contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 16 de febrer de 2011 |
+ Los militares tomaron el poder. Robert Fisk

Davant l’eixida del poder de Mubarak a Egipte. Després de Tunísia, El Caire.

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista, 15 de febrer de 2011

abaix en castellà

El poble egipci ha forçat la marxa del dictador. Altres tirans seguiran el camí de Ben Alí i de Mubarak. Són els primers compassos de la revolució... però, quantes fal·làcies s’han desmentit, quanta falsedat ha quedat desemmascarada! Els nostres governs, a Europa i als Estats Units, ens parlaven de “xoc de civilitzacions”, ens avisaven de “l’amenaça islàmica”. Al món àrab – ens deien- s’agita una massa fanatitzada de barbuts, una horda medieval que a dures penes s’esforçaven per contenir alguns governs moderats. Per això era necessari tancar fronteres a l’emigració d’aqueixos països, dictar lleis especials, sotmetre’ls a vigilància. Doncs bé, ací tenim a milions d’homes i dones que s’alcen amb exigències de justícia social i democràcia. Hem vist a cristians protegint musulmans, a musulmans defensant a cristians; a dones, amb vel o descobertes, unides en la protesta. Hem vist una nova generació posar-se dempeus. I ens hem reconegut en les veus i els anhels d’un moviment que ha revelat l’autèntic rostre dels governants “amics” d’Occident: el de la corrupció, els abusos sense final i el terror policial.
 
Ara, Obama, Sarkozy, Merkel, Cameron ... saluden el poble i criden “transició pacífica”. Trinidad Jiménez també s’ha tornat pròdiga a donar consells. Però és suficient de donar un cop d’ull a les hemeroteques per trobar fotos compromeses de tota aquesta gent. I molt recents. Abraços, felicitacions als dictadors, recepcions oficials ... Fins fa pocs dies Ben Alí i Mubarak eren membres de la Internacional Socialista! Carme Chacón admet que el govern ha estat massa tou amb aquestos règims. Vol dir açò que a partir d’ara escoltarà la veu del jovent marroquí contra la monarquia? Que la diplomàcia espanyola donarà suport a les demandes del poble sahrauí? La veritat és la següent, mentre la ciutadania egípcia celebra la seua victòria, una delegació parlamentària encapçalada per José Bono s’entrevistava a Guinea amb el president Obiang, un dictador la brutalitat del qual és ben coneguda ... però els seus comptes multimilionaris, alimentats per les rendes del petroli, troben amagatall a Madrid, a les arques del Banc Santander.
 
L’alegria de les primeres victòries no ens ha de fer oblidar l’alt preu que s’ha pagat. Esquerra Anticapitalista s’inclina davant els centenars de víctimes, abatudes per les forces repressives. Molts perills amenacen la revolució. Mubarak ha hagut de marxar, però la columna vertebral del règim- una casta militar enfeudada als interessos de Washington- roman. Els comandaments de l’exèrcit s’han apressat a garantir el respecte dels tractats i aliances; és a dir, el flux de petroli a través del canal de Suez i la col·laboració amb Israel per seguir asfixiant Palestina. Tampoc no s’han alliberat els presos polítics, ni s’ha derogat l’estat d’emergència en vigor des de fa més de 30 anys. Ans al contrari: els generals prometen eleccions més endavant ... però exigeixen la fi immediata de les vagues i manifestacions.

I és que la intifada contra Mubarak, de la mateixa manera que la revolució a Tunísia, han estat preparades per anys d’ascens del moviment obrer, de vagues i protestes contra les privacions i la carestia de la vida, contra les polítiques liberals; anys de repressió i resistència. El crit de la llibertat de la Plaça Tahrir s’ha sostingut sobre el potent moviment vaguista. La lluita per la democràcia naix tenyida de la necessitat d’urgents reformes socials. Sí, la revolució no ha fet més que començar. El seu eco, amenaçador per als dispositius geoestratègics de les grans potències, ressonen ja al cor de les classes populars, des de Rabat a Teheran, des de Beirut fins Indonèsia. S’aproximen dures batalles que marcaran el destí del segle.
 
L’esquerra política i social europea només podrà reorganitzar-se, recuperar-se d’anys de postració i fer front a la crisi més greu i devastadora del capitalisme, posant-se decididament al costat de la lluita per l’emancipació dels pobles sotmesos. És a dir, enfrontar-se a les polítiques imperialistes i a les expedicions neocolonials- com la guerra d’Afganistan- dels seus propis governs.

El Fòrum Social Mundial, reunit aquestos dies a Dakar, ha convocat una jornada internacional de solidaritat amb la revolta dels pobles àrabs per al proper 20 de març. Allà han de trobar-se el moviment obrer, l’esquerra crítica, els moviment socials ... Mentre ens enfrontem a les retallades dels drets i a reformes antisocials que se’ns presenten com inevitables, mentre es signen amb resignació pactes de derrota com el de les pensions, els pobles de Tunísia i Egipte, les seues classes treballadores, demostren al món sencer el que podem aconseguir mitjançant la lluita i el que significa la paraula dignitat.


Ante la salida del poder de Mubarak en Egipto. Después de Túnez, El Cairo.

El pueblo egipcio ha forzado la marcha del dictador. Otros tiranos seguirán el camino de Ben Alí y de Mubarak. Son los primeros compases de la revolución… pero, ¡cuántas falsedades ha desmentido ya, cuánta doblez ha desenmascarado! Nuestros gobiernos, en Europa y Estados Unidos, nos hablaban de “choque de civilizaciones”, nos advertían de la “amenaza islámica”. En el mundo árabe - nos decían - se agitaba una masa fanatizada de barbudos, una horda medieval que a duras penas contenían algunos gobiernos “moderados”. Por eso había que cerrar las fronteras a la emigración de esos países, dictar leyes especiales, someterla a vigilancia. Pues bien, he aquí que millones de hombres y mujeres se levantan exigiendo justicia social y democracia. Hemos visto a cristianos protegiendo a musulmanes, a musulmanes defendiendo a cristianos; a mujeres, con velo o descubiertas, unidas en la protesta. Hemos visto a una nueva generación ponerse en pié. Y nos hemos reconocido en la voz y los anhelos de un movimiento que ha desvelado el auténtico rostro de los gobernantes “amigos” de Occidente: el de la corrupción, los abusos sin fin y el terror policial.

Ahora, Obama, Sarkozy, Merkel, Cameron… saludan al pueblo y piden “transiciones pacíficas”. Trinidad Jiménez también se ha vuelto pródiga en consejos. Pero basta con echar un vistazo a las hemerotecas para encontrar fotos comprometedoras de toda esta gente. Y muy recientes. Abrazos, felicitaciones a los dictadores, recepciones oficiales… ¡Si hasta hace apenas unos días Ben Alí y Mubarak eran miembros de la Internacional Socialista! Carme Chacón admite que el gobierno fue demasiado blando con esos regímenes. ¿Quiere decir eso que, a partir de ahora, escuchará la voz de la juventud marroquí que se alza contra la monarquía? ¿Que la diplomacia española apoyará las demandas del pueblo saharaui? Lo cierto es que, mientras la ciudadanía egipcia celebraba su victoria, una delegación parlamentaria encabezada por José Bono se entrevistaba en Guinea con el presidente Obiang, un dictador cuya brutalidad sanguinaria es conocida… pero cuyas multimillonarias cuentas corrientes, alimentadas por las rentas del petróleo, encuentran cobijo en Madrid, en las arcas del Banco de Santander.

La alegría por las primeras victorias no debe hacer olvidar el alto precio pagado por ellas. Izquierda Anticapitalista se inclina ante los centenares de víctimas, abatidas por las fuerzas represivas. Muchos peligros se ciernen sobre la revolución. Mubarak ha tenido que marcharse, pero la columna vertebral del régimen – una casta militar enfeudada a los intereses de Washington – permanece. Los mandos del ejército se han apresurado a garantizar el respeto de tratados y alianzas; es decir, el flujo de petróleo a través del canal de Suez y la colaboración con Israel para seguir asfixiando a Palestina. Ni se ha liberado a los presos políticos, ni se ha derogado el estado de emergencia, en vigor desde hace más de treinta años. Muy al contrario: los generales prometen elecciones para más adelante… pero exigen el fin inmediato de huelgas y manifestaciones.

Y es que la intifada contra Mubarak, del mismo modo que la revolución tunecina, han sido preparadas por años de ascenso del movimiento obrero, de huelgas y protestas contra las privaciones y la carestía de la vida, contra las políticas liberales; años de represión y de resistencia. El grito de libertad de la Plaza Tahrir se ha sostenido sobre un potentísimo movimiento huelguístico. La lucha por la democracia nace teñida de inaplazables reivindicaciones sociales. Sí, la revolución no ha hecho más que comenzar. Su eco, amenazador para los dispositivos geoestratégicos de las grandes potencias, resuena ya en el corazón de las clases populares, desde Rabat a Teherán, desde Beirut hasta Indonesia. Se avecinan duras batallas que marcarán el destino del siglo.

La izquierda política y social europea sólo podrá reorganizarse, sobreponerse a años de postración y hacer frente a la crisis más grave y devastadora del capitalismo, colocándose decididamente al lado de la lucha de emancipación de los pueblos sojuzgados. Esto es, enfrentándose a las políticas imperialistas y a las expediciones neo-coloniales – como la guerra de Afganistán – de sus propios gobiernos. El Foro Social Mundial, reunido estos días en Dakar, ha convocado a una jornada internacional de solidaridad con la revuelta de los pueblos árabes para el próximo 20 de marzo. Ahí deben encontrarse el movimiento obrero, la izquierda crítica, los movimientos sociales… Mientras nos enfrentamos a recortes de derechos y a reformas antisociales que nos presentan como “inevitables”, cuando se firman resignadamente pactos de derrota como el de pensiones, los pueblos de Túnez y de Egipto, sus clases trabajadoras, están demostrando al mundo entero lo que se puede conseguir mediante la lucha y lo que significa la palabra dignidad.

15 de febrero de 2011

www.anticapitalistas.org


Se fue Mubarak y Egipto festejó su derrocamiento. Los militares tomaron el poder

Robert Fisk (The Independent), VS web, 12/02/2011

De pronto todos comenzaron a cantar. Y a reír y llorar y gritar y rezar, arrodillándose en la calle y besando el sucio pavimento justo en frente de mí, bailando y agradeciéndole a Dios por librarlos de Hosni Mubarak –un gesto generoso, pues fue su coraje más que la intervención divina lo que libró a Egipto de su dictador–. Era como si cada hombre y mujer se hubieran casado recién, como si la alegría pudiera borrar todas las décadas de dictadura y dolor y represión y humillación y sangre. Para siempre se conocerá como la Revolución Egipcia del 25 de enero –el día que comenzó la revuelta– y por siempre será la historia del pueblo que resucitó.

El viejo se había ido finalmente, entregándole el poder no al vicepresidente sino –curiosamente, aunque los millones de revolucionarios no violentos no estaban en condiciones de apreciar eso anoche– al consejo del ejército de Egipto, a un mariscal de campo y a un montón de brigadieres generales, garantes, por ahora, de todo por lo que los manifestantes prodemocracia habían luchado, y en algunos casos muerto. Y hasta los soldados estaban felices. En el mismo momento en que la renuncia de Mubarak se expandía como fuego entre los manifestantes afuera de la estación de televisión estatal en el Nilo, la cara de un joven oficial estalló de alegría. Todo el día, los manifestantes habían estado diciéndoles a los soldados que eran hermanos. Bueno, veremos si es verdad.

Hablar de un día histórico de alguna manera no expresa la verdad de lo que la victoria de anoche realmente quiere decir para los egipcios. Con mero poder de voluntad, con coraje frente a la odiosa policía de seguridad de Mubarak, con la comprensión de que a veces hay que luchar para derrocar a un dictador con algo más que palabras y facebooks, con el mismo acto de pelear con puños y piedras contra policías con armas y gas lacrimógeno y balas de plomo, lograron lo imposible: el fin –y deben rogarle a su Dios que sea permanente– de casi 60 años de autocracia y represión, 30 de ellos de Mubarak. Los árabes, difamados, maldecidos, abusados racialmente en Occidente, tratados como retrasados y sin educación por muchos de los israelíes que querían mantener el gobierno a veces salvaje de Mubarak, se habían levantado, abandonaron su temor y tiraron al hombre al que Occidente quiere como un líder “moderado” que haría lo que se les antojara por el precio de 1500 millones de dólares por año. No son sólo los europeos de Oriente los que pueden tolerar la brutalidad.

Que este hombre –menos de 24 horas antes– había anunciado en un momento de locura que todavía quería proteger a sus “hijos” del “terrorismo” y que se quedaría en funciones, hizo que la victoria de ayer fuera mucho más valiosa. El jueves a la noche, los hombres y mujeres que exigían democracia en Egipto blandían sus zapatos en el aire para mostrar su falta de respeto por el decrépito líder que los trataba como niños, incapaces de dignidad política y moral. Luego, ayer, simplemente huyó a Sharm el Sheik, un lugar de descanso estilo occidental sobre el Mar Rojo, un lugar que tiene tanto en común con Egipto como Marbella o Bali.

Así que la Revolución Egipcia estaba anoche en las manos del ejército del país, mientras una serie de declaraciones confusas y contradictorias del ejército indicaban que los mariscales de campo, los generales y los brigadieres de Egipto estaban compitiendo por el poder en ruinas del régimen de Mubarak. Israel, de acuerdo con varias prominentes familias militares de El Cairo, estaba tratando de persuadir a Washington de que promocionara a su egipcio favorito –el ex “capo” de inteligencia y vicepresidente Omar Suleimán– para la presidencia, mientras que el mariscal de campo Tantawi, el ministro de Defensa, quería que su jefe de Estado Mayor, el general Sami Anan, gobernara el país.

Cuando Mubarak y su familia fueron enviados a Sharm el Sheik, ayer a la tarde, sólo se confirmó que su presencia era más irrelevante que provocativa. Los cientos de miles de manifestantes en la plaza Tahrir olían la misma decadencia de poder y hasta Mohamed el Baradei, el ex inspector de armas de la ONU y ambicioso Premio Nobel, anunció que “Egipto iba a explotar” y que “el ejército debía salvarla”.

Los analistas hablan de una “red” de generales dentro del régimen, aunque es más bien una telaraña, una serie de altos oficiales competitivos cuya propia fortuna personal y privilegios celosamente guardados fueron ganados por servir al régimen, cuyo líder de 83 años ahora aparece tan demente como senil. La salud del presidente y las actividades de los millones de manifestantes pro democracia en Egipto son, por lo tanto, menos importantes que las salvajes luchas internas del ejército.

Pero si bien se deshicieron del “rais” –el presidente– el alto comando del ejército está formado por hombres del viejo orden. La mayoría de los oficiales del rango más alto del ejército fueron absorbidos dentro del núcleo del poder del régimen. Durante el último gobierno de Mubarak, el vicepresidente era un general, el primer ministro era un general, el viceprimer ministro era un general, el ministro de Defensa era un general y el ministro de Interior era un general. Mubarak mismo era comandante de la fuerza aérea. El ejército llevó a Nasser al poder. Apoyó al general Anwar Sadat. Apoyó al general Mubarak. El ejército introdujo la dictadura en 1952 y ahora los manifestantes creen que se convertirá en la agencia de la democracia. Vaya esperanza.

Por lo tanto –tristemente– Egipto es el ejército y el ejército es Egipto. O por lo menos eso quiere creer. Por eso desea controlar –o proteger, como reiteran constantemente los comunicados del ejército– a los manifestantes pidiendo que Mubarak se vaya. Pero los cientos de miles de revolucionarios democráticos de Egipto –furiosos por la negativa de Hosni Mubarak de abandonar la presidencia el jueves por la noche– comenzaron su propio golpe militar en El Cairo ayer, desbordando la plaza Tahrir, no sólo alrededor del edifico del Parlamento sino en el lado del Nilo, donde está la televisión estatal y las centrales de radios, y por donde pasa la carretera que lleva a la lujosa residencia de Mubarak en el caro suburbio de Heliopolis. Miles de manifestantes en Alejandría llegaron a las mismas puertas de uno de los palacios de Mubarak, donde la guardia presidencial entregaba agua y comida en un dócil gesto de “amistad” hacia la gente. Los manifestantes también tomaron la plaza Talaat Haab en el centro comercial de El Cairo, mientras cientos de académicos de las tres principales universidades de la ciudad marchaban hacia Tahrir a media mañana.

Después de la furia expresada durante la noche por el paternalista y profundamente insultante discurso de Mubarak –cuando habló largamente sobre él mismo y su servicio en la guerra de 1973 y se refirió sólo vagamente a los deberes que supuestamente debería reasignar a su vicepresidente, Omar Suleimán– las manifestaciones de ayer comenzaron en medio del humor y una extraordinaria civilidad.

Si los secuaces de Mubarak esperan que su casi suicida decisión del jueves provocaría la violencia en los millones de manifestantes por la democracia en todo Egipto, estaban equivocados: alrededor de El Cairo, los jóvenes hombres y mujeres que eran la base de la Revolución Egipcia se comportaron con la moderación que el presidente Obama pidió ayer. En muchos países, hubieran quemado edificios del gobierno después del discurso desmedido presidencial; en la plaza Tahrir, leyeron poesía. Y luego escucharon que su desgraciado antagonista se había ido.

Pero el verso árabe no gana revoluciones, y cada egipcio sabía ayer que la iniciativa no estaba más con los manifestantes que con la remota, ligeramente demente figura del ex dictador. Pues el futuro cuerpo político de Egipto está compuesto por hasta cien oficiales, cuya antigua fidelidad a Mubarak ahora ha sido abandonada totalmente. Un comunicado militar de ayer a la mañana –leído, curiosamente, por un presentador civil de la televisión estatal– pedía “elecciones libres y justas”, añadiendo que las fuerzas armadas egipcias estaban “comprometidas con las demandas del pueblo”, que debería “reasumir su forma normal de vida”. Traducido al lenguaje civil, esto significa que los revolucionarios debían empacar mientras un círculo de generales se divide los ministerios del nuevo gobierno. En algunos países esto se llama “golpe de Estado”.

Publicado en castellano en Página/12, Buenos Aires, 12/2/2011

Traducción de Celita Doyhambéhère

Difundido por Correspondencia de Prensa germain5@chasque.net

+ Info:

Les revolucions estan en marxa a Egipte i a Tunísia.
Buró de la Quarta Internacional, 30 de enero de 2011

Se crean la Federación Independiente de los Sindicatos de Egipto. Comité Constitutivo. Viento Sur 8/2/2011

Entrevista a Olivier Besancenot en Túnez: "A partir de ahora, sé que la revolución es posible"

Túnez: El combate por la revolución continúa. Bertold De Ryon, Viento Sur 12/2/2011

Reivindicaciones de las mujeres. Colectivo, Viento Sur 5/2/2011

Lo que no se conoce sobre Egipto. Vicenç Navarro


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com