contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 6 de novembre de 2011 |
Crònica primer acte campanya "Alcem la veu, Anticapitalistes i Desobedients" a Elda

"El capitalisme és una locomotora sense frens"

El passat dissabte 5 de novembre va tenir lloc a Elda, Alacant, el primer acte de presentació de la campanya ’Desobeeix’, una campanya alternativa, anticapitalista i, com no podia ser d’altra manera, desobedient. A pesar de tots els entrebancs ocasionats, majoritàriament per l’intent de boicot de l’acte per part de l’Ajuntament d’Elda, aquest va gaudir de l’assistència de mig centenar de persones. Comptem amb la presència de Miquel Garcia, membre de la Secretaria Confederal d’IA i de la Secretaria del País Valencià, Andrea Barroso, activista estudiantil i membre de Joventut sense Futur, i Miguel Urbán, membre de la redacció de la revista Viento Sur i cap de llista per Madrid de la candidatura Anticapitalistes.

En una primera intervenció, Miquel es va encarregar d’explicar el perquè d’una campanya alternativa i desobedient en el període electoral actual si Esquerra Anticapitalista no es presenta en les circumscripcions del País Valencià. ’En un moment de confrontació i polarització com en el que ens trobem s’obre un espai a posicions anticapitalistes i radicals impossible de ser ignorat, més enllà de presentar o no candidatures ", ha apuntat Miquel. Andrea va explicar les experiències d’un dels sectors més desfavorits en aquesta crisi multidimensional, les dones, més concretament, les dones joves. Parlant de les experiències de Joventut sense Futur, impulsor del moviment 15M, va recordar que en països del nord d’Àfrica o com Grècia, la joventut va actuar com a catalitzador fonamental de les lluites en les quals ens trobem.

Finalment, Urbán va centrar el seu discurs a assenyalar que una sortida alternativa a aquesta crisi passa irremeiablement per desobeir als poders actuals que han construït una realitat fictícia que només contempla determinades ’solucions’, com per exemple, el pagament del seu deute. Va fer una crida a desmentir la idea que aquest deute és la nostra, de les i els ciutadans, dels pobles. El deute és dels bancs i de les grans empreses. Per tant, explicava Miquel, és necessari i fonamental impugnar l’ordre existent des de baix. ’El capitalisme actual s’assembla a una locomotora que destrueix allò que troba en el seu camí i que avança sense fre, un fre que entre tots i totes hem de construir’.


"El capitalismo es una locomotora sin ningún tipo de freno"

El pasado sábado 5 de noviembre tuvo lugar en Elda, Alicante, el primer acto de presentación de la campaña ’Desobedece’, una campaña alternativa, anticapitalista y, como no podía ser de otra manera, desobediente. A pesar de todas las trabas ocasionadas, mayoritariamente por el intento de boicot del acto por parte del Ayuntamiento de Elda, éste disfrutó de la asistencia de medio centenar de personas. Contamos con la presencia de Miquel García, miembro de la Secretaría Confederal de IA y de la Secretaría del País Valencià, Andrea Barroso, activista estudiantil y miembro de Juventud sin Futuro, y Miguel Urbán, miembro de la redacción de la revista Viento Sur y cabeza de lista por Madrid de la candidatura Anticapitalistas.

En una primera intervención, Miquel se encargó de explicar el porqué de una campaña alternativa y desobediente en el periodo electoral actual si Esquerra Anticapitalista no se presenta en las circunscripciones del País Valencià. ‘En un momento de confrontación y polarización como en el que nos encontramos se abre un espacio a posiciones anticapitalistas y radicales imposible de ser ignorado, más allá de presentar o no candidaturas’, apuntó Miquel. Andrea explicó las experiencias de uno de los sectores más desfavorecidos en esta crisis multidimensional, las mujeres, más concretamente, las mujeres jóvenes. Hablando de las experiencias de Juventud sin Futuro, impulsor del movimiento 15M, recordó que en países del norte de África o como Grecia, la juventud actuó como catalizador fundamental de las luchas en las que nos encontramos.

Por último, Urbán centró su discurso en señalar que una salida alternativa a esta crisis pasa irremediablemente por desobedecer a los poderes actuales que han construido una realidad ficticia que sólo contempla determinadas ‘soluciones’, como por ejemplo, el pago de su deuda. Hizo un llamamiento a desmentir la idea de que esta deuda es nuestra, de las y los ciudadanos, de los pueblos. La deuda es de los bancos y de las grandes empresas. Por tanto, explicaba Miguel, es necesario y fundamental impugnar el orden existente desde abajo. ‘El capitalismo actual se asemeja a una locomotora que destruye aquello que encuentra en su camino y que avanza sin freno, un freno que entre todos y todas tenemos que construir’.


A la mateixa secció:


Mobilització, moviment i organització


Introducció a la qüestió nacional: Un debat al voltant de Catalunya i el País Valencià. Seminari de formació organitzat per Anticapitalistes.


Jornada de formació d’Anticapitalistes: La teoria marxista de les crisis econòmiques. Fonaments i implicacions.


Quin Programa per a quin Canvi. Formació Anticapitalistes.


Acte en solidaritat amb Unitat Popular i el poble grec, amb Yorgos Mitralias. Elx, dijous 17, 20.15h.


Dos diputados autonómicos andaluces de Podemos viajan a Atenas para apoyar a Unidad Popular


Tesis políticas de Anticapitalistas aprobadas en el Congreso Confederal de 17 y 18 de enero de 2015.


Xerrades de Martí Caussa a Alacant i a Elx: Catalunya 9N. Pel dret a decidir i per la transformació social


Programa provisional de la V Universitat d’Estiu Anticapitalista (19-24 d’Agost)


Campamento internacional de jóvenes revolucionarios/as

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com