contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 22 de novembre de 2011 |
Després del 20-N: Desobeir la majoria absoluta del PP

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista Confederal

Les eleccions del 20-N li han donat al PP una majoria absoluta de 186 escons, amb 10.830.693 vots, 44,62%; 32 diputats i uns 600.000 vots més que en el 2008. El PP podrà aplicar sense cap restricció parlamentària el seu programa de retallades socials, privatitzacions i limitació de llibertats civils. El seu triomf s’ha cimentat en la gran derrota del PSOE, que amb 110 escons, 6.973.880 vots, 28,73%; 59 diputats i aproximadament 4,3 milions de vots menys que en el 2008 obté els seus pitjors resultats de sempre. Des que Zapatero va aprovar el pla d’ajustament al maig de 2010, al qual van seguir la reforma laboral, el "pensionazo" i la reforma exprés de la Constitució per a garantir el límit de dèficit, la sentència contra el PSOE estava dictada i solament faltava fixar el dia de l’execució. Malgrat els seus intents desesperats per tractar de desmarcar-se d’unes polítiques de les quals va ser coautor, Rubalcaba ha aconseguit un rotund fracàs que, no obstant això, no sembla que li haja dut a descartar la seua candidatura al lideratge del PSOE.

En un context econòmic internacional marcat per la perspectiva d’una crisi aguda del deute sobirà espanyola, que fins i tot puga implicar una suspensió de pagaments o un “rescat-xantatge” per part de la troica CE-FMI-BCE, les envestides del reforzadísimo govern del PP contra la sanitat, l’educació, el subsidi d’atur o les ajudes a la dependència seran immediates.

Les notícies dolentes també arriben de Catalunya, amb el triomf de CIU (16 diputats; 1.014.263 vots; 39,33% a Girona; 27,15% a Barcelona; 41,35 a Lleida; 30,55 a Tarragona. 6 diputats i uns 250.000 vots més que en el 2008) a pesar de les retallades salvatges que està perpetrant en la sanitat pública. Ací també, l’enfonsament del PSC explica en bona mesura aquesta victòria de la dreta nacionalista.

Per a completar el mapa negatiu, UPyD (5 diputats, 1.140.242 vots, 4,69%, 4 diputats més i 834.163 vots nous) puja molt i arreplega a molts antics votants del PSOE i a alguns del PP. El seu marcat españolisme i una dretanització cada vegada més accentuada fan que aquest avanç siga altra dada preocupant per a l’esquerra alternativa.

Entre les bones notícies del 20-N trobem l’espectacular irrupció de Amaiur (7 diputats, 333.628 vots; 14,87% en Nafarroa; 19,21% en Bizkaia; 34,80% en Gipuzkoa; 19,11% en Araba) que suposa un recolzament quasi definitiu per a la nova estratègia de l’esquerra abertzale i un problema seriós per al PP en la seua estratègia de vencedors “i vençuts” en el conflicte basc. L’existència d’un grup parlamentari independentista i d’esquerres a Madrid farà ja quasi impossible la criminalització, o la il·legalització que segueix defensant algun sector dels populars, d’aquesta importantísima part de la societat basca.

També és satisfactori el resultat d’IU (11 diputats, 1.680.910 vots, 6,92%; 9 diputats i aproximadament 700.000 vots més que en 2008) que arreplega una part de votants desencantats del PSOE i, mancant anàlisis més detallades, una àmplia franja del vot jove influït pel 15-M. Cayo Lara ha declarat que no es van a institucionalitzar i que seran “la veu del carrer”. Prompte ho comprovarem, però les experiències passades fan que existisquen dubtes fundats sobre això. Esperem equivocar-nos i que efectivament així siga.

Equo (215.776 vots, 0,88%) es queda molt lluny de les seues expectatives d’aconseguir representació parlamentària (el diputat de Compromís és membre del Bloc Nacionalista Valenciá, més proper a CIU que a ICV) i el seu futur està en dubte: el suport decidit de ICV i el Partit Verd Europeu tenien com únic objective col·locar diputats en el Congrés, especialment per la circumscripció de Madrid, on es queda molt lluny d’aconseguir-lo-lo a amb 64.828 vots i el 1,92% dels vots. El seu futur és una incògnita. Fa uns anys, va haver una operació semblant encapçalada per José María Mendiluce para l’Ajuntament de Madrid. Va tenir uns resultats semblats als de Equo. Als 6 mesos, no quedava ni el rastre d’aquesta candidatura.

Finalment, la candidatura Anticapitalistas ha obtingut 24.456 vots en tot l’Estat (ens presentàvem en 13 circumscripcions, amb una mitjana del 0,2% per província). Comparant-lo amb el resultat de les eleccions europees de 2009, on vam concórrer solament com IA, hi ha un creixement apreciable en el nombre de vots totals (llavors van ser 19.890 vots en totes les circumscripcions) i els resultats es tripliquen a Catalunya. També ací, els resultats es doblen pel que fa a les eleccions catalanes de l’any passat. Però són resultats molt modests, molt per sota del que caldria en un context com l’actual . A pesar de la indignació general amb el sistema molta gent prefereix fer un "vot útil", votant a IU o ICV-EUiA, en lloc d’optar per un vot de protesta i de convicció para Anticapitalistas, o, simplement, prefereix abstenir-se (o votar nul) al pensar que no hi ha possibilitat que una opció nova i combativa puga traure representació. Estem satisfets de tot el procés de recollida de signatures per a poder-nos presentar i de la campanya combativa realitzada, que ha despertat simpaties i suports de gent molt diversa, alguna de la qual ha optat per votar-nos i una altra no. Moltes persones han col·laborat amb la campanya i han manifestat la seua voluntat de contribuir, amb nosaltre, a impulsar una alternativa anticapitalista. Seguir treballant en els moviments socials i en els combats que vindran contra les retallades del PP i CIU, d’una manera radical però unitària, és la tasca que tenim per davant per a seguir construint un nou instrument polític anticapitalista.

La majoria absoluta del PP i el context general d’atac sense precedents contra la classe treballadora fan més necessari que mai que s’articule un gran front per a la resistència social que siga capaç d’alçar un mur en els carrers contra les retallades que es van a sancionar en seu parlamentària. En aquest moment, les pancartes i els megàfons són la nostra única arma contra l’estratègia de la dreta econòmica, social i política, que va a controlar tot el poder polític en quasi totes les institucions de l’Estat. A aquest front, estan cridats a sumar-se les assemblees del 15-M, el paper de les quals serà fonamental, els sindicats, moviments socials i organitzacions polítiques de l’esquerra alternativa. La creació de confiances per baix, a la calor de les lluites, l’elaboració d’objectius programàtics d’urgència anticapitalista, l’establiment de formes de funcionament participatives i democràtiques des de la base seran el terreny on es puga anar generant la unitat de les esquerres, contra la dreta i en defensa d’un nou model econòmic, polític i social, basat en el repartiment de les riqueses, la preservació del medi ambient i la construcció d’un món sense opressions específiques de cap gènere. A aquesta tasca dedicarà Esquerra Anticapitalista totes les seues forces des d’ara mateix.

22 de novembre de 2011


Tras el 20-N: Desobedecer la mayoría absoluta del PP

Las elecciones del 20-N le han dado al PP una mayoría absoluta de 186 escaños, con 10.830.693 votos, 44,62%; 32 diputados y unos 600.000 votos más que en el 2008. El PP va a poder aplicar sin ninguna restricción parlamentaria su programa de recortes sociales, privatizaciones y limitación de libertades civiles. Su triunfo se ha cimentado en la gran derrota del PSOE, que con 110 escaños, 6.973.880 votos, 28,73%; 59 diputados y aproximadamente 4,3 millones de votos menos que en el 2008 obtiene sus peores resultados de siempre. Desde que Zapatero aprobó el plan de ajuste en mayo de 2010, a la que siguieron la reforma laboral, el pensionazo y la reforma exprés de la Constitución para garantizar el límite de déficit, la sentencia contra el PSOE estaba dictada y solo faltaba fijar el día de la ejecución. Pese a sus intentos desesperados por tratar de desmarcarse de unas políticas de las que fue coautor, Rubalcaba ha cosechado un rotundo fracaso que, no obstante, no parece que le haya llevado a descartar su candidatura al liderazgo del PSOE.

En un contexto económico internacional donde la perspectiva de una crisis aguda de la deuda soberana española, que incluso pueda acarrear una suspensión de pagos o un “rescate-chantaje” por parte de la troika CE-FMI-BCE, las embestidas del reforzadísimo gobierno del PP contra la sanidad, la educación, el subsidio de paro o las ayudas a la dependencia serán inmediatas.

Las malas noticias también llegan de Catalunya, con el triunfo de CiU (16 diputados; 1.014.263 votos; 39,33% en Girona; 27,15% en Barcelona; 41,35 en Lleida; 30,55 en Tarragona. 6 diputados y unos 250.000 votos más que en el 2008) a pesar de los recortes salvajes que está perpetrando en la sanidad pública. Aquí también, el hundimiento del PSC explica en buena medida esta victoria de la derecha nacionalista.

Para completar el mapa negativo, UPyD (5 diputados, 1.140.242 votos, 4,69%, 4 diputados más y 834.163 votos nuevos) sube mucho y recoge a muchos antiguos votantes del PSOE y a algunos del PP. Su marcado españolismo y un derechismo cada vez más acentuado hacen que este avance sea otro dato preocupante para la izquierda alternativa.

Entre las buenas noticias del 20-N encontramos la espectacular irrupción de Amaiur (7 diputados, 333.628 votos; 14,87% en Nafarroa; 19,21% en Bizkaia; 34,80% en Gipuzkoa; 19,11% en Araba) que supone un espaldarazo casi definitivo para la nueva estrategia de la izquierda abertzale y un problema serio para el PP en su estrategia de “vencedores y vencidos” en el conflicto vasco. La existencia de un grupo parlamentario independentista y de izquierdas en Madrid hará ya casi imposible la criminalización, o la ilegalización que sigue defendiendo algún sector de los populares, de esta importantísima parte de la sociedad vasca.

También es satisfactorio el resultado de IU (11 diputados, 1.680.910 votos, 6,92%; 9 diputados y aproximadamente 700.000 votos más que en 2008) que recoge una parte de votantes desencantados del PSOE y, a falta de análisis más detallados, una amplia franja del voto joven influido por el 15-M. Cayo Lara ha declarado que no se van a institucionalizar y que serán “la voz de la calle”. Pronto lo comprobaremos, pero las experiencias pasadas hacen que existan dudas fundadas sobre ello. Esperemos equivocarnos y que efectivamente así sea.

Equo ( 215.776 votos, 0,88%) se queda muy lejos de sus expectativas de conseguir representación parlamentaria ( el diputado de Compromís es miembro del Bloc Nacionalista Valenciá, más cercano a CiU que a ICV) y su futuro está en duda: el apoyo decidido de ICV y el Partido Verde Europeo tenían como único objetivo colocar diputados en el Congreso, especialmente por la circunscripción de Madrid, donde se queda muy lejos de alcanzarlo con 64.828 votos y el 1,92% de los votos. Su futuro es una incógnita. Hace unos años, hubo una operación parecida encabezada por José María Mendiluce para el Ayuntamiento de Madrid. Tuvo unos resultados parecidos a los de Equo. A los 6 meses, no quedaba ni el rastro de esta candidatura.

Finalmente, la candidatura Anticapitalistas ha obtenido 24.456 votos en todo el Estado (nos presentábamos en 13 circunscripciones, con una media del 0’2% por provincia).Comparándolo con el resultado de las elecciones europeas de 2009, donde concurrimos solo como IA, hay un crecimiento apreciable en el número de votos totales (entonces fueron 19.890 votos en todas las circunscripciones) y los resultados se triplican en Catalunya. También aquí, los resultados se doblan con respecto a las elecciones catalanas del año pasado. Pero son resultados muy modestos, muy por debajo de lo que sería necesario en un contexto como el actual. A pesar de la indignación general con el sistema mucha gente prefiere hacer un "voto útil", votando a IU o ICV-EUiA, en lugar de optar por un voto de protesta y de convicción para Anticapitalistas, o, simplemente, prefiere abstenerse (o votar nulo) al pensar que no hay posibilidad de que una opción nueva y combativa pueda sacar representación. Estamos satisfechos de todo el proceso de recogida de firmas para podernos presentar y de la campaña combativa realizada, que ha despertado simpatías y apoyos de gente muy diversa, alguna de la cual ha optado por votarnos y otra no. Muchas personas han colaborado con la campaña y han manifestado su voluntad de contribuir, con nosotros y nosotras, a impulsar una alternativa anticapitalista. Seguir trabajando en los movimientos sociales y en los combates que vendrán contra los recortes del PP y CiU, de una manera radical pero unitaria, es la tarea que tenemos por delante para seguir construyendo un nuevo instrumento político anticapitalista.

La mayoría absoluta del PP y el contexto general de ataque sin precedentes contra la clase trabajadora hacen más necesario que nunca que se articule un gran frente para la resistencia social que sea capaz de levantar un muro en las calles contra los recortes que se van a sancionar en sede parlamentaria. En este momento, las pancartas y los megáfonos son nuestra única arma contra la estrategia de la derecha económica, social y política, que va a controlar todo el poder político en casi todas las instituciones del Estado. A este frente, están llamados a sumarse las asambleas del 15-M, cuyo papel será fundamental, los sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas de la izquierda alternativa. La creación de confianzas por abajo, al calor de las luchas, la elaboración de objetivos programáticos de urgencia anticapitalista, el establecimiento de formas de funcionamiento participativas y democráticas desde la base serán el terreno donde se pueda ir generando la unidad de las izquierdas, contra la derecha y en defensa de un nuevo modelo económico, político y social, basado en el reparto de las riquezas, la preservación del medio ambiente y la construcción de un mundo sin opresiones específicas de ningún género. A esta tarea dedicará Izquierda Anticapitalista todas sus fuerzas desde ahora mismo.

22 de noviembre de 2011


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com