contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 11 de desembre de 2003 | Voro Pérez
El Xúquer serà una clavaguera com el Segura


Cap riberenc, ni cap valencià es pot alegrar per la notícia de que la
Comissària Europea de Medi Ambient accepta els punts de vista del
govern d’Aznar, relatius a que la projectada nova canalització entre
el riu Xúquer i el riu Vinalopó, no està vinculada al Pla Hidrològic
Nacional.

Qualsevol riberenc deuria saber que des de que s’aprovà el pla de
Conca del Riu Xúquer, en el que es contemplen cessions d’aigua a les
comarques del sud, tots els estius, s’han efectuat mitjançant el
Canal Tajo-Segura transvases d’aigua del Xúquer, malgrat no haver-ne
suficient per a respectar les dotacions dels regadius tradicionals de
La Ribera. Els darrers anys, els nostres regants han utilitzat menys
aigua de la que els correspondria una vegada modernitzat el regadiu
de la Sèquia Reial i implantat el reg per degoteig.

Que hem de fer?

Si el Xúquer fos un riu de Catalunya, ja s’estarien organitzant
autobusos per manifestar-se a Brussel·les. Si ho fos del País Vasc,
possiblement ja haurien segrestat un manamés; A Alzira, ja fa anys
que la cabalgata del ninot, ho retrau i recorda. Però la cabalgata
del ninot, sols és per falles. Que farem els valencians fins falles?

Que pot fer un ecopacifista davant de tal amenaça?

Ahir pasí el dia pensant en fer una vaga de fam. La por em feia
contemplar que pot ser fora una postura massa vehement., buscar mil
excuses per a no fer-ho. Que si no seria prepotent voler ocupar la
veu del riu. Però després de meditar-ho aquesta nit, la meua
determinació ha estat clara. No he desdejunat. I continuaré sense
menjar..

Espere que no em deixeu "aïllat" com alzirenc. Espere que mes
riberencs assumisquen la veu del seu riu. Confie en que el meu
sacrifici no siga estèril i altres actuen pel futur dels seus fills,
de la seua aigua, de la seua vida, d’allò que estimen.

Apel·le a la part bona que tenen els meus veïns, a la seua
solidaritat. Els encoratjo a que defensen la seues vides.

Voro Pérez.


Pel riu Xúquer viu.

1.Al Xúquer no li sobra aigua.
- No al Transvasament Xúquer - Vinalopó.

2.No volem més peixos morts ni aigües pudentes al riu Xúquer.

- Exigim cabdal mediambiental, com mana la Directiva Marc d’Aigua.

3.L’aigua del Xúquer, sense nitrats, que ens neguen per beure, ompli
piscines i rega camps de golf

- Cal dessalar aigua de la mar per al turisme litoral.

- Cal depurar-la, reutilitzar-la i estalviar-ne molta abans de demanar-
ne més.

4.Ens cal preservar els drets de la nostra agricultura de regadiu
tradicional. Els seus sobrants son la millor garantia per la salut de
l’Albufera i per evitar la salinització dels pous.

- L’aigua manté i crea llocs de treball a La Ribera. Cal defensar-los.

5.Des de l’aprovació del Pla de Conca del Riu Xúquer, fa cinc anys,
tots els estius s’ha transvasat aigua, mitjançant el Tajo-Segura,
privant els regants de les seues dotacions.

- No cal cap nova infraestructura. Cal redistribuir els recursos
existents.

- No cal regar cultius subvencionats a la meseta, subvencionem-los el
secà.

Per la immediata revisió del Pla de Conca del Xúquer.


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com