contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 22 d’octubre de 2010 |
El trastorn d’identitat de gènere no existeix. El que sí existeix és la transfòbia.

Declaració d’Esquerra Anticapitalista

en castellà abaix

Esquerra Anticapitalista vol mostrar el seu suport a la petició de despatologització de la transsexualitat promoguda per la Xarxa per la Despatologització dels Identitats Trans de l’Estat Espanyol.

L’orientació de gènere mostra una continuïtat en la població entre els potencials extrems de percebre’s "100%" dona o "100%" home. Entre aquests extrems caben totes les alternatives, i els criteris “tècnics” usats per a separar i construir dones i homes “normals” només poden ser considerats arbitraris per complet. Qui estableix les definicions i l’ús de criteris per a la divisió en dos gèneres està usant els seus valors i la seua ideologia, no la ciència. El trastorn d’identitat de gènere no existeix. El que sí existeix és la transfòbia.

La inclusió de la transsexualitat com un trastorn psiquiàtric serveix per a mantenir conceptes de “normalitat” que oculten la naturalesa complexa i multidimensional de l’ésser humà. Aquests conceptes de “normalitat” serveixen per a mantenir una societat basada en la reproducció tant de la família patriarcal, fundada sobre la primacia de la reproducció heterosexual obligatòria, com de les desigualtats socials.

Necessitem mostrar que hi ha visions alternatives a les difoses pel capitalisme i els seus “tècnics”. El camí cap a l’alliberament de les persones amb identitats Trans és el camí cap a l’alliberament de tothom.

Pels drets de les persones Trans i la lluita contra la transfòbia !!

Per la despatologització completa de la transsexualitat !!

castellà

El trastorno de identidad de género no existe. Lo que sí existe es la transfobia. Apoyo a Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Trans.

Declaración de Esquerra Anticapitalista

Esquerra Anticapitalista quiere mostrar su apoyo a la petición de despatologización de la transexualidad promovida por la Xarxa per la Despatologització de les Identitats Trans de l’Estat Espanyol.

La orientación de género muestra una continuidad en la población entre los potenciales extremos de percibirse "100%" mujer o "100%" hombre. Entre estos extremos caben todas las alternativas, y los criterios “técnicos” usados para separar y construir mujeres y hombres “normales” sólo pueden ser considerados arbitrarios por completo. Quien establece las definiciones y el uso de criterios para la división en dos géneros está usando sus valores y su ideología, no la ciencia. El trastorno de identidad de género no existe. Lo que sí existe es la transfobia.

La inclusión de la transexualidad como un trastorno psiquiátrico sirve para mantener conceptos de “normalidad” que ocultan la naturaleza compleja y multidimensional del ser humano. Estos conceptos de “normalidad” sirven para mantener una sociedad basada en la reproducción tanto de la familia patriarcal, fundada sobre la primacía de la reproducción heterosexual obligatoria, como de las desigualdades sociales.

Necesitamos mostrar que hay visiones alternativas a las difundidas por el capitalismo y sus “técnicos”. El camino hacia la liberación de las personas con identidades Trans es el camino hacia la liberación de todas y todos.

Por los derechos de las personas Trans y la lucha contra la transfobia !!

Por la despatologización completa de la transexualidad !!


Jornada Internacional de Lluita per la Despatologització de les Identitats Trans, dissabte 23 d’octubre de 2010.

Alacant: Plaça de Sant Cristòfol, 20.00 h. Amb Vídeos, performance i música.

Un any més donant arguments per a defensar la nostra llibertat, buscant alternatives, construint ponts per a dialogar. No obstant això la terrible maquinària mèdica i política segueix, l’estigmatització de les persones trans contínua. Com si considerar la nostra identitat de gènere com patològica ens ajudés en alguna cosa, com si realment importés la nostra salut mental.
El trastorn d’identitat de gènere no existeix. El que sí existeix és la transfòbia.

Ens estudien, ens toquen, ens expliquen el que ens passa, ens fan milers de proves per a buscar la causa del nostre terrible mal, ens analitzen, ens peguen, ens violen. Ens tracten com a nens i ens maten com a gossos. De dia ens odien i de nit ens compren.

Però no poden amb nosaltres, seguim aquí, trencant el silenci i resistint a la violència, la dels cops i la de les paraules, amb ràbia però amb pedagogia, teixint una xarxa que ens mantingui a flotació. Seguim aquí!

El discurs de la patologització s’ha esfondrat, ho hem derrocat a força de denunciar aquestes teràpies any rere any. Ja no hi ha excuses que valguin. Hi ha idees que ja no poden defensar-se.
Activistes trans de tot el món, de diferents continents i ciutats, tornem a sortir al carrer per a demandar la despatologització trans, sota el lema “Les identitats trans no són una malaltia”. Denunciem que encara avui, en ple segle XXI, les identitats trans, transexuals, transgènere, travestis segueixin presents com “incongruència de gènere” o “trastorn de travestisme” en el recent publicat esborrany del DSM-5. Exigim la descatalogació dels trastorns d’identitat de gènere dels catàlegs internacionals de malalties (DSM i CIE) i lluitem pel dret a decidir amb autonomia sobre els nostres propis cossos.

Recordem que la despatologització no pot implicar en cap cas que les persones trans perdin els seus drets sanitaris. Exigim una atenció sanitària trans-específica públicament coberta.

El dret a la identitat de gènere i a la cobertura sanitària pública de les persones trans són drets humans fonamentals i no deurien ser excloents. Reivindiquem el dret a un reconeixement legal del nom i gènere triat sense necessitat d’un diagnòstic i/o tractament mèdic, hormonal o quirúrgic. Ningú pot decidir sobre la identitat de gènere d’altra persona.

Les nostres demandes són clares:

1.La retirada del TIG dels manuals internacionals de diagnòstic (les seves pròximes versions DSM-V i CIE-11).

2.L’abolició dels tractaments de normalització binària a persones intersexuals.

3.El lliure accés als tractaments hormonals i a les cirurgies (sense tutela psiquiàtrica).

4.La cobertura sanitària pública del procés de reassignació de gènere.

5.La lluita contra la transfòbia: el treball per a la formació educativa i la inserció social i laboral de les persones trans, així com la visibilització i denúncia de tot tipus de transfòbia institucional o social.

A nivell estatal, exigim al govern que assumeixi les nostres demandes, que conti amb la participació dels diferents col•lectius i activistes trans tenint en compte la seva pluralitat i que deixi de realitzar estranyes maniobres cosmètiques per a salvar la seva imatge. El passat mes de Juny la Ministra d’Igualtat va dir públicament que no es pot tolerar que se segueixi considerant a les persones trans com persones malaltes. Paradoxalment, el Govern no ha donat cap pas per a modificar l’actual Llei 3/2007, coneguda com Llei “d’Identitat de Gènere”, que ens segueix patologitzant.

A més, demanem la retirada de l’esment de sexe en els documents oficials públics. És una dada obsoleta, i la seva presència no es justifica de cap manera en un document d’identitat, a més de ser un obstacle en la vida quotidiana de moltes persones trans.

Finalment, li demanem al Govern que abandoni el seu rol colonitzador amb el qual tutoritza les polítiques LGTB a Amèrica Llatina. Des dels països occidentals, se segueixen exportant els discursos mèdics violents i patologitzants, augmentant el risc de violència transfòbica i posant en perill identitats i expressions de gènere diverses en diferents parts del món.

Els nostres noms, els nostres cossos, les nostres vides són solament nostres.

Xarxa per la Despatologització de les Identitats Trans de l’Estat Espanyol


La campanya Stop Trans Pathologization - 2012, (és) una campanya per la despatologització de les identitats trans (transsexuals i transgèneres). Els objectius principals de la campanya són la retirada del trastorn d’identitat de gènere dels catàlegs de malalties (el DSM de l’American Psychiatric Association, la versió revisada apareixerà el 2013, i el CIM de l’Organització Mundial de la Salut, que sortirà el 2014) i la lluita pels drets sanitaris de les persones trans. Per facilitar la cobertura pública de l’atenció sanitària trans-rellevant, STP 2012 proposa la inclusió d’una menció no patologitzant al CIE-11.

La propera Jornada Internacional de Lluita per la Despatologització de les Identitats Trans tindrà lloc el 23 d’octubre de 2010 a ciutats de diferents continents.

Fins el moment, han confirmat la seva participació les següents ciutats: Albacete, Alicante, Ames, Amsterdam, Ankara, Asunción, Bangkok, Barcelona, Barquisimeto, Berlín, Bilbao, Bogotá, Bolonya, Brusel·les, Budapest, Buenos Aires, Caracas, Ciutat del Cap, Ciutat de Mèxic, Compostela, Concepción (Chile), Corunha, Córdoba (Argentina), Corunha, Curicó, Donostia, Estocolm, Gaborone, Gasteiz, Granada, Guayaquil, Hamburg, Istanbul, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Lille, Lima, Lisboa, Ludwigsburg, Madrid, Managua, Manila, Maracaibo, Mumbai, Murcia, Nova York, Ondarroa, Paris, Porlamar, Puerto Ordaz, Quito, Salta, San Francisco, San Juan, San Salvador, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Xile, Temuco, Úbeda,Ulaanbaatar, Valencia, Zaragoza.


Propuesta de petición a la American Psychiatric Association

10 de abril de 2010

En consonancia con declaraciones internacionales de derechos humanos recientes, como los Principios de Yogyakarta (2007) y el informe temático “Derechos humanos e identidad de género” del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009):

1. Reivindicamos que la libre expresión de la identidad de género no es una enfermedad, sino un derecho humano básico. Por esta razón, demandamos la descatalogización de los “trastornos de identidad de género” del DSM. Consideramos que la modificación terminológica propuesta en el borrador del DSM-V (de “trastorno de identidad de género” a “incongruencia de género”) no significa un cambio de fondo, sino que perpetúa un modelo patologizante de las expresiones e identidades de género, fomentando el riesgo de exclusión social y transfobia de las personas trans, y ahora también el de las personas intersex. Según las declaraciones nombradas, el derecho sanitario de acceso libre y cobertura pública del proceso de reasignación del género no debería estar sujeto a un diagnóstico psiquiátrico.

2. En cuanto al colectivo intersexual, las personas intersexuales asignadas en su infancia y mediante protocolos médicos a uno de los dos géneros, caen ahora bajo la “Incongruencia de Genero” (subtipo “trastorno de desarrollo sexual”), si deciden que el género que eligieron por ellos no es el que sienten. Si a un infante intersexual se le asigna un género sin su consentimiento, cuando quiera ejercer su propia opción de asignación, es inaceptable que esta sea considerada como un trastorno psicológico de incongruencia de género.

3. En lo que se refiere a la denominación en el borrador del diagnóstico de “Trastorno Travestista”, se amplía enormemente su alcance de diagnostico de enfermedad mental a todo aquel que sea legalmente hombre que se travista, incluyendo también a aquellos que sean gays y bisexuales (excluidos del “fetichismo travestista” del anterior DSM-IV-R). Incluso mujeres trans podrían caer en esta categoría patologizante bajo el termino “autoginefilia”, en la cual se deduce que estas mujeres realizan su transición por razones mas “oscuras” que su mero bienestar respecto a su identidad de genero. Queremos resaltar que no ocurre así con aquellas mujeres que se travistan de hombre, un hecho que ilustra la ventaja socialmente atribuida de la imagen masculina sobre la femenina. En este sentido, el diagnóstico está impregnado de una ideología de género machista.

En muchos países alrededor del mundo, el travestismo sigue siendo un delito, y la continua presencia de este diagnóstico en el DSM fomenta la aun mayor estigmatización y opresión de las personas género-diversas por parte de las autoridades locales.

Recordamos, así mismo, que el psiquiatra y ex presidente del grupo de trabajo del DSM-IV Frances Allen, escribió recientemente en el Psychiatric Times: "como psiquiatras, tenemos nuestras manos ocupadas cuidando del sufrimiento y la angustia causadas por trastornos mentales reales. No hay necesidad de expandir nuestro alcance para cubrir aquellos pensamientos y comportamientos sexuales que son de carácter privadas y no peligroso."

Por otro lado, en febrero de 2010, la Dirección Noruega de la Salud, siguiendo el ejemplo anterior de Dinamarca (1995) y Suecia (2009), invalidó el diagnóstico de "fetichismo travestista" en el manual psiquiátrico noruego. La Dirección de Salud observó: "No ha habido cambios en estos diagnósticos en más de 100 años... En el mejor de los casos estos diagnósticos son completamente superfluos. En el peor, estigmatizan a grupos minoritarios en la sociedad”.

Por estas razones, demandamos la descatalogización de los “trastornos de identidad de género” y del “trastorno travestista” del futuro DSM-V.

Red Internacional de Despatologización Trans


Declaració de suport de l’AENPV:

Stop Trans Patologizacion - 2012

El 23 de octubre de 2010, tendrá lugar en ciudades de diferentes continentes la Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Trans.

La Asociación Española de Neuropsiquiatría y profesionales de salud mental del País Valencià, muestra su solidaridad ante las peticiones de la Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado Español y se une a la reivindicación del derecho de las personas trans a acceder a una atención sanitaria pública, de calidad e independiente de cualquier evaluación psiquiátrica.

Font: http://aen-paisvalencia.blogspot.com/2010/10/stop-trans-patologizacion-2012.html

+ Info:

http://www.stp2012.info/old/cat

Por un nuevo modelo de atención sanitaria para personas trans. Guía de buenas prácticas (es pot descarregar l’arxiu pdf)


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

STP-propuesta-sanidad
PDF - 657.7 kB , 0 x 0 pixels
 
Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com