contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 8 de març de 2012 |
Constitució a la Universitat de la "Plataforma en defensa de les universitats públiques i valencianes"


Plataforma unitària en defensa de les universitats públiques valencianes

Les organitzacions sotasignants, reunides el 6 de març de 2012 en representació d’una part important
de la comunitat universitària valenciana, hem decidit impulsar la creació d’una PLATAFORMA EN
DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA.

Les universitats públiques valencianes venim patint un perllongat i progressiu deteriorament de la
nostra capacitat d’oferir un ensenyament superior amb la qualitat que mereix el poble valencià, que
s’ha perpetrat amb l’excusa de la crisi econòmica.

L’ incompliment sistemàtic de les obligacions financeres de la Generalitat Valenciana ha deixat un
deute superior als 900 milions d’euros amb les Universitats Públiques Valencianes, posant-les al límit
per a poder seguir complint amb proveïdors, empleades i empleats, les obligacions que comporta el
desenvolupament de les tasques docents i administratives que constituiexen l’ensenyament
universitari, i les ha posades en situación d’asfíxia financera.

L’actual context de crisi, provocat per l’adopció de polítiques econòmiques neoliberals, s’ha convertit
en l’excusa perfecta per a aplicar l’augment de taxes a les matrícules d’estudiants (més d’un 7%), el
pagament íntegre dels estudis per les persones extracomunitàries, el cobrament extra per
convalidacions, o la desviació de capital públic a universitats privades, la massificació de les clases, o la
manca de beques d’estudi en són només uns quants exemples.

També denunciem que reformes i corrents d’opinió sobre la Universitat, catalitzats en moltes ocasions
per l’Estratègia Universitat 2015, estan servint per a qüestionar el caràcter de servei públic de la
universitat, i per a atacar el seu funcionament democràtic, el compromís de finançament públic i les
condicions laborals del professorat i del personal d’administració i serveis.

Aquesta situació de precarietat crònica que pateixen les Universitats Publiques contrasta
poderosament amb el tractament que la Generalitat valenciana dóna a les universitats privades, amb
tota mena d’ajudes i benediccions, així com amb la pèssima gestió que ha malbaratat els diners públics
en luxes, infraestructures i esdeveniments totalment innecessaris.

Ens oposem fermament a aquesta política neoliberal que deteriora el servei públic que ofereix la
universitat, i que perjudica greument estudiants i treballadores, i que dificultarà l’accés a
l’ensenyament superior de les classes més desafavorides, que acabarà així amb la igualtat
d’oportunitats.

Reiterem que en aquests moments l’eixida de la crisi econòmica no es pot fer deteriorant
l’ensenyament universitari amb retallades contínues. Demanem als equips rectorals de les universitats
públiques valencianes fermesa a l’hora d’exigir el compliment dels compromisos que la Conselleria
d´Educació, Formació i Ocupació té amb les nostres universitats i amb el conjunt de la societat
valenciana.

CCOO PV, CGT, UGT, ADINU, STE, SEPC, BEA, CAMPUS JOVE, ACONTRACORRENT


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com