que ajuda a transformar el camp educatiu en un mercat", defensa el partit anticapitalista. El NPA rebutja "la transformació de les institucions i les universitats en empreses dedicades a competir o l’abandonament del monopoli estatal sobre l’emissió dels títols acadèmics". També exigeix "un debat públic i democràtic per a definir els programes i continguts de l’ensenyament, i la nacionalització de tots els organismes de formació dels i les professionals".

No als processos de selecció. "Contra l’eliminació de l’escola única i la contra-reforma a la carta de la universitat", el NPA vol reconstruir "el molt desigual sistema educatiu francès". El partit denuncia "qualsevol orientació i selecció abans dels 18 anys, defensa la possibilitat de l’escolarització d’infants des dels 2 anys, el dret a l’educació dels joves amb discapacitat i el dret de tots els joves a una cultura comuna i compartida". Philippe Poutou també proposa la creació d’un "servei públic de la infància, gratuït i diversificat" i s’oposa a "la cultura de l’avaluació individual i del mèrit personal."

El requisit d’una cultura comuna. "No volem un món on es separen el treball ’manual’ i l’ ’intel·lectual’". El partit recolza una educació cooperativa que exclou l’individualisme, la competència, les notes i les classificacions. Per a posar fi a les dificultats i el fracàs escolar, el NPA advoca mesures socials: dret a un habitatge decent, dret al treball dels seus pares, dret a atenció mèdica gratuïta, i els drets socials.

OCUPACIÓ: PER UN BLINDATGE SOCIAL

Per a lluitar contra la desocupació, Philippe Poutou promet un augment dels salaris, la creació d’ocupació pública i la prohibició dels acomiadaments.

Prohibició dels acomiadaments. Philippe Poutou proposa la prohibició dels acomiadaments i la supresió de llocs de treball en els serveis públics". El contracte de treball i la indemnització s’estendrà fins que l’empleat no haja tornat a un d’equivalent, precisa el partit. "Si la companyia pot pagar, és ella que ha donar suport a l’empleat. Si no és així, és la patronal, en conjunt, què ha d’assegurar la garantia d’ocupació: l’empleat rebrà el suport d’un fons de seguretat de l’ocupació", precisa el candidat.

Blindatge social. El NPA proposa la creació d’un "blindatge social contra la crisi" així com "un augment en els salaris i les prestacions socials mínimes de 300 euros per a tothom". El salari mínim, l’elevarà a 1.600 euros. Per a finançar aquestes mesures, el partit promet la cancel·lació del deute i els seus interessos, "aturar les retallades d’impostos" i "augmentar els impostos sobre els rics i les grans empreses".

Ocupació pública. El Pla Nacional d’Acció proposa "un renaixement dels serveis públics mitjançant la creació massiva de llocs de treball en educació i salut".

La generalització de l’ocupació dels joves per a lluitar contra la desocupació als 15-25 anys d’edat.

El temps de treball. El NPA proposa que s’introduïsquen les 32 hores setmanals de treball, perquè "cal repartir la riquesa i el temps de treball", va dir Philippe Poutou.

Els costos laborals. El NPA promou la reducció de les cotitzacions socials de la gent treballadora.

Jubilació. El partit recolza "el retorn de la jubilació als 60 anys a una pensió completa."

Bancs. Si és elegit, Philippe Poutou imposar "la nacionalització dels bancs per a posar-los al servei d’un model de creixement social i ecològic". Les institucions financeres seran unificades i posades "sota el control del públic i de la gent treballadora".

Mercats públics. Per reservar una part dels mecats públics a les PIME, el NPA defensa la creació d’un "Small Business Act", com als Estats Units.

ENERGIA: PER L’ABANDONAMENT DE L’ENERGIA NUCLEAR

Al cor del programa del NPA, l’abandonament de l’energia nuclear en un període de 10 anys.

Transició energètica. "Per la seua naturalesa intrínsecament no democràtica i antieconòmica, pels perills insuperables que planteja a les vides humanes, per les inversions molt costoses i peribles que implica el manteniment de la indústria nuclear és incompatible amb la necessària transició energètica radical", afirma el partit. Philippe Poutou proposa que l’energia nuclear siga eliminada en menys de deu anys i substituida per "l’enorme potencial en el terreny eòlic (tant a la terra com a la mar), solar, de la fusta, de l’energia hidraúlica, mareomotriu, etc.".

Expropiació. "El nostre enemic és el lobby de la indústria nuclear francesa i per això proposem la seua expropiació sense indemnització ni reemborsament", adverteix el NPA, que proposa la creació d’una gran xarxa pública d’energia gestionada directament pels treballadors.

PER UNE EUROPE PROTECTORA

Philippe Poutou defensa una "Europa dels pobles" en contrast amb una Europa liberal i de mercat.

Per una Europa democràtica. En lloc de ser "una protecció per als pobles i els treballadors," segons el NPA Europa és "una amenaça a les regles més elementals de la democràcia" i "suscita el rebuig i les temptacions de replegament nacionalistes". Philippe Poutou advoca per una "Europa dels pobles", en ruptura, va dir, amb els tractats i les institucions existents, fundat sobre la base de la democràcia, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Per una Europa social. El NPA denuncia una "Europa liberal feta pels i per als capitalistes, l’objectiu de la qual és posar als pobles en competència en el marc d’una mundialització capitalista". Cal que els països europeus, va dir, decidiren tots plegats un augment dels salaris, la prohibició dels acomiadaments, la cancel·lació del deute i la nacionalització dels bancs. Segons el partit "a la lògica del benefici oposem la satisfacció de les necessitats socials. A una competència generalitzada oposem la solidaritat. A la privatització de sectors clau de l’economia oposem la seua apropiació social".

IMPOSTOS: JUSTÍCIA TRIBUTÀRIA, CONTRA ELS RICS

"Contra els regals per als més rics" de Nicolas Sarkozy, el NPA vol redistribuir la riquesa a la classe mitjana i treballadora.

L’impost sobre la renda. Aquest impost ha de ser altament progressiu i el NPA proposa que la taxa marginal ha de ser del 100% per aquells amb un ingrés de 260.000 euros a l’any. El conjunt dels ingresos personals ha de ser inclòs en la base imposable. El partit va afegir que com els nínxols fiscals, s’eliminarà el quocient conjugal i el quocient de la família serà revisat.

L’impost de societats. El NPA promou un augment en la taxa impositiva vigent del 33%. "Un simple retorn a un impost del 50% sobre la base dels càlculs actuals permetria de fer passar l’impost de societats de 36 a 54 mil milions de euros", afirma el partit. "Aquest increment en l’impost de societats no sembla realment fora de l’abast i seria una mesura mínima".

Els impostos indirectes. "La justícia fiscal exigeix reduir dràsticament la proporció dels impostos indirectes en el conjunt dels ingressos totals." En una primera etapa, Philippe Poutou expressa el seu suport a la creació d’una taxa zero d’IVA en els productes essencials per a l’existència (alimentació, aigua, calefacció, llibres de text, etc.) abans de l’abolició definitiva del IVA i TIPP. Finalment, el NPA vol restaurar l’impost de circulació, especialment per als 4x4.

Els impostos sobre el patrimoni. "La nostra proposta és la de construir un impost sobre el patrimoni que incloga el conjunt del mateix, ‘eines de producció’ i obres d’art incloses, i que siga fortament progressiu (amb la suppressió de la deducció de la base imposable)", afirma el NPA. Totes les possibilitats d’evasió d’impostos seran igualment eliminades i una quantitat determinada d’exempció cobrirà més de tres quartes parts de la població.

Els impostos locals. Per a Philippe Poutou "l’impost municipal s’ha de fonamentar sobre una base que remet als mitjans contributius de cada contribuent i no al tipus d’habitatge". També cal canviar l’impost a la propietat: el valor dels bens presos en compte podria ser el valor venal declarat pels contribuents, amb la possibilitat del dret d’esmena per part dels municipis. Tots els impostos locals seran reformats d’acord amb les desigualtats de riquesa entre els municipis.

INSTITUCIONS: PER UNA DEMOCRÀCIA REAL

El partit anticapitalista, vol reemplaçar el poder presidencial pel poder del poble.

Règim presidencial. "Si fora triat, el meu primer pas seria abolir el sistema presidencial per a establir una democràcia real", adverteix Philip Poutou a la seua web oficial. "Avui en dia, el poble és governat, no governa. Cal que els treballadors, la major part de la població prenga en les seues mans els seus propis assumptes" afegeix el candidat. Com a exemples, el NPA cita "els indignats, els revolucionàris del món àrab, els empleats de Fralib", qui implementen aquest tipus de poder popular en un nivell embrionari. "Cal generalitzar-lo a tota la societat", va dir el partit sense donar més detalls.

Consell constitutional. El NPA proposa la supressió del Consell constitutional, una "institució antidemocràtica".

PEL DRET A UN HABITATGE PERDURABLE

Philippe Poutou defensa les mesures per a regular el mercat immobiliari.

Les expropiacions. "El dret a un habitatge de bona qualitat i perdurable per a tots és una emergència", d’acord amb el NPA. Per a reafirmar "aquest dret fonamental, constantment violat" el partit proposa mesures dràstiques: l’aplicació de la llei d’expropiació d’habitatges buits i la prohibició dels desallotjaments sense un reallotjament previ.

Servei públic. Philippe Poutou també defensa "la creació d’un gran servei d’habitatge públic perquè el mercat no té la virtut de regulació com ens volen fer creure des del govern". Els lloguers es limitaran, per exemple, al 20% dels ingressos dels llogaters.

Habitatge social. Si el NPA arribara al poder, es construirien amb urgència un milió d’unitats d’habitatge. El partit també exigirà l’aplicació en totes les localitats de la llei SRU, que requereix que les ciutats tinguen almenys un 20% d’habitatge social.

SEGURETAT: LLUITAR CONTRA LA POBRESA

Philippe Poutou vol centrar-se en la lluita contra la pobresa enlloc de en la repressió policial.

Lleis. El NPA va prometre la derogació de totes les lleis i mesures de seguretat policial.

Policia. El partit advoca per la dissolució de les brigades anti-criminalitat (BAC) i de la policia municipal.

Efectius. El NPA va dir que era "desfavorable a l’augment dels efectius de la policia." D’acord amb el partit, cal acabar amb "el paper repressiu i antisocial de la policia". D’altra banda, "aquesta policia és sovint racista i provocadora contra la joventut dels districtes, i la proliferació dels abusos se sent encoratjada per la impunitat gairebé total dels seus autors", acusa el NPA.

La inseguretat. "La veritable inseguretat és social. La violència a les ciutats o barris és el resultat de la pobresa i la desocupació", segons Philippe Poutou.

Programa NPA ací

Comparació dels programes dels/les candidates ací

+ Info:

Programme d’urgence anticapitaliste


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com