contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 7 de març de 2012 | Gloria
NOSALTRES NO PAGAREM ELS VOSTRES PLATS TRENCATS!

Declaració del 8 de març d’Esquerra Anticapitalista - Revolta Global

Manifestacions dijous 8 de març, 19:30h

Alacant: Plaça Calvo Sotelo || Castelló: Plaça de la Pau || València: Glorieta

Un any més, commemorem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, tant d’aquelles que cobren un salari com d’aquelles altres que treballen en la invisibilitat. Celebrem i recordem avui també la gran tasca de totes aquelles dones que van lluitar pels nostres drets i la d’aquelles que segueixen lluitant cada dia al nostre costat per la nostra igualtat i llibertat. Els responsables d’aquesta crisi pretenen que recollim els plats trencats, i des del feminisme anticapitalista diem NO! NOSALTRES, LES DONES, NO PAGAREM ELS VOSTRES PLATS TRENCATS!

JPEG - 31 kB
contra el patriarcado ¡revuelta feminista!

Al llarg de la història, les dones hem estat determinades per la divisió sexual del treball i hem estat relegades a les tasques de l’àmbit reproductiu i no remunerat. Això ha fet que la nostra situació laboral sempre hagi estat desigual respecte la dels homes, així com la nostra tasca política, i, en conseqüència, la nostra autonomia. Des de l’arribada de l’actual crisi econòmica, hem vist com s’han anat perdent varis avenços en matèria d’igualtat, a la vegada que les retallades en despesa pública social estan afectant especialment sobre nosaltres. Durant l’últim any, amb l’ascens de CIU al govern, els nostres drets i llibertats no han fet més que disminuir, és per tot això que la lluita de les dones feministes segueix sent i serà imprescindible.

La Reforma Laboral i la Reforma de les Pensions estan afectant a tota la classe treballadora, però som les dones les que acumulem més contractes a temps parcial, salaris més baixos i les que acabem interrompent la nostra vida laboral per cuidar dels fills o altres familiars. Els governs, amb la implantació de les polítiques d’austeritat sota l’argument d’haver de pagar uns alts nivells d’endeutament públic, estan transferint les seves obligacions de protecció social a les famílies, i en la major part dels casos, a les dones.

Per altra banda, amb l’arribada de la dreta al poder, no hem vist tan sols una disminució de les polítiques de gènere, sinó també tota una sèrie de polítiques i discursos que van en contra de les nostres llibertats sexuals i reproductives.

De la mà d’aquests discursos han vingut la suposada reforma de la llei de l’avortament i el constant enaltiment de la família tradicional, és a dir, de la familia heterosexual reproductora de la divisió sexual del treball.

Les dones feministes exigim una millora de les nostres condicions de feina i de vida i que el capitalisme patriarcal deixi de ser l’única alternativa. I això només ho podrem aconseguir si som capaces de lluitar totes juntes i ser nosaltres mateixes les qui decidim sobre el nostre futur. Per això, totes nosaltres, les dones anticapitalistes, lesbianes, dones grans, d’origen immigrant, trans, joves, prostitutes, bisexuals, treballadores de la llar...totes nosaltres us diem que no, que NOSALTRES NO PAGAREM ELS VOSTRES PLATS TRENCATS!


Un año más conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, tanto de aquellas que cobran un salario como de aquellas otras que trabajan desde la invisibilidad. Celebramos y recordamos hoy también la gran labor de todas aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos y la de aquellas que siguen luchando cada día a nuestro lado por nuestra igualdad y libertad. Los responsables de esta crisis pretenden que recojamos los platos rotos, y desde el feminismo anticapitalista decimos ¡NO! ¡NOSOTRAS NO PAGAREMOS VUESTROS PLATOS ROTOS!

A lo largo de nuestra historia, las mujeres hemos estado sujetas a la división sexual del trabajo, siéndonos relegadas las tareas del ámbito reproductivo y no remunerado. Esto ha hecho que nuestra situación laboral siempre haya sido desigual respecto a los hombres, así como nuestra labor política y, por consiguiente, nuestra autonomía. Desde la llegada de la actual crisis económica, hemos visto cómo se han ido perdiendo varios avances en materia de igualdad, a la vez que los recortes en gasto público social están afectando especialmente sobre nosotras. Durante el último año, con el ascenso del PP al gobierno, nuestros derechos y libertades no han hecho más que disminuir, es por esto que la lucha de las mujeres feministas sigue siendo y será imprescindible.

La Reforma Laboral y la Reforma de las Pensiones están afectando a toda la clase trabajadora, pero somos las mujeres las que acumulamos más contratos a tiempo parcial, salarios más bajos y las que acabamos interrumpiendo nuestra vida laboral para cuidar de los hijos u otros familiares. Los gobiernos, con la implantación de las políticas de austeridad bajo el argumento de tener que pagar altos niveles de endeudamiento público, dirigidas especialmente hacia los recortes en servicios públicos, están transfiriendo sus obligaciones de protección social a las familias, y en la mayoría de los casos, a las mujeres.

Por otra parte, con la llegada de la derecha al poder, no sólo hemos visto una disminución de las políticas de género, sino también toda una serie de políticas y discursos en contra de nuestras libertades sexuales y reproductivas.

De la mano de estos discursos han ido la pretendida reforma de la ley del aborto y el constante ensalzamiento de la familia tradicional, es decir, de la familia heterosexual reproductora de la división sexual del trabajo.

Las mujeres feministas exigimos una mejora en nuestras condiciones de trabajo y de vida y que capitalismo patriarcal deje de ser la única alternativa. Y eso sólo podremos conseguirlo si somos capaces de luchar todas juntas y ser nosotras mismas las que decidamos sobre nuestro futuro.

Por esto todas nosotras, las mujeres anticapitalistas, lesbianas, ancianas, de origen inmigrante, trans, jóvenes, prostitutas, bisexuales, trabajadoras domésticas... todas nosotras os decimos que no, que ¡NOSOTRAS NO PAGAREMOS VUESTROS PLATOS ROTOS!

JPEG - 26.3 kB
marea violeta

+ Info:

Una ’marea violeta’ pide la dimisión de Gallardón
Miles de personas protestan en Madrid contra las palabras del ministro sobre el aborto y reivindican las políticas por la igualdad de género.
Publico, 8/3/2012


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com