contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 26 d’agost de 2006 | Compromís pel Territori
Comunicat públic de "COMPROMÍS PEL TERRITORI"

Davant la proposta d’un "Pacte pel paisatge"


Davant la proposta d’un "Pacte pel paisatge" com a desenvolupament de certs aspectes de la LOT, feta pel Conseller sr. González Camps a les forces polítiques i altres organitzacions no especificades, "Compromís pel Territori" vol manifestar:

1-El desenvolup ament consensuat del Reglament d’una llei, com ara la LOT, no és un acte graciable, sinó una obligació del polític responsable, en aquest cas el sr. Conseller.

2-La intenció, expressada pel sr. Conseller, de deixar amb aquest "pacte" la qüestió del paisatge fora del debat polític, és inacceptable: el paisatge "és" ara més que mai el debat polític, per si mateix i per la seu íntima relació amb la gran qüestió política del moment és a dir, el model econòmic actual, basat de manera quasi exclusiva en l’urbanisme fora mida que dia a dia està agredint el nostre territori i el nostre paisatge.

3-La proposta del sr. Conseller no té credibilitat:

-Perquè el Govern valencià ha continuat la nefasta política de l’anterior titular, sr. Blasco. Els projectes urbanístics contin uen la seua tramitació, la contestada legislació urbanística valenciana no va a ser modificada...La Conselleria d’Infraestructures, per la seua banda, continua la seua política en tot paral·lela a la dinàmica urbanística. El recent nomenament del blasquista Domènech, anterior responsable de l’IVVSA i de la presència de les grans promotores en aquest organisme públic, com a responsable de la Fundació Valenciana del Medi Ambient, on estan presents aquestes mateixes empreses, a banda de ser una burla, indica clarament les intencions continuistes del Conseller sr. Gonzále Pons.

-Perquè el Govern valencià ha contestat amb el silenci les dues sol·licituds d’entrevista que "Compromís pel Territori", en representació de més d’un centenar de col·lectius i entitats de tot el País Valencià, ha fet al President de la Generalitat, sr. Camps, rere les dues grans protestes públiques d’aquestos& nbsp;moviments cívics contra la política territorial del Govern valencià: el 25 de febrer amb 5000 persones al carrer, i el 3 de juny amb quasi 50000 que ompliren els carrers de València durant hores.

4-No subestimem les invitacions al diàleg, però, per a que aquestes siguen creïbles, han d’anar necessàriament precedides d’actituds decididament protectores del paisatge i del territori:

-MORATÒRIA URBANÍSTICA, tal com s’ha exigit en les mobilitzacions esmentades i en altres que diversos movinments ciutadans duen a terme arreu del País. Paralització dels macroprojectes (Mundo Ilusión, Nou Milenni, "Manhattan" de Cullera, Nou Manises...) i de tots els projectes que estiguen fora d’ordenació urbana, que requalifiquen terrenys no urbanitzables, que no hagen acreditat el preceptiu acord social tant pel projecte en si com en el seu impacte ambiental i cultural, etc.

-Obertura d’un ampli debat social sobre la necessària modificació de la legislació urbanística, sobre el model territorial, sobre el model econòmic, sobre la política de recursos hídrics i energètics, i de residus. Política social de la vivenda, que facilite l’accés a l’habitatge a la joventut i col·lectius desfavorits, sense que això signifique una nova excusa per a multiplicar la construcció.

5-"Compromís pel Territori" considera que, sense aquestes premises, qualsevol oferta de pacte no és més que un subterfugi electoralista encaminat a silenciar els veritables problemes i agressions que dia a dia pateix el nostre territori.

València, agost 2006


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com