contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 22 de setembre de 2011 |
Per un habitatge digne, Un altre món és possible

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista-Comarques del Sud

Esquerra Anticapitalista vol deixar palès la seua adhesió a la manifestació estatal “PEL DRET A UN L’HABITATGE DIGNE, LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIU, PER ATURAR DESNONAMENTS I LLOGUER SOCIAL”, convocada per les Plataformes d’Afectats i Afectades per les Hipoteques, que tindran lloc en nombrosses ciutats de l’Estat aquest diumenge 25 de setembre.

Animen a la gent treballadora de les nostres comarques i a la resta de treballadors i treballadores del nostre País i de l’Estat Espanyol, que està patint directament aquesta dramàtica situació, conseqüències de l’esclat de la crisi econòmica i la burxada de la bombolla inmobiliaria, a l’autoorganització i defensa dels seus drets d’habitatge digne i de qualitat.

No sou, no som delinqüents, som la gent del poble, de la classe treballadora que hem estat enganyats, estafats per les mentides de bancs, financeres i grans empreses, que en temps de creixement econòmic no vam voler fer participe a la resta de la gent, la classe treballadora, dels seus beneficis i per tant no vam tindre una altra possibilitat, si s’aspiràvem a un habitatge i unes condicions de vida dignes, amb salaris molt per baix de la mitjana europea, que l’endeutament.

Ara sense treball, no podem fer front a aquestes hipoteques però bancs i financeres no volen deixar de tenir guanys, ells, als que hem rescatat amb dinés públics, ara no volen reconèixer un deute odiós en la majoria de les nostres hipoteques i préstecs, i volen seguir guanyant i lucrant-se amb la nostra desgràcia encara després de retornat l’habitatge.

Els veritables delinqüents són ells; els bancs, les financeres, les grans empresses que segueixen la lògica d’un capitalisme malaltís i que ara amb la crisi i amb la col·laboració dels partits majoritaris intenten traure profit i “traure’ns de la crisi” aplicant les mateixes polítiques neoliberals que van provocar-la.

És el moment de passar a l’acció, exigir responsabilitats i demanar el canvi d’una llei hipotecària injusta que sobreprotegeix a les entitats bancàries i que està deixant a les famílies al carrer amb un deute per a tota la vida i sense cap alternativa d’habitatge.

Esquerra Anticapitalista estarà, com sempre, al costat dels moviments socials i sindicals, del moviment 15M i al costat de la gent treballadora del Vinalopó Mitjà, primer aquí a la comarca aquest el dissabte al matí a les 12h a la plaça del “Derrocat”, en Petrer en la concentració convocada per l’Assemblea Popular de Vinalopò Mitjà i a la vesprada a les 19h en la manifestació a Alacant convocada per les PAH de totes les comarques del sud del País Valencià.

Per un habitatge digne

Un altre món és possible

ESQUERRA ANTIAPITALISTA

22 de setembre de 2011


Por una vivienda digna, Otro mundo es posible

ESQUERRA ANTICAPITALISTA

22 de setembre de 2011

Esquerra Anticapitalista quiere dejar patente su adhesión a la manifestación estatal “POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVO, STOP DESAHUCIOS Y ALQUILER SOCIAL”. convocada por las Plataformas de Afectados y Afectadas por las Hipotecas, que tendrán lugar en mayoría de la principales ciudades del Estado, este domingo 25 de septiembre.

Animamos a la gente trabajadora de nuestras comarcas y al resto trabajadores y trabajadoras de nuestro País y del Estado Español, que está sufriendo directamente esta dramática situación, consecuencia del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, a la autoorganización y a la defensa de nuestros derechos de vivienda digna y de calidad.

No somos delincuentes, somos las gentes del pueblo, de la clase trabajadora que ha sido engañada, estafada por las mentiras de bancos, financieras y grandes empresas , que en tiempos de crecimiento económico no quisieron hacernos partícipe al resto de la gente, a la clase trabajadora de sus beneficios y por lo tanto no tuvimos otra posibilidad, si aspirábamos a una vivienda y unas condiciones de vida dignas, con los salarios más bajos de Europa, que el endeudamiento.

Ahora sin trabajo, no podemos hacer frente a estas hipotecas, pero bancos y financieras no quieren dejar de tener beneficios, ellos a los que hemos rescatado con dinero público, ahora no quieren reconocer una deuda odiosa en la mayoría de nuestras hipotecas y préstamos, y quieren seguir ganando y lucrándose con nuestra desgracia aún después de devuelta la vivienda.

Los verdaderos delincuentes son ellos; los bancos, las financieras, las grandes empresas que siguen la lógica de un capitalismo enfermizo y que ahora con la crisis y con la colaboración de los partidos mayoritarios intentan sacar provecho y “sacarnos de la crisis” aplicando las mismas políticas neoliberales que la provocaron. 


Es el momento de pasar a la acción, exigir responsabilidades y pedir el cambio de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa de vivienda.

Esquerra Anticapitalista estará, como siempre, junto a los movimientos sociales y sindicales, del movimiento 15M y al lado de la gente trabajadora del Vinalopó Mitjà, primero aquí en la comarca este el sábado por la mañana a las 12h en la plaza del “Derrocat” , en la concentración convocada por la Asamblea Popular de Vinalopò Mitjà y por la tarde a las 19h en la manifestación convocada por las PAH de todas las comarcas del sur del País Valencià en Alacant.

Por una vivienda digna

Otro mundo es posible

ESQUERRA ANTICAPITALISTA

+ Info:

25 de setembre, la PAH convoca en totes les ciutats de l’Estat una Manifestació pel dret a l’habitatge, Dació en pagament retroactiva, "Stop Desnonaments i Lloguer Social".

PARADO DESAHUCIO DE UNA FAMILIA VÍCTIMA DEL BANCO DE SANTANDER EN BENEJUZAR (Baix Segura)


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com